Konference

Konference BOZP v roce 2018

Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby - legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP.

Třetí ročník konference - pokračování úspěšné akce z loňska a předloňska. 

Účastníci druhého ročníku konference mohou získat mimořádnou slevu 20 % ze standardního účastnického poplatku, pokud objednají prostřednictvím internetové adresy uvedené v knížce s kupony, kterou dostali společně s jinými materiály na konferenci. 

 
Dotýká se vás profesně bezpečnost a ochrana zdraví při práci? Přejete si mít přehled o zásadních tématech, kterými současná BOZP v České republice žije?

Účastníci se prostřednictvím přednášek na nejaktuálnější témata ze současné BOZP v jednom dni seznámí se současným vývojem v oboru i s tím, co tento vývoj znamená pro praxi na pracovištích. Přednášet budou odborníci, kteří se jednotlivými oblastmi dlouhodobě zabývají.

Vystoupí také zástupci orgánů státního dozoru a státní správy, kteří představí problematiku BOZP z hlediska institucí, utvářejících politiku státu v oblasti BOZP. Kromě řečníků očekáváme mnoho zajímavých hostů v plénu. Posluchači tak budou mít možnost potkat nejen podobně zaměřené kolegy, ale také přední osobnosti BOZP v České republice.

Konference bude mít doprovodný program v podobě prezentačních expozic významných firem působících v oboru. 

Konference je určena

 • osobám odborně způsobilým v prevenci rizik,
 • koordinátorům bezpečnosti práce, 
 • dalším specialistům na BOZP (např. manažerům a referentům BOZP),
 • zaměstnavatelům a vedoucím zaměstnancům,
 • auditorům systému managementu BOZP, 
 • perosnalistům,
 • všem ostatním, kterých se oblast bezpečnosti práce profesně dotýká.

Program

Odborný garant a moderátor: Robert Křepinský

Potvrzené přednášky

Novinky v legislativě a v BOZP 
Robert Křepinský, Rada vlády pro BOZP, OS UNIOS

Řešení sporných skutečností ve vztazích zaměstnanec - zaměstnavatel - úrazová pojišťovna při odškodnění pracovního úrazu 
JUDr. Martin Mikyskaadvokát a soudní znalec

Na modelovém reálném příkladu z praxe přednášející poukáže, které sporné skutečnosti se obvykle probírají a jak se řeší při odškodnění pracovního úrazu, včetně výpočtu jednotlivých nároků a soudní dohry případu

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami 
Ing. Alice Klingerová, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ředitelka sekce hygieny práce 

V úvodu přednášky lektorka shrne právní předpisy upravující problematiku nebezpečných chemických látek a směsí s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců. Dále se zastaví u toho, jaké hlavní požadavky kladou na zaměstnavatele, jak by se tyto předpisy měly promítat do praxe na pracovištích, jak použít informace o klasifikaci a označení chemických látek a směsí a informace v bezpečnostním listu, případně rozšířeném bezpečnostním listu.

Vynechána nebude ani povinnost zpracování písemných pravidel vyplývající ze zákona o ochraně veřejného zdraví, jejich aktualizace dle CLP a časté nesrovnalosti, které se v nich vyskytují.

Na závěr přednášky zazní několik poznatků vzešlých z kontrolní činnosti a příklady nejčastěji zjišťovaných závad.

Údržba a novela zákona č. 309/2016 Sb., po roce a půl platnosti 
Ing. Milan KondziolkaOZO v prevenci rizik, poradce BOZP, nositel ocenění Profesionál - koordinátor BOZP 2016

Jeden z největších ohlasů loňského ročníku vzbudil příspěvek na toto téma. Přednášející v něm poukázal na to, že po poslední novele zákona č. 309/2006 Sb., vzniká povinnost zpracovávat plán BOZP nejen pro rozsáhlejší práce na staveništích, ale také pro tzv. práce údržby. Diskuse se dále vedla ohledně toho, zda jediným, kdo je plán oprávněn zpracovat, osoba s odbornou způsobilostí koordinátora BOZP na staveništi. Diskuse, kterou příspěvek vyvolal, vedla k formulaci jednoho ze závěrů konference. Závěr byl následně zaslán dotčeným subjektům a institucím, mj. také Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Odpověď MPSV, další vývoj diskuse a jak do ní můžete přispět ZDE.

Novela úpravy pracovnělékařských služeb
MUDr. Anežka Sixtová, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Kategoirzace prací
Mgr. Pavla Šitychová
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - územní pracoviště v Kolíně, vedoucí oddělení hygieny práce

Kategorizace prací je nástroj pro hodnocení pracovních rizik a pracovních podmínek a zaměstnavatel má povinnost tento nástroj při hodnocení jednotlivých prací vykonávaných na jeho pracovištích použít. Podstatou kategorizace prací není jen vlastní zařazení jednotlivých prací do kategorií, ale v prvé řadě přijmutí opatření k ochraně zdraví zaměstnanců s ohledem na výsledky tohoto hodnocení, tak aby bylo minimalizováno riziko poškození zdraví zaměstnanců.

V přednášce se mimo jiné dozvíte z jakých podkladů vycházet při zařazování prací do kategorií, kdy a jaké faktory pracovních podmínek měřit, jaká minimální preventivní opatření je nutné v případě prací zařazených do vyšších kategorií přijmout a jak se mohou práce zařazené do vyšších kategorií projevit na zdraví zaměstnanců. 

Alkohol na pracovišti a postoj zaměstnavatele
... v jednáníPřednášející

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro

je ředitelkou odboru hygieny práce Krajské hygienické stanice středočeského kraje se sídlem v Praze.

je odborně způsobilou osobou v prevenci rizik, odborně způsobilou osobou v oblasti požární ochrany a koordinátorem BOZP na staveništi. V současnosti působí jako odborný poradce pro BOZP a PO a je jednatelem a spoluzakladatelem společnosti PreventCom, která zaměstnává špičkové odborníky na oblasti BOZP, PO a podnikové ekologie. Předtím pracoval jako

Ministerstvo zdravotnictví ČR, oddělení hygieny práce a pracovního lékařství.

advokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání. 

od ukončení studia působí v hygienické službě, posledních deset let na pozici vedoucí oddělení hygieny práce pro okres Kolín.

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
21.11.20179:00 - 16:30PrahaSM050613490 + 21 % DPHZávazná přihláška

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Hlavní partner


Partner

Mediální partneři

     

Předchozí ročníky

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení