Konference

Konference Digitalizace účetnictví a pracovněprávní agendy 2021

Ing. Jolana Pražáková, MVDr. Milan Vodička, Mgr. Daniel Vejsada

Svět kolem nás prochází posledních pár let bouřlivým vývojem. Cokoliv si lze objednat z jakéhokoliv kouta světa, ihned zaplatit prostřednictvím různých platebních nástrojů, potraviny nám dovezou až domů ke dveřím, již děti ve školce umějí pracovat s mobilním telefonem, ale i z něj pořídit fotografii, upravit ji v nějaké aplikaci a poslat kamarádovi jako vtipný obrázek. Naproti tomu v účetnictví mnohé účetní jednotky vše tisknou, účtenky lepí na papír, popisují a podepisují, zakládají do šanonů. Jediné, co se opravdu změnilo, jsou dokonalejší účetní programy s řadou výstupů a tiskových sestav pro tiskárnu. Je to v tomto stavu nadále udržitelné? Není již čas převést doklady do digitální podoby a automatizovat většinu procesů oběhu dokladů včetně pořízení do účetního systému a zaúčtování? Lze to tak udělat v současných legislativních a technických podmínkách? Je to drahé nebo tím naopak můžeme ušetřit? Na tyto otázky se pokusíme nalézt odpověď v rámci prvního dne této konference. Je v dnešní době možné uzavírat pracovněprávní dokumenty v elektronické podobě a přiblížit se v oblasti HR k paperless office? V rámci druhého dne této konference při hledání odpovědi na tuto otázku probereme nejen obecnou právní úpravu elektronických dokumentů a elektronických podpisů, ale zejména specifika pracovněprávních předpisů, z nich vyplývajících rizik a omezení. Probereme, co je nutné při zavádění elektronizace vzít do úvahy a čeho se vyvarovat.

25.8. – 26.8.2021

9:00 - 16:00, 9:00 - 13:30

Praha

Adresa bude upřesněna

8490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Program 1. dne:

Na konferenci se budeme věnovat správnému provázání účetních informačních systémů (elektronické dokumenty vs. listinná forma účetních záznamů), náležitostem elektronických účetních a daňových dokladů a jejich případným opravám, přenášení účetních záznamů, správnému příjmu e-záznamů, jejich úschově a archivaci, oběhu elektronických faktur a nastavení procesů ve firmě. Posluchače seznámíme s nástroji pro automatické vyčítání údajů z faktur a dalšími možnostmi automatizace. Ukážeme, jak funguje automatizace při zpracování účetnictví klienta účetní kanceláře po jednotlivých fázích a s využitím jednotlivých aplikací. Neopomeneme poskytování účetních aplikací na dálku, tzv. outsourcing IT, při kterém využívá více uživatelů prostřednictvím telekomunikačních technologií na dálku pronajatou aplikaci.

Nezanedbatelným bodem konference je také diskuse a zjištění, jak to může konkrétní firma prakticky udělat, aby přešla na digitální formu účetnictví.

Program:

Na konferenci se seznámíte s dostupnými prostředky a aplikacemi pro ulehčení práce účetních, projdeme současnou legislativu a rámec, který zákony vymezují.  

1. blok – MVDr. Milan Vodička

 • úvod do problematiky, legislativní úprava (zákon o účetnictví, zákon o DPH, daňový řád)
 • účetní záznamy, jejich forma
 • náležitosti účetních, daňových dokladů
 • opravy účetních záznamů
 • přenášení účetních záznamů
 • správné přijetí e-záznamů
 • transformace účetních záznamů z jedné formy do druhé
 • podpisy na účetních záznamech
 • uchování a archivace účetních záznamů
 • nastavení systému, procesní dokumentace, vnitřní předpisy
  • přechod na elektronické účetnictví (elektronický podpis, fakturace, výhody a rizika)
  • právní a daňové souvislosti
  • interní dokumentace
  • oběh elektronických účetních dokladů, archivace
  • vystavování e-faktur, skenování, archivace 

2. blok – Ing. Jolana Pražáková 

 • Přehled části legislativy, která se dotýká digitalizace
 • Komunikace se státní správou (formát XML, PDF)
 • Nástroje pro automatické vyčítání údajů z faktur
  • Šablony,
  • Umělá inteligence
 • Další možnosti automatizace
  • Vstupní portály
  • Zasílání emailem
  • Předávání přes cloudová úložiště

3. blok – zástupci společností, které nabízejí komponenty, se kterými je možné využít stávající účetní systémy ke změně, k přechodu na elektronické účetnictví:

Automatizujeme rutinní počítačovou agendu
Michal Kříž
Handybot.cz

Pomáháme firmám s přechodem na elektronické účetnictví
Robert Soudný
wflow.com

Objevujte poklady skryté v účetnictví
Martin Plachý
reportingdokapsy.cz

Automatizace účetnictví v praxi: Příběh zákazníka
Pavel Janyška, GRiT, s.r.o. a Renáta Pavičová3E PROJEKT, a.s., ředitelka útvaru finance a majetek

