On-line seminář

Komunikace a spolupráce s rodičem dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami

Komunikace patří mezi největší „bolest“ spolupráce rodiny a školy.

Mgr. Lenka Polášková

Učitelé často v dobré víře dělají zásadní chyby, které jim k rodičům navždy zavřou dveře. Na druhou stranu právě rodiče vysílají signály nedůvěry, bagatelizace a neochoty. Jak spolupracovat, tak, aby asertivita nebyla pouhým pojmem a zároveň bylo dodrženo férové a korektní chování na obou stranách?

Obsah on-line semináře:

  • Typologie problémového rodiče.
  • Vedení rozhovoru s agresivním a nespolupracujícím rodičem.
  • Specifika komunikace s rodičem dítěte se speciálními, vzdělávacími potřebami.
  • Nejčastější chyby pedagogů při komunikaci s rodiči.
  • Komunikace s problémovými matkami.

On-line seminář určen je určen pro:

Učitele mateřských škol, asistenty pedagoga, sociální pedagogy, školní asistenty, průvodce lesních mateřských škol, pracovníky dětských skupin

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, You Tube nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám zašleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Mgr. Lenka PoláškováLektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání. 

V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka (přizvaná osoba) pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.

Dlouhodobě se…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

23.5.2023

16:00 - 17:30

On-line

Přihlásit Připomenout

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.