On-line seminář

Jak poznat, komu nevěřit

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vytvoření vzájemné důvěry může vyžadovat určitý čas. S většinou osob si však tuto důvěru vytvořit lze. Jsou však i lidé, kterým téměř za žádných okolností věřit nelze, a vztah vzájemné důvěry s nimi prakticky nepřichází v úvahu. Při jejich rozpoznání nám může pomoci, věnujeme-li pozornost určitým typickým projevům, které tyto osoby provázejí.

Stručná osnova webináře:

  • Důvěra jako základ vztahů
  • Nedůvěryhodní lidé

- Lžou sami sobě

- Obviňují ostatní z toho, co sami dělají

- Důvěra jako základ vztahů

- Porušují důvěrnost

- Trpí nedostatek empatie

  • Jak se nedůvěryhodnými lidmi jednat

Cílová skupina webináře:

Webinář je určen pracovníkům i jejich nadřízeným, kteří chtějí zvýšit svou schopnost účinně komunikovat. Je určen i personálním manažerům, kteří se zabývají školeními a tréninky řídích schopností vedoucích zaměstnanců.

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

23.7.2021

10:00 - 11:00

On-line

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.