ACCA – Globální vzdělávání v oblasti digitalizace pro finanční profesionály
Vierka Kučerová, 
ACCA

4. blok – Ing. Jolana Pražáková

Komplexní ukázka automatizace při zpracování účetnictví klienta účetní kanceláře (externí vedení účetnictví) po jednotlivých fázích a s využitím jednotlivých aplikací

  • Předání dokladu (faktura přijatá)
  • Vytěžení (vyčtení dat z faktury) aplikací
  • Zaúčtování
  • Archivace – možnosti
  • Reporting
  • Úskalí v oblasti automatizace – průkaznost, bezpečnost dat

Výhodou absolvování této konference je získání přehledu o možnostech zefektivnění práce v účtárnách a o nástrojích, které současný trh již nabízí. Nedílnou součástí je i zviditelnění směru, kterým se další vývoj v práci účetních bude ubírat. Budete schopni rozpoznat, které činnosti můžete optimalizovat již nyní a nad kterými je třeba se do budoucna zamyslet, protože je lze zcela zautomatizovat. V případě potřeby je možné s lektory prodiskutovat varianty nebo se nechat inspirovat jinými společnostmi, které se cestou automatizace již vydaly a mají první zkušenosti za sebou.

Program 2. dne:

1. blok: Mgr. Daniel Vejsada, PRK Partners – Elektronizace HR z pohledu práva

V prvním bloku probereme obecnou právní úpravu elektronických dokumentů (co je elektronický dokument a zda a za jakých podmínek je rovnocenný s dokumentem v papírové podobě) a podíváme se na základní otázky spojené s elektronickými podpisy (podepisování elektronických dokumentů, druhy elektronických podpisů a elektronických pečetí, možnosti jejich použití v rámci pracovněprávních vztahů). Závěrem se podíváme na otázku doručování důležitých pracovněprávních dokumentů a omezení, která z toho pro elektronizaci pracovněprávních dokumentů plynou.

2. blok: Elektronizace HR v praxi

V druhém bloku se zaměříme na praktické řešení digitalizace pracovněprávní agendy. Ukážeme vám základní principy práce s dokumenty a představíme technické nástroje zajišťující efektivní způsob podepisování a sdílení dokumentů včetně vyřešení návazných procesů spojených s dlouhodobým uchováváním dokumentů. Na případové studii nastíníme, jak lze vyřešit interakci ve vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel v pracovněprávní praxi.

3. blok: Zástupci IT firem se svými řešeními

Výhodou absolvování této konference je získání přehledu o možnostech zefektivnění práce a o nástrojích, které současný trh již nabízí. Budete schopni rozpoznat, které činnosti můžete optimalizovat již nyní a nad kterými je třeba se do budoucna zamyslet, protože je lze zcela zautomatizovat. V případě potřeby je možné s lektory prodiskutovat varianty nebo se nechat inspirovat jinými společnostmi, které se cestou automatizace již vydaly a mají první zkušenosti za sebou.

Časový harmonogram 2. dne:

9.00 - 11.00 - přednáška  - Mgr. Daniel Vejsada

11.00 - 11.15 - přestávka 

11.15 - 13.30 - přednáška - SEFIRA: Ing. Petr Dolejší, Ing. Zdeněk Sýkora

Lektoři

Ing. Jolana Pražáková

Je absolventkou VŠE Praha, fakulty Informatiky a statistiky a od roku 2004 i certifikovaná účetní. V letech 1997–2013 pracovala na pozicích hlavní účetní v různých bankách. Od roku 2013 se jako OSVČ a od roku 2018 jako majitelka a jednatelka společnosti Advanced Accounting s. r. o. zabývá poskytováním účetních služeb a konzultací pro malé a střední…

Více informací a další semináře lektora

MVDr. Milan Vodička

Daňový poradce, člen Komory DP ČR. Zabývá se daňovým poradenstvím, vedením účetnictví, problematikou IFRS a daňovou evidencí. V letech 2011-2012 člen Prezidia KDP ČR, v současnosti vedoucí Sekce IT KDP ČR, člen skupiny pro daně a pojištění Svazu průmyslu ČR, specializace na oblast elektronické komunikace, elektronických podání,…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Daniel Vejsada

Získal titul Mgr. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012 a ve stejném roce také nastoupil do pražské kanceláře PRK Partners s.r.o., kde působí v současné době jako advokát v pracovněprávním oddělení. Dříve působil také jako funkcionář odborové organizace a jako zástupce v evropské radě zaměstnanců, kde se zaměřoval na praktické…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skdigdp/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

25.8. – 26.8.2021

9:00 - 16:00, 9:00 - 13:30

Praha

Adresa bude upřesněna

8490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.