Konference

Konference BOZP v roce 2019

Robert Křepinský, MUDr. Ivan Kučera, Ph.D., MUDr. Dana Kuklová, CSc., JUDr. Martin Mikyska, JUDr. Irena Machátová, plk. Ing. Květoslava Skalská, Mgr. Pavel Fošum

Konference otevřla zásadní otázky Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na konci roku 2018 a začátku roku 2019. Účastníci se prostřednictvím přednášek na nejaktuálnější témata ze současné BOZP v jednom dni seznámili se současným vývojem v oboru i s tím, co tento vývoj znamená pro praxi na pracovištích. Přednášeli odborníci, kteří se jednotlivými oblastmi dlouhodobě zabývají. Vystoupili také zástupci orgánů státního dozoru a státní správy, kteří představili problematiku BOZP z hlediska institucí utvářejících politiku státu v oblasti BOZP. Kromě řečníků bylo mnoho zajímavých hostů přítomno také vplénu. Posluchači tak měli možnost potkat nejen podobně zaměřené kolegy, ale také přední osobnosti BOZP v České republice. Konference měla doprovodný program vpodobě prezentačních expozic významných firem působících voboru.

19.11.2018

9:00 - 16:30

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 790,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Další ročník konference se bude konat 18.11.2019 v hotelu Olympik v Praze. 

Podrobnosti a přihlašovací formulář naleznete ZDE

 
Podtitul: zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby - legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP.

Odborný garant: Robert Křepinský

Čtvrtý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let. 

Konference určena

  • osobám odborně způsobilým v prevenci rizik,
  • koordinátorům bezpečnosti práce, 
  • dalším specialistům na BOZP (např. manažerům a referentům BOZP),
  • zaměstnavatelům a vedoucím zaměstnancům,
  • auditorům systému managementu BOZP, 
  • perosnalistům,
  • všem ostatním, kterých se oblast bezpečnosti práce profesně dotýká.

Program

9:00 – 9:20 --- zahájení konference ---
9:20 – 9:40

Legislativní novinky v oblasti BOZP
Robert Křepinský
OS UNIOS, člen Rady vlády pro BOZP

9:40 – 10:20 Nebezpečné chemické látky a směsi a novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb., pro roky 2018, 2019 a dále
Mgr. Pavel Fošum
Ministerstvo zdravotnictví ČR, vedoucí oddělení hygieny práce a pracovního lékařství
10:20 – 10:40 --- přestávka na kávu ---
10:40 – 11:20 Zkušenosti s novelizovanou úpravou PLS po roce platnosti
MUDr. Dana Kuklová, CSc.
11:20 – 12:00 Profesionální onemocnění hlášená v roce 2017 ve vazbě na kategorizaci prací
MUDr. Ivan Kučera, Ph.D.
ředitel Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
12:00 – 13:00 --- oběd ---
13:00 – 13:35 --- vylosování soutěží partnerů konference ---
13:35 – 14:15 Od podezření na nemoc z povolání (ohrožení nemocí z povolání) k jejímu (ne)ohlášení
JUDr. Martin Mikyska
advokát se zaměřením na pracovní právo a odškodňování poškození zdraví z práce
14:15 – 15:00 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
JUDr. Irena Machátová
hlavní metodička Centra pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
15:00 – 15:20 --- přestávka na kávu ---
15:20 – 16:15 Kontroly požárně bezpečnostních zařízení
plk. Ing. Květoslava Skalská
ředitelka odboru prevence Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
16:15 --- závěrečná diskuse, ukončení konference ---

      
Pod záštitou
  

      

    ⇒ záštita

Náměstkyně pro ochranu a podporu
veřejného zdraví MZ ČR
a hlavní hygieničky ČR 

záštita

⇒ záštita

   

ve spolupráci nebo s podporou
   

Odborem ochrany veřejného zdraví
oddělení hygieny práce a pracovního lékařství
Ministerstva zdravotnictví ČR

Lektoři

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

MUDr. Ivan Kučera,, Ph.D.

Ředitel Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje.

Více informací a další semináře lektora

MUDr. Dana Kuklová,, CSc.

vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou Univerzity Karlovy v Praze (1976). Již během studia se věnovala problematice hygieny práce a nemocí z povolání. V roce 1983 obhájila Vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd v oboru hygieny. V roce 1991 získala specializaci v oboru všeobecné lékařství prvního stupně, v roce 2001 specializaci v oboru…

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Martin Mikyska

advokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání. 

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Irena Machátová

vstudovala právnickou fakultu UJEP Brno a od roku 1992 pracuje v pojišťovnictví v oblasti likvidace škod majetkového i zákonného pojištění v Kooperativě pojišťovně, a.s.. Od roku 2004 působí na pozici hlavního metodika Centra pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy Kooperativa pojišťovna , a.s.

Více informací a další semináře lektora

plk. Ing. Květoslava Skalská

působí jako ředitelka odboru prevence Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Je absolventkou Vysoké školy báňské, technické univerzity Ostrava ve studijním oboru technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, kde současně působí jako externí lektor. Výuce se věnuje také v odborných kurzech a seminářích na…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Pavel Fošum

Od roku 2004 se věnuje ochraně veřejného zdraví, a to od roku 2013 na Ministerstvu zdravotnictví. V současné době v pozici vrchního ministerského rady, vedoucího oddělení hygieny práce a pracovního lékařství.  

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skbozp18/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

19.11.2018

9:00 - 16:30

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Partneři

     
Mediální partneři


Předchozí ročníky

III.  ročník 21.11.2017    >>více<<  

II. ročník 23.11.2016      >>více<<

I. ročník 25.11.2015       >>více<<

    

O tématu školení

Na konferenci se setkáte s pojmy jako:

BOZP, novinky v oblasti BOZP, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti, legislativní novinky v oblasti BOZP, kontroly požárně bezpečnostních zařízení, nebezpečné chemické látky a směsi, profesionální onemocnění, novelizovaná úprava PLS, odškodňování pracovních úrazů, konference BOZP Praha, BOZP školení.