On-line seminář

Jak se vyvarovat destruktivní komunikace

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cílem webináře je upozornit na hlavní typy „destruktivní komunikace“, jež ničí vztahy mezi lidmi, i na to jak se jich vyvarovat.

Stručná osnova webináře:

  • Co je destruktivní komunikace a proč k ní dochází
  • Čtyři hlavní typy destruktivní komunikace
  • Projevy a důsledky destruktivní komunikace
  • Jak destruktivní komunikaci z obou stran čelit

Komu je webinář určen:

všem, kteří chtějí zdokonalit své komunikační schopnosti a vyvarovat se zbytečných problémů ve spolupráci. Je určen i personálním manažerům, kteří se zabývají školeními a tréninky komunikačních schopností.

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

19.3.2021

10:00 - 11:00

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.