On-line videozáznam

Jak uvažovat kriticky a nezávisle

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Na prvý pohled by se mohlo zdát, že důležitá schopnost kritického uvažování vyžaduje vysokou inteligenci. Skutečností však je, že této schopnosti, a spíše možná zvyklosti, se lze poměrně snadno naučit. Navíc, naučíte-li se uvažovat skutečně kriticky, můžete se působit inteligentnějším stát a současně tak i inteligentnější.

záznam z 28.4.2023

délka videa 01:00:35

on-line, roční přístup

1490  bez DPH 21 %

Stručná osnova webináře: 

 • Proč je kritické uvažování důležité a proč může být neschopnost kriticky uvažovat drahá
 • Jaké zvyklosti nám k rozvoji kritického uvažování napomohou?
 • Čemu při kritickém uvažování věnovat pozornost
 • Jak nezaměňovat fakta a názory
 • Jak rozpoznat logické chyby a rétorické triky druhých
 • Jak získat schopnost uvažovat nezávisle na druzích a neřídit se při své rozhodování názory skupiny nebo dokonce davu

Cílová skupina webináře: 

Seminář je určen všem, kteří si chtějí zdokonalit své komunikační a argumentační dovednosti včetně schopnosti samostatně a nezávisle uvažovat a rozpoznat nejrůznější klamy, které ostatní, ať již úmyslně či neúmyslně, kolem sebe šíří.   

Kapitoly videa

 • Úvod
 • Proč je kritické uvažování důležité
 • Zdravá skepse
 • Jak věnovat pozornost logice protistrany
 • Jak vnímat rétorické triky
 • Kritické uvažování a myšlenkové „břitvy“
 • Jak rozpoznat šarlatány a podvodníky
 • Jak nepropadnout Barnumovu efektu

Materiály ke stažení


Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se rozvojem lidských zdrojů, osobním rozvojem, posilováním osobní efektivity a schopnosti řídit sebe sama. Je VŠ učitel managementu., lektorem kurzů MBA, koučem a autorem řady publikací, mj. úspěšné knížky „Vezměte život do svých rukou“.

Více informací a další semináře lektora

Na této stránce si můžete přehrát pouze ukázku videa. Přístup k celému videu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.

Proč zvolit tuto formu studia?

 • ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním seminářem zanedbatelná
 • nejste vázáni pevným termínem konání – videoseminář lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
 • video je členěno do kapitol - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás zajímavá není
 • videoseminář umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad - neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Jak videoseminář probíhá?

Videoseminář snadno spustíte prostřednictvím odkazu, který naleznete po platbě v sekci Můj účet. Ve Vašem internetovém prohlížeči se otevře okno přehrávače videosemináře. V levé části vidíte rozepsaný obsah, díky kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.

Co k videosemináři potřebujete?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)