skbozp21

22.11.2021

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3990

22.11.2021

9:00 - 16:30

On-line

You Tube stream

Přihlásit Připomenout

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Již sedmý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let. 

Účastníci se prostřednictvím přednášek na aktuální témata ze současné BOZP seznámí s posledním vývojem v oboru i s tím, co tento vývoj znamená pro praxi na pracovištích. Přednášet budou odborníci, kteří se jednotlivými oblastmi dlouhodobě zabývají.

Vystoupí také zástupci orgánů státního dozoru a státní správy, kteří představí problematiku BOZP z hlediska institucí utvářejících politiku státu v této oblasti. Kromě kvalitních řečníků očekáváme také mnoho zajímavých hostů v plénu. Posluchači tak budou mít možnost potkat nejen podobně zaměřené kolegy, ale také přední osobnosti BOZP v České republice.

Odborný garant a moderátor konference: 
Robert Křepinský, inspektor BOZP odborového svazu UNIOS a předseda Stáleho výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP

Jak vypadal předešlý ročník? 

Program

Hlavní téma:

  • nový zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Další témata:

  • přehled novinek v legislativě
  • legislativní aspekty home-office nejen pod vlivem uplynulého období
  • cesty k vytvoření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracoviště
  • vybrané aktuality a zajímavosti z požární ochrany

Program budeme postupně upřesňovat.

JUDr. Martin Mikyska

Home office z hlediska pracovněprávní legislativy a smluvních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

JUDr. Martin Mikyska

Mgr. Jan Bradna

Několik poznámek k výuce první pomoci

Mgr. Jan Bradna

Význam výuky první pomoci a její názorná ukázka; bezpečnost při poskytování první pomoci, volání na tísňovou linku.
Příklady: zástava masivního krvácení, zjištění stavu vědomí, zprůchodnění dýchacích cest, zjištění stavu dýchání, základní resuscitace a bezpečné použití AED.

ppor. Ing. Václav Volner

Vliv požárně bezpečnostních zařízení na zvládání požáru

ppor. Ing. Václav Volner

Cílem přednášky bude zhodnocení vlivů aplikace požárně bezpečnostních zařízení na proces evakuace a rozvoj požáru v průmyslových objektech a objektech občanské výstavby. Problematika se bude opírat o zkušenosti zejména z pohledu profesionálních hasičů a záchranářů. Dále budou prezentovány bezpečné postupy a život zachraňující úkony v nebezpečných podmínkách požáru uvnitř objektu s ohledem na sníženou viditelnost, přítomnost zplodin hoření a sálavého tepla.

Lektoři

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Martin Mikyska

advokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání. 

Více informací a další semináře lektora

ppor. Ing. Václav Volner

Od roku 1996 příslušník HZS hl. m. Prahy, kde působil mezi lety 1996 a 2001 jako řadový hasič. Poté v letech 2001 – 2009 jako velitel družstva a od roku 2009 do současnosti jako velitel čety. Během výkonu služby absolvoval VŠB – TU Ostrava, obor Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. V rámci své praxe vykonává i činnosti spojené s výkonem odborně…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skbozp21/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

22.11.2021

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3990

22.11.2021

9:00 - 16:30

On-line

You Tube stream

Přihlásit Připomenout

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Předchozí ročníky

VI. ročník 14.12.2020     >>více<<

V. ročník 19.11.2019      >>více<<

IV. ročník 20.11.2018     >>více<<

III.  ročník 21.11.2017    >>více<<  

II. ročník 23.11.2016      >>více<<

I. ročník 25.11.2015       >>více<<