On-line seminář

Jak správně a digitálně komunikovat s veřejnou správou

Nechoďte na úřady zbytečně. Prozradíme vám, kdy a jakým způsobem lze postupovat elektronicky.

MVDr. Milan Vodička

Zjistíte, jaká je aktuální situace ohledně přechodu na digitální písemnosti a jak komunikovat především s orgány veřejné moci, ale i soukromoprávně. Seznámíte se s novinkami, zabývat se budeme otázkami, kdy a jakým způsobem lze postupovat elektronicky, jak zajistit průkaznou identifikaci účastníků. Náplní jsou dále požadavky na elektronické písemnosti a doklady, jejich vystavování, zpracování a ukládání, zmíněny budou i aktuální otázky zachování věrnosti, spolehlivosti a průkaznosti digitálních písemností, ale také rizika vyplývající z používání informačních technologií.

Obsah webináře:

 • Konec éry papíru – co je hotovo a co se chystá v eGovernmentu
 • Digitální novinky v EU a ČR i výhled do budoucna
 • Právo na digitální služby – nový český zákon, je to zásadní zlom?
 • Novela daňového řádu – praktické dopady
 • Jak zveřejnit elektronickou účetní závěrku?
 • Nový portál MoJe Daně – tipy z praxe
 • Umíte zajistit požadavky na digitální písemnosti?
 • Povinné náležitosti elektronických dokumentů a úkonů
 • Prokazování digitální identity – eObčanka, BankID, eIdentita
 • Portály justice, ČSSZ, zdravotních pojišťoven ad.
 • Digitální registry, rejstříky, výpisy, evidence
 • Příjem a ukládání písemností – zajištění neměnnosti, průkaznosti
 • Jak správně používat email a datovou schránku
 • Zvláštní případy pro období nouzového stavu COVID 19
 • Příklad úpravy účetních směrnic pro digitalizaci dokladů
 • Digitální rizika a hrozby, jak se jim vyhýbat

Komu je webinář určen:

podnikatelům, členoům statutárních orgánů, účetním, ekonomům.

Lektor

MVDr. Milan Vodička

Daňový poradce, člen Komory DP ČR. Zabývá se daňovým poradenstvím, vedením účetnictví, problematikou IFRS a daňovou evidencí. V letech 2011-2012 člen Prezidia KDP ČR, v současnosti vedoucí Sekce IT KDP ČR, člen skupiny pro daně a pojištění Svazu průmyslu ČR, specializace na oblast elektronické komunikace, elektronických podání,…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

24.11.2021

9:00 - 11:30

On-line

2490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.