Konference

Konference Digitalizace účetnictví a pracovněprávní agendy 2020

NOVINKA

Ing. Jolana Pražáková, MVDr. Milan Vodička, Mgr. Daniel Vejsada

Svět kolem nás prochází posledních pár let bouřlivým vývojem. Cokoliv si lze objednat z jakéhokoliv kouta světa, ihned zaplatit prostřednictvím různých platebních nástrojů, potraviny nám dovezou až domů ke dveřím, již děti ve školce umějí pracovat s mobilním telefonem, ale i z něj pořídit fotografii, upravit ji v nějaké aplikaci a poslat kamarádovi jako vtipný obrázek. Naproti tomu v účetnictví mnohé účetní jednotky vše tisknou, účtenky lepí na papír, popisují a podepisují, zakládají do šanonů. Jediné, co se opravdu změnilo, jsou dokonalejší účetní programy s řadou výstupů a tiskových sestav pro tiskárnu. Je to v tomto stavu nadále udržitelné? Není již čas převést doklady do digitální podoby a automatizovat většinu procesů oběhu dokladů včetně pořízení do účetního systému a zaúčtování? Lze to tak udělat v současných legislativních a technických podmínkách? Je to drahé nebo tím naopak můžeme ušetřit? Na tyto otázky se pokusíme nalézt odpověď v rámci prvního dne této konference. Je v dnešní době možné uzavírat pracovněprávní dokumenty v elektronické podobě a přiblížit se v oblasti HR k paperless office? V rámci druhého dne této konference při hledání odpovědi na tuto otázku probereme nejen obecnou právní úpravu elektronických dokumentů a elektronických podpisů, ale zejména specifika pracovněprávních předpisů, z nich vyplývajících rizik a omezení. Probereme, co je nutné při zavádění elektronizace vzít do úvahy a čeho se vyvarovat.

11.11. – 12.11.2020

9:00 - 16:30, 9:00 - 13:30

On-line

Adresa bude upřesněna

8490

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Program 1. dne:

„Účetnictví není nudné a není jednotvárné, a není to jen povinnost…účetnictví je rozmanité s obrovským informačním potenciálem, jen musí být správně uchopeno a data z něj vhodně interpretována.“

Konferenci moderují Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních, a Jolana Pražáková, členka výboru Komoru a propagátorka virtuální účetní kanceláře.

Program:

8:30 – 8:55 Registrace

8:55 – 9:00 Zahájení konference – Libor Vašek a Jolana Pražáková

9:00 – 10:45 I. blok – Legislativa a státní správa

 • Elektronická komunikace, digitální doklady, archivace a bezpečnost v české legislativě
  Milan Vodička, vedoucí sekce IT Komory daňových poradců ČR
 • Portál MOJE DANĚ aneb on-line finanční úřad v praxi
  Jiří Fojtík, ředitel sekce metodiky a výkonu daní, Generální finanční ředitelství
 • Aktuálně k věcnému záměr zákona o účetnictví
  Pavla Strakošová, Ministerstvo financí ČR, vedoucí oddělení Účetnictví podnikatelů 

10:45 – 11:00 Přestávka

11:00 – 12:40 II. blok – Be smart & effective I

 • Automatizujeme rutinní počítačovou agendu
  Michal Kříž, Handybot.cz
 • Pomáháme firmám s přechodem na elektronické účetnictví
  Robert Soudný, wflow.com
 • Digitalizace účetnictví na 3 kliky 
  Karin Fuentesová, digitoo.cz 
 • Objevujte poklady skryté v účetnictví
  Martin Plachý, reportingdokapsy.cz
 • Virtuální účetní kancelář
  Karel Smetana, SM-DATA, a.s.

12:40 – 13:40 Oběd 

13:40 – 15:15 III. blok – Be smart & effective II

 • Automatizace účetnictví v praxi: Příběh zákazníka
  Pavel Janyška, GRiT, s.r.o. a Renáta Pavičová3E PROJEKT, a.s., ředitelka útvaru finance a majetek
 • Jak běžné věci dělat lépe?
  René Klčo, Territory Channel Manager Microsoft
 • Zjednodušte fungování vaší účetní kanceláře
  Karel Dytrych, Freelo.cz
 • Měníme svět účetnictví!
  Marcela Lonková, This One s.r.o. 

