Seminář

Vysílání pracovníků z ČR do členských států EU a EHP nejen ve světle novelizované směrnice

Víte, že máte jako vysílající zaměstnavatel velkou řadu povinností?

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Vysíláte zaměstnance na pracovní cesty do EU, EHP, Švýcarska či jiných států? Myslíte si, že stačí těmto zaměstnancům správně hradit cestovní náhrady? Víte, že máte jako vysílající zaměstnavatel velkou řadu dalších povinností? Víte, kdy máte vyslání hlásit příslušné instituci v zahraničí a jaké jsou povinnosti z hlediska pojištění a zdanění těchto zaměstnanců?

Seminář je určen:

personalistům, mzdovým účetním, dalším pracovníkům v oblasti HR, finančním manažerům, kteří chtějí získat komplexní informaci o povinnostech zaměstnavatelů i zaměstnanců souvisejících s vysíláním zaměstnanců do EU

Obsah semináře:

Cílem tohoto semináře je upozornit na povinnosti českých zaměstnavatelů při vyslání zaměstnanců do EU z pohledu evropského práva, pracovního práva, sociálního zabezpečení a daňového práva a zabránit tak riziku sankcí. Seminář se zaměří i na směrnici o vysílání pracovníků, jejíž novela účinná od poloviny roku 2020 zpřísnila podmínky pro vysílání zaměstnanců

Na semináři budou vysvětleny související otázky pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a daňového práva i riziko souvisejících sankcí při nedodržení povinností. Druhá část semináře se zaobírá pojištěním a zdaněním zaměstnanců vyslaných do zahraničí na pracovní cesty.

CO JE TO VYSLÁNÍ Z POHLEDU RŮZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

 • Evropské právo a vyslání
 • Vyslání na pracovní cestu a vyslání podle evropských předpisů
 • Vyslání na pracovní cestu a placení sociálního a zdravotního pojištění právo sociálního zabezpečení
 • Vyslání na pracovní cestu a zdanění v zahraničí (kdy a proč)

PRACOVNÍ CESTA A VYSLÁNÍ

 • Nárok na cestovní náhrady
 • Možnost snížení nároku na zahraniční stravné
 • Místo výkonu práce v zahraničí

VOLNÝ POHYB SLUŽEB A LIMITY A POVINNOSTI ČESKÉHO PODNIKATELE

 • Co je to volný pohyb služeb
 • Kdy se nejedná volný pohyb služeb, ale o usazení a související povinnosti

MINIMÁLNÍ A SROVNATELNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY VE STÁTĚ VYSLÁNÍ PO NOVELIZACI SMĚRNICE

 • Informace o povinnosti garantovat minimální pracovní podmínky
 • Povinnost poskytovat odměnu namísto minimální mzdy podle předpisů státu vyslání
 • Doklady, které musí vyslaný pracovník mít s sebou
 • Řetězení vyslání pracovníků na stejnou pracovní pozici na stejném místě a její dopady
 • Omezení délky vyslání zaměstnanců a aplikace všech lokálních předpisů státu vyslání
 • Srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání versus minimální podmínky ve státě vyslání
 • Vyslání agenturních zaměstnanců a povinnosti agentury práce a uživatele
 • Přidělení k jinému zaměstnavateli do jiného členského státu versus vyslání agenturou práce ve světle směrnice o vysílání pracovníků
 • Povinné hlášení vyslání zaměstnanců před zahájením vyslání

NOTIFIKACE VE STÁTĚ VYSLÁNÍ – PŘÍKLADY Z JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ

 • Slovensko, Rakousko, Francie, Německo atd.
 • Sankce za nesplnění notifikačních povinností

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VČETNĚ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A VYSLÁNÍ

 • Vyslání
 • Nesplnění podmínek pro vyslání pro účely sociálního zabezpečení a jeho dopady
 • Souběžně vykonávaná činnost
 • Výjimka
 • Formulář A1 (existují výjimky, kdy ho zaměstnanec nepotřebuje?)

STÁLÁ PROVOZOVNA A POVINNOSTI PRO VYSÍLAJÍCÍ ZAMĚSTNAVATELE

 • Kdy vzniká českému zaměstnavateli v zahraničí stálá provozovna
 • Povinnosti českých zaměstnavatelů při vzniku stálé provozovny
 • Situace, kdy stálá provozovna nevzniká

ZDANĚNÍ VYSLANÝCH ZAMĚSTNANCŮ VE STÁTĚ VYSLÁNÍ

 • Zdanění v případě vzniku stálé provozovny
 • Zdanění vyslaných zaměstnanců, pokud stálá provozovna nevznikne
 • Mezinárodní pronájem pracovní síly a jeho dopady

SOUVISEJÍCÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

 • Zálohy na daň z příjmů fyzických osob - zaměstnanců v České republice – kdy ano a kdy ne
 • Podání přiznání k dani z příjmů v České republice (celosvětové příjmy) – zaměstnanci a zaměstnavatel
 • Zamezení dvojího zdanění po novele zákona o daních z příjmů včetně dopadů do zdanění českých daňových rezidentů

DOTAZY A DISKUZE

Lektor

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním nejen na zahraniční pracovní cesty. Autorka publikace "Cizinci a daně", „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

18.2.2022

9:00 - 14:00

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: 

vyslání zaměstnanců do EU z pohledu evropského práva, pracovního práva, sociálního zabezpečení a daňového práva, evropské právo, pracovní právo, daňové právo, právo sociálního zabezpečení, nárok na cestovní náhrady, snížení nároku na zahraniční stravné, místo výkonu práce v zahraničí atd.