Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Jak zvládnout arogantního lháře? Efektivní komunikace s různými osobnostmi - typologie klientů

Moderní prodej je a musí být založen na budování vztahu se zákazníkem. Klient nechce být anonymním odběratelem. Klient chce dostávat adresnou nabídku, chce mít pocit, že právě on je pro nás důležitý. Abychom mohli jednání klientovi přizpůsobit, musíme být schopni identifikovat jeho typ, znát nákupní motivaci konkrétního typu a to vše zvládnout rychle. Vedení obchodního dialogu v relaci s typem klienta umožní budovat vztah se zákazníkem a zajistit relativní trvalost vztahu.

Seminář je určen pro

 • obchodníky, prodejce, reprezentanty
 • poradce
 • manažery
 • všechny, kteří chtějí zvýšit efektivnost komunikace

Co Vám seminář přinese

Naučíte se:

 • identifikovat signály určující typ klienta
 • chápat rozdílnou nákupní motivaci konkrétních typů klientů
 • formulovat nabídku v relaci s typem klienta
 • podpořit dlouhodobost vztahu s určitým typem
 • typologie pomáhající v různých fázích obchodního jednání
 • zvýšit efektivnost komunikace s klienty

Obsah semináře

 • Typologie zákazníků
   • pro identifikaci v první fázi jednání
   • pro budování vztahu
   • pro sebepoznání
  • Významné signály určující typ klienta
    • verbální projev
    • neverbální projev
    • vizuální symbolika
    • prostředí
   • Postupné kroky obchodního jednání v relaci s typem klienta
     • nutnost řízení obchodního dialogu
     • nácvik empatie
     • formulace nabídky pro konkrétní typy
     • „užitek“ - trénink
    • Náměty pro budování dlouhodobého vztahu

    Metody práce

    • interaktivní vedení kurzu s důrazem na procvičení všech prezentovaných témat
    • modelové situace, cvičení, případové studie
    • tréninky

    Časový harmonogram semináře

      8.30 –  9.00 – prezence účastníků

      9.00 – 10.30 – seminář (1. část)

    10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

    10.45 – 12.00 – seminář (2. část)

    12.00 – 13.00 – oběd

    13.00 – 14.30 - seminář (3. část)

    14.30 - 14.45 - přestávka s občerstvením

    14.45 - 16.00 – seminář (4. část) + diskuze

    Lektor

    Ing. Petra Palasová, lektor Právo, řízení

    Je absolventkou VŠE v Praze a PF UK v Praze. Od roku 1994 působí jako lektorka, trenérka a konzultantka ve firemním vzdělávání. Mezi jejími klienty jsou společnosti z oblasti financí, bankovnictví, průmyslu, stavebnictví, zdravotnictví, instituce státní a veřejné správy, obchodní i výrobní firmy nejrůznějšího zaměření.

    Specializuje se na témata

    Termíny a přihláška

    DatumČasMěstoMístoCena 
    26.3.20199:00 - 16:00Prahabude upřesněno3990 Závazná přihláška

    Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
    Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
    Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


    Doplňující informace

    Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

    Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

    Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
    Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

    Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

    Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

    O tématu školení

    Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:

    Efektivní komunikace, arogance, lhář, arogantní lhář, efektivní komunikace s různými osobnostmi, typologie osobnosti, typologie klientů, moderní prodej, budování vztahu se zákazníkem, jednání s klientem, jednání se zákazníky, komunikace se zákazníky, efektivní komunikace se zákazníky, identifikovace typů zákazníků, nákupní motivace typů zákazníků, obchodní komunikace, vztahy se zákazníky, dlouhodobý vztah se zákazníkem, efektivní komunikace školení, kurz efektivní komunikace, efektivní komunikace seminář.

    • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
    • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
    • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
    • semináře Praha 6
    • semináře na míru
    • prezence účastníků kurzu
    • formy firemního vzdělávání
    • bonusy ke vzdělávání
    • školení Praha - Amarilis
    • školení Praha - Amarilis - místnost
    • školení Praha - Clarion
    • školení Praha - Clarion - místnost
    • bonusy ke vzdělávání - aktuality
    • školení Praha - Clarion - oběd
    • školení Praha - Clarion - oběd
    • školení Praha - Clarion - oběd
    • školení Praha - Clarion - oběd
    • školení Praha - Clarion - občerstvení
    • školení Praha - Clarion - občerstvení
    • školení Praha - Clarion - občerstvení
    .

    Ochrana osobních údajů a jejich používání

    Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

    Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

    1. Data a jejich využití 

    Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

     

     

     

     

    Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

    Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

    2. Zabezpečení dat 

    Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

    Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

     

    3. Práva subjektů

    Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

    V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz