On-line seminář

Jak zvýšit účinnost jazykového vzdělávání zaměstnanců

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban CSc.

Seminář upozorňuje na nejčastější nedostatky při plánování a realizaci jazykových kurzů a ukazuje, jak je odstranit. Zaměřuje se na stanovení cílů jazykového vzdělávání, jeho metody, hodnocení výsledků jazykového vzdělávání i motivaci zaměstnanců k jejich dosažení.

E-learning je určen:

Seminář je určen personálním manažerům a specialistům zabývajícím se vzděláváním zaměstnanců i všem, kdo se věnují řízení a organizaci podnikového vzdělávání

Cílem on-line semináře:

Cílem kurzu je seznámit se hlavními přístupy umožňujícími zvýšit efektivitu podnikového vzdělávání. Pozornost je věnována analýze vzdělávacích potřeb zaměstnanců, plánování vzdělávacích akcí, volbě vzdělávacích metod, hodnocením výsledků vzdělávání i zvyšování motivace zaměstnanců ke vzdělávání.

Obsah on-line semináře:

 • Nejčastější příčiny nízké efektivnosti podnikového vzdělávání
 • Jak stanovit cíle vzdělávání
 • Metody vzdělávání .
 • Jak výsledky vzdělávání hodnotit
 • Nástroje ke zvýšení motivace ke vzdělávání. 

Jak e-learningový seminář probíhá?

 • ve stanovenou dobu se připojíte na webovou stránku on-line semináře (pokyny pro přihlášení do on-line  od nás obdržíte e-mailem)
 • posloucháte přednášku lektora a sledujete powerpointovou prezentaci (můžete si ji stáhnout či vytisknout pro zapisování poznámek)
 • prostřednictvím okna pro "chat" můžete klást otázkypoprosit o zopakování něčeho, čemu jste nerozuměli atd.
 • po semináři budete mít přístupný záznam 

Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na e-learning?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka) nebo telefon (zavoláním na pražské tel. číslo)
 • zajistit si, aby Vás po dobu on-line výuky nikdo nevyrušoval

Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?

 • díky on-line vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
 • díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
 • on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

21.7.2017

10-11

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.