On-line seminář

Jak se vyvarovat zbytečných chyb při rozhodování

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Chyb, kterých se při rozhodování občas dopouštíme, se nelze vyvarovat zcela. V jisté míře to však nepochybně lze a pomáhá k tomu pět pravidel. Cílem semináře je seznámit s pravidly, jak chyby při důležitém rozhodování, ať již v pracovním či osobním životě omezit.

Obsah semináře:

  • Jak se bránit se nevyváženým rozhodnutím
  • Jak se vyvarovat se rozhodnutí emocionálních
  • Jak čelit rozhodnutím diktovaným přílišným konzervatismem
  • Jak nerozhodovat se jen podle krátkodobých hledisek
  • Jak realisticky hodnotit motivaci, která nás k rozhodnutí

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

27.3.2020

10:00 - 11:00

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.