Seminář

Vysílání pracovníků z ČR do členských států EU a EHP nejen ve světle novelizované směrnice

Připravujeme náhradní termín

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Seminář je zaměřen na povinnosti zaměstnavatele při vyslání zaměstnanců z České republiky do členských států EU a EHP z pohledu evropského práva, pracovního práva, sociálního zabezpečení a daňového práva. V červenci 2020 začne být aplikována novelizovaná směrnice o vysílání pracovníků, která přinese další povinnosti pro české zaměstnavatele vysílající zaměstnance. Seminář je doplněn praktickými příklady.

Seminář je určen:

Pro personalisty, mzdové účetní, další pracovníky v oblasti HR, finanční manažery, kteří chtějí získat komplexní informaci o povinnostech souvisejících s vysíláním zaměstnanců do EU.

Cíl semináře:

Seminář je zaměřen na povinnosti zaměstnavatele při vyslání zaměstnanců z České republiky do členských států EU a EHP z pohledu evropského práva, pracovního práva, sociálního zabezpečení a daňového práva. V červenci 2020 začne být aplikována novelizovaná směrnice o vysílání pracovníků, která přinese další povinnosti pro české zaměstnavatele vysílající zaměstnance. Seminář je doplněn praktickými příklady.

Obsah semináře:

CO JE TO VYSLÁNÍ Z POHLEDU RŮZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

 • evropské právo,
 • pracovní právo,
 • daňové právo,
 • právo sociálního zabezpečení.

 

PRACOVNÍ CESTA A VYSLÁNÍ

 • nárok na cestovní náhrady,
 • možnost snížení nároku na zahraniční stravné,
 • místo výkonu práce v zahraničí.

 

VOLNÝ POHYB SLUŽEB A JEHO LIMITY

 • co je to volný pohyb služeb,
 • kdy se nejedná volný pohyb služeb, ale o usazení a související povinnosti.

 

MINIMÁLNÍ A SROVNATELNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY VE STÁTĚ VYSLÁNÍ

 • informace o povinnosti garantovat minimální pracovní podmínky,
 • minimální mzda poskytovaná podle předpisů státu vyslání,
 • doklady, které musí vyslaný pracovník mít s sebou,
 • novelizace směrnice o vysílání pracovníků a její dopady na české zaměstnavatele,
 • schválené limity v režimu vyslání podle směrnice o vysílání pracovníků,
 • srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání,

 

NOTIFIKACE VE STÁTĚ VYSLÁNÍ – PŘÍKLADY Z JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ

 • Slovensko, Rakousko, Francie, Německo atd.,
 • sankce za nesplnění notifikačních povinností.

 

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A VYSLÁNÍ

 • vyslání z ČR,
 • souběžně vykonávaná činnost v ČR a v dalších státech EU a EHP
 • výjimka z pravidel,
 • formulář A1, jak získat, jak postupovat.

 

STÁLÁ PROVOZOVNA A POVINNOSTI PRO VYSÍLAJÍCÍ ZAMĚSTNAVATELE

 • kdy vzniká stálá provozovna,
 • povinnosti při vzniku stálé provozovny,
 • situace, kdy stálá provozovna nevzniká.

 

ZDANĚNÍ VYSLANÝCH ZAMĚSTNANCŮ VE STÁTĚ VYSLÁNÍ

 • zdanění v případě vzniku stálé provozovny,
 • zdanění vyslaných zaměstnanců, pokud stálá provozovna nevznikne,
 • mezinárodní pronájem pracovní síly a jeho dopady.

 

SOUVISEJÍCÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

 • zálohy na daň z příjmů fyzických osob - zaměstnanců v České republice – kdy ano a kdy ne, jak postupovat v různých situacích
 • podání přiznání k dani z příjmů v České republice (celosvětové příjmy) – zaměstnanci a zaměstnavatel.

 

Časový  harmonogram  semináře:

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - odpolední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuze)

Lektor

Mgr. Magdaléna Vyškovská

je daňovým  poradcem od roku 1997, dlouhodobě se specializuje na problematiku daně z příjmů fyzických osob, především na oblast mezinárodního zdanění, související sociální zabezpečení v rámci Evropské unie, vysílání zaměstnanců, a to i z hlediska daňového, sociálního i  pracovního práva. Je autorkou publikace „Cizinci a daně“, spoluautorkou knihy…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

6.4.2020

9:00 - 14:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: 

vyslání zaměstnanců do EU z pohledu evropského práva, pracovního práva, sociálního zabezpečení a daňového práva, evropské právo, pracovní právo, daňové právo, právo sociálního zabezpečení, nárok na cestovní náhrady, snížení nároku na zahraniční stravné, místo výkonu práce v zahraničí atd.