On-line seminář

Jak snáze získat, co chceme: metoda Benjamina Franklina

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Chcete zvýšit svou šanci na to, že druhá strana přistoupí na váš požadavek? Anebo potřebujete dosáhnout toho, aby osoba, která vás zrovna nijak nemiluje, svůj názor na vás změnila a vyšla vám vstříc? Pak můžete použít již po staletí známou psychologickou metodu, jejíž působení moderní psychologie plně potvrdila. Jde o metodu Benjamina Franklina.

Osnova webináře: 

  • Co je a jak a proč působí metoda Benjamina Franklina
  • V jakých oblastech metoda působí: od získávání každodenních laskavostí až po využití v oblastech obchodu a marketingu
  • Proč lidé pod vlivem této metody mění svůj původní názor
  • Jak metodu upravit, pokud nepůsobí

Cílová skupina webináře:

Seminář je určen všem, kteří chtějí zvýšit své sociální dovednosti, působit důvěryhodněji, přesvědčivěji a sympatičtěji, a posílit na tomto základě svou schopnost působit na druhé. Je věnován i všem, které se zabývají rozvojem těchto schopností druhých.

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

27.1.2023

10:00 - 11:00

On-line

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.