Konference

Konference Digitalizace účetnictví 2020

Výzvy účetní profese v době automatizace a digitalizace

Ing. Jolana Pražáková, MVDr. Milan Vodička

Svět kolem nás prochází posledních pár let bouřlivým vývojem. Cokoliv si lze objednat z jakéhokoliv kouta světa, ihned zaplatit prostřednictvím různých platebních nástrojů, potraviny nám dovezou až domů ke dveřím, již děti ve školce umějí pracovat s mobilním telefonem, ale i z něj pořídit fotografii, upravit ji v nějaké aplikaci a poslat kamarádovi jako vtipný obrázek. Naproti tomu v účetnictví mnohé účetní jednotky vše tisknou, účtenky lepí na papír, popisují a podepisují, zakládají do šanonů. Jediné, co se opravdu změnilo, jsou dokonalejší účetní programy s řadou výstupů a tiskových sestav pro tiskárnu. Je to v tomto stavu nadále udržitelné? Není již čas převést doklady do digitální podoby a automatizovat většinu procesů oběhu dokladů včetně pořízení do účetního systému a zaúčtování? Lze to tak udělat v současných legislativních a technických podmínkách? Je to drahé nebo tím naopak můžeme ušetřit? Na tyto otázky se pokusíme nalézt odpověď na této konferenci.

11.11.2020

9:30 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

4990

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

„Účetnictví není nudné a není jednotvárné, a není to jen povinnost…účetnictví je rozmanité s obrovským informačním potenciálem, jen musí být správně uchopeno a data z něj vhodně interpretována.“

Konferenci moderuje předseda Komory certifikovaných účetních, Ing. Libor Vašek.

Na konferenci se budeme věnovat správnému provázání účetních informačních systémů (elektronické dokumenty vs. listinná forma účetních záznamů), náležitostem elektronických účetních a daňových dokladů a jejich případným opravám, přenášení účetních záznamů, správnému příjmu e-záznamů, jejich úschově a archivaci, oběhu elektronických faktur a nastavení procesů ve firmě. Posluchače seznámíme s nástroji pro automatické vyčítání údajů z faktur a dalšími možnostmi automatizace. Ukážeme, jak funguje automatizace při zpracování účetnictví klienta účetní kanceláře po jednotlivých fázích a s využitím jednotlivých aplikací. Neopomeneme poskytování účetních aplikací na dálku, tzv. outsourcing IT, při kterém využívá více uživatelů prostřednictvím telekomunikačních technologií na dálku pronajatou aplikaci.

Nezanedbatelným bodem konference je také diskuse a zjištění, jak to může konkrétní firma prakticky udělat, aby přešla na digitální formu účetnictví.

Program:

Na konferenci se seznámíte s dostupnými prostředky a aplikacemi pro ulehčení práce účetních, projdeme současnou legislativu a rámec, který zákony vymezují.  

1. blok: MVDr. Milan Vodička – vedoucí sekce IT KDP ČR 

Něco o legislativě a daňových návaznostech elektronické komunikace, digitálních dokladů, archivaci, bezpečnosti

 • úvod do problematiky, legislativní úprava (zákon o účetnictví, zákon o DPH, daňový řád)
 • správné přijetí e-záznamů
 • transformace účetních záznamů z jedné formy do druhé
 • podpisy na účetních záznamech
 • nastavení systému, procesní dokumentace, vnitřní předpisy
 • přechod na elektronické účetnictví (elektronický podpis, fakturace, výhody a rizika)
 • oběh elektronických účetních dokladů, archivace

  2. blok: Ing. Jolana Pražáková – členka výboru KCÚ s představením virtuální účetní kanceláře

  • Nástroje pro automatické vyčítání údajů z faktur
   • Šablony,
   • Umělá inteligence
  • Komplexní ukázka automatizace při zpracování účetnictví klienta účetní kanceláře po jednotlivých fázích a s využitím jednotlivých aplikací

  3. blok:

  Marcela Lonková – přístup ThisOne v automatizaci účetních procesů

  Zástupce Microsoftu – Jak běžné věci dělat lépe?

  Zástupce GFŘ – představení portálu MOJE DANĚ

  Zástupci IT firem se svými řešeními:

  • Robert Soudný z firmy wflow.com, který říká "Pomáháme firmám s přechodem na elektronické účetnictví."
  • Michal Kříž z firmy Handybot.cz"Automatizujeme rutinní počítačovou agendu."
  • Radek Chvosta z firmy Fidoo.com"Zjednodušujeme práci při účtování firemních financí."
  • Martin Plachý z firmy reportingdokapsy.cz"Objevujte poklady skryté v účetnictví."

  Výhodou absolvování této konference je získání přehledu o možnostech zefektivnění práce v účtárnách a o nástrojích, které současný trh již nabízí. Nedílnou součástí je i zviditelnění směru, kterým se další vývoj v práci účetních bude ubírat. Budete schopni rozpoznat, které činnosti můžete optimalizovat již nyní a nad kterými je třeba se do budoucna zamyslet, protože je lze zcela zautomatizovat. V případě potřeby je možné s lektory prodiskutovat varianty nebo se nechat inspirovat jinými společnostmi, které se cestou automatizace již vydaly a mají první zkušenosti za sebou.

  Lektoři

  Ing. Jolana Pražáková

  Je absolventkou VŠE Praha, fakulty Informatiky a statistiky a od roku 2004 i certifikovaná účetní. V letech 1997–2013 pracovala na pozicích hlavní účetní v různých bankách. Od roku 2013 se jako OSVČ a od roku 2018 jako majitelka a jednatelka společnosti Advanced Accounting s. r. o. zabývá poskytováním účetních služeb a konzultací pro malé a střední…

  Více informací a další semináře lektora

  MVDr. Milan Vodička

  Daňový poradce, člen Komory DP ČR. Zabývá se daňovým poradenstvím, vedením účetnictví, problematikou IFRS a daňovou evidencí. V letech 2011-2012 člen Prezidia KDP ČR, v současnosti vedoucí Sekce IT KDP ČR, člen skupiny pro daně a pojištění Svazu průmyslu ČR, specializace na oblast elektronické komunikace, elektronických podání,…

  Více informací a další semináře lektora
  !ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skdigi/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

  Termín a místo konání

  11.11.2020

  9:30 - 16:30

  Praha

  Adresa bude upřesněna

  4990

  Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

  Partneři

  Partnerem této konference je Komora certifikovaných účetních.

  Partnerem této konference je Komora daňových poradců České republiky.

  Partnerem této konference je Asociace certifikovaných účetních

  Chci se stát partnerem

  Velmi si vážíme Vašeho zájmu stát se partnerem naší společnosti. Vyplňte prosím kontaktní formulář a my vás budeme v nejbližší době kontaktovat na uvedeném emailu.

  Názory účastníků

  Ing. Jakub Bažant z MF ČR: "Konference Digitalizace účetnictví pořádaná 26. srpna 2020 byla pro mne informačně nejbohatší konference za poslední léta. Zejména praktické zkušenosti jsou neocenitelné."