15:15 – 15:30 Přestávka

15:30 – 16:00 IV. blok – Pohled za hranice – inspirace, podpora

16:00 – 16:30 Diskuse a networking

Výhodou absolvování této konference je získání přehledu o možnostech zefektivnění práce v účtárnách a o nástrojích, které současný trh již nabízí. Nedílnou součástí je i zviditelnění směru, kterým se další vývoj v práci účetních bude ubírat. Budete schopni rozpoznat, které činnosti můžete optimalizovat již nyní a nad kterými je třeba se do budoucna zamyslet, protože je lze zcela zautomatizovat. V případě potřeby je možné s lektory prodiskutovat varianty nebo se nechat inspirovat jinými společnostmi, které se cestou automatizace již vydaly a mají první zkušenosti za sebou.

 

Program 2. dne:

1. blok: Mgr. Daniel Vejsada, PRK Partners – Elektronizace HR z pohledu práva

V prvním bloku probereme obecnou právní úpravu elektronických dokumentů (co je elektronický dokument a zda a za jakých podmínek je rovnocenný s dokumentem v papírové podobě) a podíváme se na základní otázky spojené s elektronickými podpisy (podepisování elektronických dokumentů, druhy elektronických podpisů a elektronických pečetí, možnosti jejich použití v rámci pracovněprávních vztahů). Závěrem se podíváme na otázku doručování důležitých pracovněprávních dokumentů a omezení, která z toho pro elektronizaci pracovněprávních dokumentů plynou.

2. blok: Elektronizace HR v praxi

V druhém bloku se zaměříme na praktické řešení digitalizace pracovněprávní agendy. Ukážeme vám základní principy práce s dokumenty a představíme technické nástroje zajišťující efektivní způsob podepisování a sdílení dokumentů včetně vyřešení návazných procesů spojených s dlouhodobým uchováváním dokumentů. Na případové studii nastíníme, jak lze vyřešit interakci ve vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel v pracovněprávní praxi.

3. blok: Zástupci IT firem se svými řešeními

Výhodou absolvování této konference je získání přehledu o možnostech zefektivnění práce a o nástrojích, které současný trh již nabízí. Budete schopni rozpoznat, které činnosti můžete optimalizovat již nyní a nad kterými je třeba se do budoucna zamyslet, protože je lze zcela zautomatizovat. V případě potřeby je možné s lektory prodiskutovat varianty nebo se nechat inspirovat jinými společnostmi, které se cestou automatizace již vydaly a mají první zkušenosti za sebou.

Výhodou absolvování této konference je získání přehledu o možnostech zefektivnění práce a o nástrojích, které současný trh již nabízí. Budete schopni rozpoznat, které činnosti můžete optimalizovat již nyní a nad kterými je třeba se do budoucna zamyslet, protože je lze zcela zautomatizovat. V případě potřeby je možné s lektory prodiskutovat varianty nebo se nechat inspirovat jinými společnostmi, které se cestou automatizace již vydaly a mají první zkušenosti za sebou.

Časový harmonogram 2. dne:

8.30 - 9.00 - registrace účastníků

9.00 - 11.00 - přednáška  - Mgr. Daniel Vejsada

11.00 - 11.15 - přestávka s občerstvením

11.15 - 13.30 - přednáška - SEFIRA: Ing. Petr Dolejší, Ing. Zdeněk Sýkora, zástupci IT firem

Lektoři

Ing. Jolana Pražáková

Je absolventkou VŠE Praha, fakulty Informatiky a statistiky a od roku 2004 i certifikovaná účetní. V letech 1997–2013 pracovala na pozicích hlavní účetní v různých bankách. Od roku 2013 se jako OSVČ a od roku 2018 jako majitelka a jednatelka společnosti Advanced Accounting s. r. o. zabývá poskytováním účetních služeb a konzultací pro malé a střední…

Více informací a další semináře lektora

MVDr. Milan Vodička

Daňový poradce, člen Komory DP ČR. Zabývá se daňovým poradenstvím, vedením účetnictví, problematikou IFRS a daňovou evidencí. V letech 2011-2012 člen Prezidia KDP ČR, v současnosti vedoucí Sekce IT KDP ČR, člen skupiny pro daně a pojištění Svazu průmyslu ČR, specializace na oblast elektronické komunikace, elektronických podání,…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Daniel Vejsada

Získal titul Mgr. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012 a ve stejném roce také nastoupil do pražské kanceláře PRK Partners s.r.o., kde působí v současné době jako advokát v pracovněprávním oddělení. Dříve působil také jako funkcionář odborové organizace a jako zástupce v evropské radě zaměstnanců, kde se zaměřoval na praktické…

Více informací a další semináře lektora
!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skdigdp/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

11.11. – 12.11.2020

9:00 - 16:30, 9:00 - 13:30

On-line

Adresa bude upřesněna

8490

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.