On-line seminář

Jak uvažovat kriticky a nezávisle

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Na prvý pohled by se mohlo zdát, že důležitá schopnost kritického uvažování vyžaduje vysokou inteligenci. Skutečností však je, že této schopnosti, a spíše možná zvyklosti, se lze poměrně snadno naučit. Navíc, naučíte-li se uvažovat skutečně kriticky, můžete se působit inteligentnějším stát a současně tak i inteligentnější.

Stručná osnova webináře: 

  • Proč je kritické uvažování důležité a proč může být neschopnost kriticky uvažovat drahá
  • Jaké zvyklosti nám k rozvoji kritického uvažování napomohou?
  • Čemu při kritickém uvažování věnovat pozornost
  • Jak nezaměňovat fakta a názory
  • Jak rozpoznat logické chyby a rétorické triky druhých
  • Jak získat schopnost uvažovat nezávisle na druzích a neřídit se při své rozhodování názory skupiny nebo dokonce davu

Cílová skupina webináře: 

Seminář je určen všem, kteří si chtějí zdokonalit své komunikační a argumentační dovednosti včetně schopnosti samostatně a nezávisle uvažovat a rozpoznat nejrůznější klamy, které ostatní, ať již úmyslně či neúmyslně, kolem sebe šíří.   

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

28.4.2023

10:00 - 11:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.