On-line seminář

Konečné znění balíčku mobility

a jeho dopad na silniční nákladní dopravce

Bc. Milan Špás

Evropský parlament přijal balíček mobility. Jaké změny pro dopravce přináší?

Obsah:

  • Zásadní změny směrnic a nařízení řešené Balíčkem mobility I
  • Vliv na režim řidiče a plánování v dopravě
  • Smart tachograf II. verze a jeho postupná implementace
  • Vedení záznamu při překračování hranic u starších a nejnovějších tachografů
  • Kabotážní přepravy

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Bc. Milan Špás

V minulosti lektor výuky a výcviku zkušebních komisařů řidičů. Od roku 2006 pracoval v mobilní expertní jednotce (MEJ) státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu při provádění kontrol v silniční dopravě. Nyní zajišťuje odborné vzdělávání a metodickou přípravu pracovníků MEJ v oblasti kontroly režimu řidičů, záznamových…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

21.5.2020

10:00 - 12:00

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.