Konference

Konference Digitalizace účetnictví 2021

Ing. Jolana Pražáková, MVDr. Milan Vodička

Svět kolem nás prochází posledních pár let bouřlivým vývojem. Cokoliv si lze objednat z jakéhokoliv kouta světa, ihned zaplatit prostřednictvím různých platebních nástrojů, potraviny nám dovezou až domů ke dveřím, již děti ve školce umějí pracovat s mobilním telefonem, ale i z něj pořídit fotografii, upravit ji v nějaké aplikaci a poslat kamarádovi jako vtipný obrázek. Naproti tomu v účetnictví mnohé účetní jednotky vše tisknou, účtenky lepí na papír, popisují a podepisují, zakládají do šanonů. Jediné, co se opravdu změnilo, jsou dokonalejší účetní programy s řadou výstupů a tiskových sestav pro tiskárnu. Je to v tomto stavu nadále udržitelné? Není již čas převést doklady do digitální podoby a automatizovat většinu procesů oběhu dokladů včetně pořízení do účetního systému a zaúčtování? Na konferenci se seznámíte s dostupnými prostředky a s aplikacemi pro ulehčení práce účetních, projdeme současnou legislativu a rámec, který zákony vymezují.

25.8.2021

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

4990

25.8.2021

9:00 - 16:30

On-line

YouTube Stream

4990

15.9.2021

9:00 - 16:30

Olomouc

Adresa bude upřesněna

4990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

„Účetnictví není nudné a není jednotvárné, a není to jen povinnost…účetnictví je rozmanité s obrovským informačním potenciálem, jen musí být správně uchopeno a data z něj vhodně interpretována.“

Na konferenci se budeme věnovat správnému provázání účetních informačních systémů (elektronické dokumenty vs. listinná forma účetních záznamů), náležitostem elektronických účetních a daňových dokladů a jejich případným opravám, přenášení účetních záznamů, správnému příjmu e-záznamů, jejich úschově a archivaci, oběhu elektronických faktur a nastavení procesů ve firmě. Posluchače seznámíme s nástroji pro automatické vyčítání údajů z faktur a dalšími možnostmi automatizace. Ukážeme, jak funguje automatizace při zpracování účetnictví klienta účetní kanceláře po jednotlivých fázích a s využitím jednotlivých aplikací. Neopomeneme poskytování účetních aplikací na dálku, tzv. outsourcing IT, při kterém využívá více uživatelů prostřednictvím telekomunikačních technologií na dálku pronajatou aplikaci.

Nezanedbatelným bodem konference je také diskuse a zjištění, jak to může konkrétní firma prakticky udělat, aby přešla na digitální formu účetnictví.

Program:

Legislativa a státní správa, výhled nového zákona o účetnictví

 • Milan Vodička: E-komunikace, legislativa, nastavení systému, přechod na elektronické účetnictví, právní a daňové souvislosti, archivace
 • Jiří Fojtík: Portál MOJE DANĚ aneb on-line finanční úřad v praxi
 • Pavla Strakošová: Výhled nového zákona o účetnictví 

Automatizace účetnictví – praktické aplikace pro vytěžování, zaúčtování 

 • Automatizujeme rutinní počítačovou agendu
  Michal Kříž
  Handybot.cz
 • Pomáháme firmám s přechodem na elektronické účetnictví
  Robert Soudný
  wflow.com
 • Ušetřete až 80 % času na rutinních procesech
  Karin Fuentesová, digitoo.cz

Zkušenosti z praxe

 • Jolana Pražáková – komplexní ukázka realizace účetního případu v digitálním účetnictví

Komplexní ukázka automatizace při zpracování účetnictví klienta účetní kanceláře (externí vedení účetnictví) po jednotlivých fázích a s využitím jednotlivých aplikací

  • Předání dokladu (faktura přijatá)
  • Vytěžení (vyčtení dat z faktury) aplikací
  • Zaúčtování
  • Archivace – možnosti
  • Reporting
  • Úskalí v oblasti automatizace – průkaznost, bezpečnost dat
 • Marcela Lonková – přístup ThisOne v automatizaci účetních procesů
 • Automatizace účetnictví v praxi: Příběh zákazníka
  Pavel Janyška, GRiT, s.r.o. 

Reporting

Virtuální daňová kancelář

 • Celá firma ví, co má dělat, termíny nekloužou, informace se neztrácejí
   Karel Dytrych, freelo.cz
 • Ekonomika pod jednou střechou
  Karel Smetana, SM-data
 • Vnitřní směrnice pro digitální účetnictví pro Vás
  digi-smernice.cz

Cloudové služby a jejich využití v účetnictví

 • Práce s firemními programy a daty odkudkoliv
  Petr Pilín, ipodnik.cz

Podpora účetních a podnikatelů

 • ACCA – Globální vzdělávání v oblasti digitalizace pro finanční profesionály
  Vierka Kučerová, 
  ACCA
 • ČMZRB – Pomáháme podnikatelům růst
  Michaela Formánková,
  ČMZRB

Shrnutí konference, závěrečná diskuze, dotazy

Výhodou absolvování této konference je získání přehledu o možnostech zefektivnění práce v účtárnách a o nástrojích, které současný trh již nabízí. Nedílnou součástí je i zviditelnění směru, kterým se další vývoj v práci účetních bude ubírat. Budete schopni rozpoznat, které činnosti můžete optimalizovat již nyní a nad kterými je třeba se do budoucna zamyslet, protože je lze zcela zautomatizovat. V případě potřeby je možné s lektory prodiskutovat varianty nebo se nechat inspirovat jinými společnostmi, které se cestou automatizace již vydaly a mají první zkušenosti za sebou.

Lektoři

Ing. Jolana Pražáková

Je absolventkou VŠE Praha, fakulty Informatiky a statistiky a od roku 2004 i certifikovaná účetní. V letech 1997–2013 pracovala na pozicích hlavní účetní v různých bankách. Od roku 2013 se jako OSVČ a od roku 2018 jako majitelka a jednatelka společnosti Advanced Accounting s. r. o. zabývá poskytováním účetních služeb a konzultací pro malé a střední…

Více informací a další semináře lektora

MVDr. Milan Vodička

Daňový poradce, člen Komory DP ČR. Zabývá se daňovým poradenstvím, vedením účetnictví, problematikou IFRS a daňovou evidencí. V letech 2011-2012 člen Prezidia KDP ČR, v současnosti vedoucí Sekce IT KDP ČR, člen skupiny pro daně a pojištění Svazu průmyslu ČR, specializace na oblast elektronické komunikace, elektronických podání,…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skdigi/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

25.8.2021

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

4990

25.8.2021

9:00 - 16:30

On-line

YouTube Stream

4990

15.9.2021

9:00 - 16:30

Olomouc

Adresa bude upřesněna

4990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Partneři

Partnerem této konference je Komora certifikovaných účetních.

Partnerem této konference je Komora daňových poradců České republiky.

Partnerem této konference je Asociace certifikovaných účetních

Chci se stát partnerem

Velmi si vážíme Vašeho zájmu stát se partnerem naší společnosti. Vyplňte prosím kontaktní formulář a my vás budeme v nejbližší době kontaktovat na uvedeném emailu.

Názory účastníků

Ing. Jakub Bažant z MF ČR: "Konference Digitalizace účetnictví pořádaná 26. srpna 2020 byla pro mne informačně nejbohatší konference za poslední léta. Zejména praktické zkušenosti jsou neocenitelné."