On-line seminář

Jak poznat odborníky (a neplést si je s šarlatány)

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dokážete rozpoznat osoby, které o určité věci něco vědí? Nebo dopřáváte sluchu i těm, kteří v rozporu s tím, co o sobě tvrdí, o věcech vědí jen velmi málo, nebo vůbec nic?

Stručná osnova webináře: 

  • Experti vs. šarlatáni, a jak je rozpoznat
  • Jak poznat komun věřit a komu ne
  • Sedm vlastností a projevů, jimiž se odborníci od šarlatánů liší

Cílová skupina webináře: 

Seminář je určen všem, kteří chtějí zvýšit svou schopnost kriticky uvažovat a orientovat se v moderním světě. Je určen i personálním manažerům, kteří se zabývají školeními a tréninky osobního rozvoje zaměstnanců.

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

26.11.2021

10:00 - 11:00

On-line

1 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.