Konference

Konference Digitalizace účetnictví 2020

NOVINKA

Ing. Jolana Pražáková, MVDr. Milan Vodička

Svět kolem nás prochází posledních pár let bouřlivým vývojem. Cokoliv si lze objednat z jakéhokoliv kouta světa, ihned zaplatit prostřednictvím různých platebních nástrojů, potraviny nám dovezou až domů ke dveřím, již děti ve školce umějí pracovat s mobilním telefonem, ale i z něj pořídit fotografii, upravit ji v nějaké aplikaci a poslat kamarádovi jako vtipný obrázek. Naproti tomu v účetnictví mnohé účetní jednotky vše tisknou, účtenky lepí na papír, popisují a podepisují, zakládají do šanonů. Jediné, co se opravdu změnilo, jsou dokonalejší účetní programy s řadou výstupů a tiskových sestav pro tiskárnu. Je to v tomto stavu nadále udržitelné? Není již čas převést doklady do digitální podoby a automatizovat většinu procesů oběhu dokladů včetně pořízení do účetního systému a zaúčtování? Lze to tak udělat v současných legislativních a technických podmínkách? Je to drahé nebo tím naopak můžeme ušetřit? Na tyto otázky se pokusíme nalézt odpověď na této konferenci.

21.10.2020

9:00 - 16:30

Brno

Adresa bude upřesněna

4990

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Pražský termín konference proběhne 11. listopadu 2020 - podrobnosti zde.

Na konferenci se budeme věnovat správnému provázání účetních informačních systémů (elektronické dokumenty vs. listinná forma účetních záznamů), náležitostem elektronických účetních a daňových dokladů a jejich případným opravám, přenášení účetních záznamů, správnému příjmu e-záznamů, jejich úschově a archivaci, oběhu elektronických faktur a nastavení procesů ve firmě. Posluchače seznámíme s nástroji pro automatické vyčítání údajů z faktur a dalšími možnostmi automatizace. Ukážeme, jak funguje automatizace při zpracování účetnictví klienta účetní kanceláře po jednotlivých fázích a s využitím jednotlivých aplikací. Neopomeneme poskytování účetních aplikací na dálku, tzv. outsourcing IT, při kterém využívá více uživatelů prostřednictvím telekomunikačních technologií na dálku pronajatou aplikaci.

Nezanedbatelným bodem konference je také diskuse a zjištění, jak to může konkrétní firma prakticky udělat, aby přešla na digitální formu účetnictví.

Program:

Na konferenci se seznámíte s dostupnými prostředky a aplikacemi pro ulehčení práce účetních, projdeme současnou legislativu a rámec, který zákony vymezují.  

1. blok – MVDr. Milan Vodička

 • úvod do problematiky, legislativní úprava (zákon o účetnictví, zákon o DPH, daňový řád)
 • účetní záznamy, jejich forma
 • náležitosti účetních, daňových dokladů
 • opravy účetních záznamů
 • přenášení účetních záznamů
 • správné přijetí e-záznamů
 • transformace účetních záznamů z jedné formy do druhé
 • podpisy na účetních záznamech
 • uchování a archivace účetních záznamů
 • nastavení systému, procesní dokumentace, vnitřní předpisy
  • přechod na elektronické účetnictví (elektronický podpis, fakturace, výhody a rizika)
  • právní a daňové souvislosti
  • interní dokumentace
  • oběh elektronických účetních dokladů, archivace
  • vystavování e-faktur, skenování, archivace 

2. blok – Ing. Jolana Pražáková 

 • Přehled části legislativy, která se dotýká digitalizace
 • Komunikace se státní správou (formát XML, PDF)
 • Nástroje pro automatické vyčítání údajů z faktur
  • Šablony,
  • Umělá inteligence
 • Další možnosti automatizace
  • Vstupní portály
  • Zasílání emailem
  • Předávání přes cloudová úložiště

3. blok – zástupci společností, které nabízejí komponenty, se kterými je možné využít stávající účetní systémy ke změně, k přechodu na elektronické účetnictví.

4. blok – Ing. Jolana Pražáková

Komplexní ukázka automatizace při zpracování účetnictví klienta účetní kanceláře (externí vedení účetnictví) po jednotlivých fázích a s využitím jednotlivých aplikací

  • Předání dokladu (faktura přijatá)
  • Vytěžení (vyčtení dat z faktury) aplikací
  • Zaúčtování
  • Archivace – možnosti
  • Reporting
  • Úskalí v oblasti automatizace – průkaznost, bezpečnost dat

Výhodou absolvování této konference je získání přehledu o možnostech zefektivnění práce v účtárnách a o nástrojích, které současný trh již nabízí. Nedílnou součástí je i zviditelnění směru, kterým se další vývoj v práci účetních bude ubírat. Budete schopni rozpoznat, které činnosti můžete optimalizovat již nyní a nad kterými je třeba se do budoucna zamyslet, protože je lze zcela zautomatizovat. V případě potřeby je možné s lektory prodiskutovat varianty nebo se nechat inspirovat jinými společnostmi, které se cestou automatizace již vydaly a mají první zkušenosti za sebou.

Lektoři

Ing. Jolana Pražáková

Je absolventkou VŠE Praha, fakulty Informatiky a statistiky a od roku 2004 i certifikovaná účetní. V letech 1997–2013 pracovala na pozicích hlavní účetní v různých bankách. Od roku 2013 se jako OSVČ a od roku 2018 jako majitelka a jednatelka společnosti Advanced Accounting s. r. o. zabývá poskytováním účetních služeb a konzultací pro malé a střední…

Více informací a další semináře lektora

MVDr. Milan Vodička

Daňový poradce, člen Komory DP ČR. Zabývá se daňovým poradenstvím, vedením účetnictví, problematikou IFRS a daňovou evidencí. V letech 2011-2012 člen Prezidia KDP ČR, v současnosti vedoucí Sekce IT KDP ČR, člen skupiny pro daně a pojištění Svazu průmyslu ČR, specializace na oblast elektronické komunikace, elektronických podání,…

Více informací a další semináře lektora
!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skdig/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

21.10.2020

9:00 - 16:30

Brno

Adresa bude upřesněna

4990

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Partneři

Partnerem této konference je Komora certifikovaných účetních.

Partnerem této konference je Komora daňových poradců České republiky.

Partnerem této konference je Asociace certifikovaných účetních

Chci se stát partnerem

Velmi si vážíme Vašeho zájmu stát se partnerem naší společnosti. Vyplňte prosím kontaktní formulář a my vás budeme v nejbližší době kontaktovat na uvedeném emailu.

O tématu školení

Na konferenci se setkáte s pojmy jako:

Digitalizace účetnictví, elektronické účetnictví, elektronizace účetnictví, účetní programy, účetní systém, digitální podoba účetnictví, účetnictví digitálně, účetní informační systémy, elektronické dokumenty, elektronické doklady, elektronický účetní doklad, elektronický daňový doklad, elektronická faktura, účetní aplikace, digitální forma účetnictví, elektronický podpis, e-faktury, umělá inteligence, digitální archiv, účetnictví online, elektronická archivace dokumentů, atd.