On-line seminář

Jak se při komunikaci "nestřelit do nohy"

- jak a proč působí zákon opačného účinku

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

V racionálním světě by lidé, kteří se setkají s důkazy, jež zpochybňují jejich stávající přesvědčení, tyto důkazy zhodnotili, a svou víru poupravili. Ve skutečnosti je tomu tak však jen velmi zřídka, a často spíše naopak. Hovoří o tom tzv. zákon opačného účinku. Jak tento zákon působí a jak jej v komunikaci s druhými zmírnit nebo se ho zcela vyvarovat? A jak zabránit tomu, aby působil i na nás?

Stručná osnova webináře: 

  • Příklady zákona opačného účinku
  • Proč zákon působí
  • Jak efekt opačného účinku omezit
  • Příčiny a důsledky konfliktů na pracovišti i mimo ně
  • Zapomeňte na konfrontaci
  • Jak snížit vlastní předpojatost 

Cílová skupina webináře: 

Webinář je určen pracovníkům i jejich nadřízeným, kteří chtějí zvýšit svou schopnost účinně komunikovat a přesvědčovat. Je určen i personálním manažerům, kteří se zabývají školeními a tréninky řídích schopností vedoucích zaměstnanců

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

25.6.2021

10:00 - 11:00

On-line

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.