skbozp23

Konference

Konference BOZP v roce 2024

Robert Křepinský

9. ročník populárního setkání pro všechny zainteresované v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Posluchači si od renomovaných odborníků vyslechnou přednášky na aktuální témata, novinky z uplynulého roku i informace o událostech očekávaných pro příští období. Tradičně je akce doplněna velkou výstavou dodavatelů řešení a služeb pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

20.11.2023

8:30 - 17:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Stránka aktuálního jubilejního X. ročníku a vývoj programu a dalších příprav ZDE!

Konference BOZP je v kontextu ČR zásadní oborová akce se skvělým obsazením řečníků.

Nejde jen o školení, jedná se o důležité setkání odborníků a příležitost vyměnit si informace a zkušenosti i na neformální úrovni.

V předsálí konference probíhal doprovodný program v podobě výstavy významných dodavatelů výrobků a služeb. Součástí byl, jako v uplynulých letech, také poradenský stánek Centra pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy pojišťovny Kooperativa a stanoviště pro testování zraku společnosti Sagitta. Novinkou letošního ročníku byl konzultační stánek k problematice chemických látek společnosti Consulteco.

Fotky z ročníku 2023 si můžete prohlédnout ZDE


Moderátor a odborný garant: Robert Křepinský, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP. 


AKCE SE KONALA POD ZÁŠTITOU

>>průvodní dopis<< >>záštita<< >>záštita<< >>průvodní dopis<< >>záštita<<

VE SPOLUPRÁCI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

Zahájení konference

8:30 - 8:45

Zahájení konference

Kamil Procházka

8:45 - 9:30

Co nám o bezpečnosti práce zapomněli říct?

Kamil Procházka

.... a do zákona to nenapsali. Jak zlepšovat bezpečnost práce tam, kde to má smysl.

Robert Křepinský

9:30 - 9:50

Novinky v legislativě BOZP

Robert Křepinský

Mgr. Matyáš Fošum

9:50 - 10:05

Chystané změny ve vyhlášce č. 79/2013 Sb.

Mgr. Matyáš Fošum

Přestávka na kávu

10:05 - 10:30

Přestávka na kávu

Bc. Petra Dobešová, LL.M., MSc.

10:30 - 11:15

Mýty a fakta v kategorizaci prací z pohledu hygienika práce

Bc. Petra Dobešová, LL.M., MSc.

Cílem příspěvku je vyvrátit nejčastější mýty v kategorizaci prací a minimalizovat tak související frustraci kolegů a kolegyň, kteří kategorizaci prací zpracovávají, nebo se na ní podílejí jiným způsobem.

Příspěvek rozebere 10 nejčastěji tradovaných mýtů v oblasti kategorizace prací, které zcela zbytečně komplikují práci zainteresovaných stran a které jsou mnohdy příčinou naprosto zbytečných frustrací. Srovná je s fakty a přidá praktické tipy, jak si s nimi poradit či předejít komplikacím.

Ing. Pavel Vojík

11:15 - 12:00

Revize elektrických spotřebičů

Ing. Pavel Vojík

Oběd

12:00 - 12:45

Oběd

Vylosování partnerských soutěží

12:45 - 13:15

Vylosování partnerských soutěží

Dalibor Plíšek

13:15 - 14:00

Přístupy na střechy - OOPP proti pádu vs. kolektivní ochrana

Dalibor Plíšek

Časté mýty a očekávání při navrhování bezpečného přístupu nejen na střechu. Když se návrh či norma potkává s praxí...

Přestávka na kávu

14:00 - 14:30

Přestávka na kávu

Mgr. Radim Pektor

14:30 -15:00

Home office a ochrana zdraví

Mgr. Radim Pektor

Ergonomické zásady související s riziky vznikajících při práci na home office, legislativní a normativní požadavky, mikroklimatimatické podmínky, uspořádání pracoviště, zdravé sezení, práce s PC, přetěžování pohybového aparátu vč. karpálního tunelu, tipy na zvýšení efektivity, ergonomické pomůcky, kompenzační cviky ad.

JUDr. Bc. Michal Peškar

15:00 - 15:30

Homeoffice z hlediska nové úpravy v zákoníku práce

JUDr. Bc. Michal Peškar

Rekapitulace nové úpravy home office, otázky, které ani nová úprava neřeší, možné otázky stran odpovědnosti zaměstnavatele, když k výkonu práce dochází mimo jeho pracoviště. 

JUDr. Bc. Michal Peškar

15:30 - 16:00

Zdravotní (ne)způsobilost zaměstnanců ve světle evropské a české judikatury

JUDr. Bc. Michal Peškar

plk. Ing. Jiří Hošek

16:00 - 16:30

Požár elektromobilu v podzemních garážích

plk. Ing. Jiří Hošek

Přednáška je zaměřená na rozbor konkrétního případu požáru elektromobilu v podzemních garážích, prezentaci zjištěných dat a porovnání s představami o elektromobilech a jejich chování v případě požáru. Zhodnocení zjištěných dat a návrhy možných východisek.

kpt. Ing. Ivana Sitařová

16:30 -17:00

Důsledky porušování zákona o požární ochraně

kpt. Ing. Ivana Sitařová

Cílem přednášky je seznámit posluchače prostřednictvím praktické ukázky s možnými důsledky při nedodržení zákonných ustanovení zákona o požární ochraně a co za vybraná porušení povinností u fyzických a právnických podnikajících osob v následném správním řízení bude kontrolní orgán uplatňovat.

Lektoři

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

Termín a místo konání

20.11.2023

8:30 - 17:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Předchozí ročníky

VIII. ročník 21.11.2022   >>více<<

VII. ročník 22.11.2021    >>více<<

VI. ročník 14.12.2020     >>více<<

V. ročník 19.11.2019      >>více<<

IV. ročník 20.11.2018     >>více<<

III.  ročník 21.11.2017    >>více<<  

II. ročník 23.11.2016      >>více<<

I. ročník 25.11.2015       >>více<<