Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Je revizní technik ještě stále jediným autorem revizní zprávy, aneb, za co vlastně ještě může revizní technik?

Seminář je určen pro

odbornou veřejnost, která se zabývá elektroinstalacemi. Své si zde najdou projektanti, montérské firmy i revizní technici. 

Cíl semináře

seznámit účastníky s novými normami pro provádění revizí elektrických zařízení a instalací  a z nich vyplývajících nových požadavků pro projektovou a montážní činnost s revizemi souvisejících

Obsah semináře

Ing. Pavel Vojík

1. téma

Předmětem přednášky je vysvětlení jakým způsobem vzniká ČSN a návaznosti na mezinárodní organizace pro elektrotechniku (IEC a CENELEC) a jimi vydávané normy.

Ukazuje a vysvětluje hlavní změny a rozdíly mezi starou ČSN 33 2000-6:2007 a novou ČSN 33 2000-6 ed. 2:2016 zejména v oblasti výchozích revizí. 

Ing. Miloslav Valena

2. téma

Přednáška je určena pro odbornou veřejnost, která se zabývá elektroinstalacemi. Své si zde najdou projektanti, montérské firmy i revizní technici a to nejen po stránce předpisové, ale i po stránce právní, dozví se některé způsoby řešení svých nových povinností v souvislosti s projektovou dokumentací a montérskou činností i jak minimalizovat rizika z těchto činností vyplývající při provádění revizí. Přednáška má v prvé řadě srozumitelnou formou upozornit revizního technika na zásadní změny v nově zaváděné normě na revize.

Časový harmonogram semináře

  8.30 –  9.00 – prezence účastníků

 Ing. Pavel Vojík

9.00 – 10.30 – seminář (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.00 – seminář (2. část) + diskuze

12.00 – 13.00 – oběd

Ing. Miloslav Valena

13.00 – 14.30 - seminář (3. část)

14.30 - 14.45 - přestávka s občerstvením

14.45 - 16.00 – seminář (4. část) + diskuze

Lektor

 • odborný rada ÚNMZ Praha
 • soudní znalec v oboru elektrotechnika se specializací provozování, údržba, montáže a revize vyhrazených elektrických zařízení
 • revizní technik s osvědčením do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 • tajemník TNK 22 Elektrotechnické předpisy
 • tajemník TNK 126 Elektrotechnika v dopravě
 • člen Unie soudních znalců z.s.

 • soudní znalec v oboru elektrotechnika- specializace: Havárie, požáry, úrazy, porušení předpisů a revizní činnost na elektrickém zařízení od roku 1990
 • revizní technik s osvědčením bez omezení napětí a i v prostorách s nebezpečím výbuchu (E1-B) od roku 1976
 • vzdělávací zařízení akreditované MŠMT (před dalším prodloužením akreditace)
 • zakladatel a

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
5.12.20179:00 - 16:00Prahabude upřesněno3290 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:

Revizní technik, revizní zprávy, revizní technik školení, revize školení, revizní technik vzdělávací kurz, revizní technik seminář, nová norma na revize, revize novinky, revize norma, nová norma na revize školení, nová norma na revize seminář, nová norma na revize vzdělávací kurz, normy ČSN pro elektrotechniku, projektová dokumentace, montérská činnost, ČSN 33 2000-6 ed. 2:2016, elektroinstalace, elektroinstalace normy, norma na revize, školení, školení Praha, vzdělávací kurzy, kurzy a školení, seminář, atd...

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz