Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Seminář

Komplexní výpočty ve mzdové účtárně v roce 2016

Seminář je určen pro:

mzdové účetní a personalisty.

Cíl semináře:

Seminář má za úkol seznámit účastníky s komplexní problematikou výpočtů ve mzdové účtárně a další povinnosti s tím spojené. 

garance kvality

Obsah semináře:

1) Mzda, plat a odměna 2016:

Zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou, platem, odměnou. Základní právní předpisy upravujících odměňování mzdou a platem. Minimální mzda v roce 2016. Výhled na rok 2017. Pojmy minimální mzda, zaručená mzda. Odměny u dohod o provedení práce a pracovní činnosti.  Mzdové výpočty u zaměstnanců odměňovaných mzdou, platem.  Příplatky za práci přesčas, svátek, víkend, noc, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, odměna za pohotovost. Mzda s přihlédnutím k případné práci přesčas. Odměňování zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce a pracovní činnosti.  Povinnosti zaměstnavatele. Nenárokové složky – odměny, prémie, příplatek za práci v odpolední směně. Příplatek za vedení, další příplatky u platu. Povinnosti zaměstnavatele při výplatách mzdy, platu a odměny. Názorné ukázky vnitřních firemních předpisů – mzdový řád, prémiový řád, mzdový a platový výměr. Celá řada příkladů.

2) Průměrný výdělek:

Stanovení průměrného výdělku – rozhodné období, započitatelnost příjmů, hodinový a měsíční průměrný výdělek – příklady na výpočet průměrného výdělku. Pravděpodobný výdělek. Zjišťování průměrného výdělku ve zvláštních případech – započitatelnost příjmů zúčtovaných do  jiného rozhodném období než čtvrtletí.  Průměrný  výdělek  u dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Průměrný výdělek versus úřad práce. Vydávání zápočtových listů. Názorné ukázky výpočtů.

3) Srážky ze mzdy, platu, odměny v roce 2016:

Právní předpisy upravující problematiku exekucí – Zákoník práce, Občanský soudní řád, Insolvenční zákon, Exekuční řád. Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky. Judikatury o započitatelnosti příjmů do čisté mzdy povinného.  Dohody o srážkách ze mzdy, platu, odměny podle Zákoníku práce a Občanského zákoníku. Postup výpočtu srážky podle Občanského soudního řádu. Pořadí provádění srážek – přednostní, nepřednostní pohledávky. Datová schránka a určení pořadí pohledávek. Insolvence fyzické osoby. 

Povinnost plátce příjmu vůči insolvenčnímu správci v průběhu insolvence. Součinnost plátce mzdy a dalších plátců příjmu povinného – náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a výplata nemocenského místně příslušnou správou sociálního zabezpečení. Přikázání jiné peněžité pohledávky. Exekutor a plátce příjmu povinného – sdělování informací. Celá řada názorných výpočtů srážek, doporučené postupy a vzory tiskopisů.

4) Výpočty pojistného na sociální pojištění a zdravotní pojištění:

Povinnosti plátce pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění – tiskopisy, termíny.  Výpočet pojistného na SZ  a ZP – příklady.  Specifické výpočty u zdravotního pojištění – kategorie pojištěnců, výpočet pojistného z minimálního vyměřovacího základu. Dopočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu. Pojem malý rozsah u pracovního poměru a dohody o pracovní činnosti . Pojistné u dohod o provedení práce. Vyměřovací základ - započitatelnost příjmů. Maximální vyměřovací základ a pojistné. Výpočet důchodu, předčasný důchod, před důchod. Osoby samostatně výdělečně činné v roce 2016.

5) Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a výpočet dávek nemocenského pojištění:

Nárok na náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti – názorné ukázky výpočtů. Povinnosti zaměstnavatele – tiskopisy, postupy. Výpočty dávek nemocenského pojištění-  peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, nemocenského a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství – podmínky nároku na jednotlivé dávky. Porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance – kontroly zaměstnavatelem. Možné sankce. Kontroly léčebného režimu prováděné správou sociálního zabezpečení.  

6) Daň ze závislé činnosti v roce 2016:

Formy daně – srážková, zálohová. Zjištění základu daně. Výpočet mzdy, platu, do základu daně. Slevy na poplatníka, daňová zvýhodnění na děti poplatníka – jejich uplatňování, příprava na budoucí povolání. Daňový bonus. Daňově uznatelné benefity. Platné tiskopisy pro rok 2016. Solidární daň. Samotný odvod daně zálohové a srážkové, termíny. Opravy daně.

7) Další výpočty ve mzdové účtárně:

Např. výpočet dovolené, dovolená a mateřská dovolená, dovolená u zkráceného úvazku, nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a dovolená, převod zůstatku dovolené do následujícího roku – povinnosti zaměstnavatelů. Poskytování náhrad cestovních výdajů – tuzemské a zahraniční stravné, jízdné, ubytování, ostatní vedlejší výdaje. Řada příkladů, vnitřní firemní předpisy a doporučené postupy.

8) Závěr, diskuse

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – seminář (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka 

10.45 – 12.00 – seminář (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

13.00 – 15.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

Zdeněk Křížek, lektor Mzdy, personalistika

je absolventem obchodní akademie. Do roku 1998 působil na České správě sociálního zabezpečení v řadě vedoucích pozic. Od roku 1999 je osobou samostatně výdělečně činnou - vedení personalistiky a mzdového účetnictví pro malé organizace a organizace. Kromě této práce se od roku 2002 věnuje lektorské a poradenské činnosti v předmětné problematice. Své

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
22.9.20169:00 - 15:00Prahabude upřesněno3290 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Bonus k předplatnému

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: srážky ze mzdy, mzdová účtárna, srážky z platu, srážky z odměny, pracovní neschopnost, základ daně atd.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení