Lektor seminářů Verlag Dashöfer

JUDr. Věra Bognárová

Je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze, kterou ukončila v roce 1978, v letech 1984 až 1986 na téže fakultě absolvovala postgraduální kurz pracovního práva. Celý profesní živost se zabývá především pracovním právem, nejprve od roku 1978 do 31.3.1992 v právních útvarech Odborového hnutí na úseku pracovněprávním a legislativním. Od roku 1994 je advokátkou v Praze specializující se především na oblast pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Od roku 1995 je členkou Komise pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení Legislativní rady vlády České republiky a členkou výboru národní Společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Přednáší a publikuje v oboru pracovní právo. Je spoluautorkou např. z poslední doby publikací vydávaných nakladatelstvím Verlag Dashofer, nakladatelsví, spol. s r.o.(Nový zákoník práce v praxi v roce 2007, Účetnictví, daně a mzdy v nevýdělečné oblasti). Pro nakladatelství také zodpovídá dotazy zákazníkům v pracovněprávní oblasti i publikuje články ve specializovaných časopisech pro oblast personální práce a pracovního práva.

Poptávka školení na míru

Rádi pro Vás připravíme školení na míru. Kontaktovat nás můžete na adrese poptavka@kursy.cz nebo pomocí níže uvedeného kontaktního formuláře.

Input: