Konference

Konference IFRS 2022

Seznamte se s novinkami i se zkušenostmi z praxe

Libor Vašek, Tomáš Kachlík, Ján Bobocký, Juraj Gyen, Helena Červená, Alice Šrámková

IFRS je v ČR relevantním účetním systémem používaným nejen ojedinělými účetními jednotkami, emitenty. IFRS jsou zohledňovány při tvorbě intepretací Národní účetní rady, jsou nápomocné, pokud v českých účetních předpisech chybí jednoznačná úprava. V roce 2022 by měl být dokončen návrh nového zákona o účetnictví, který rozšíří použití IFRS a současně vhodně zapracuje další koncepce IFRS do české legislativy.

1.11.2022

9:00 - 16:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

9 990,- Kč

1.11.2022

9:00 - 16:00

On-line

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

9 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Každý rok přináší do oblasti IFRS něco nového – nové standardy, intepretace nebo jen novelizace těch existujících. Na konferenci představíme přehled novelizací účinných pro rok 2022 a později, včetně zdůraznění některých projektů ve stavu zveřejněných návrhů, abyste se na ně mohli včas připravit. Dozvíte se zkušenosti expertů z praxe IFRS a také, jaké nejčastější chyby se v praxi dělají.

Program konference:

  • IFRS Update 2022

Libor Vašek, účetní expert, VŠE v Praze, LVC, s. r. o.

Každý rok přináší do oblasti IFRS něco nového – nové standardy, intepretace nebo jen novelizace těch existujících. V kostce představíme přehled novelizací účinných pro rok 2022 a později včetně vypíchnutí některých projektů ve stavu zveřejněných návrhů aneb na co se v nejbližší době připravit. 

  • IFRS 16 Leasingy

Tomáš Kachlík, senior manager Audit & Assurance

IFRS 16 je v účinnosti od roku 2019 a představoval zásadní změny ve výkaznictví založeném na IFRS. Můžeme po třech letech říci, že jsou postupy jasné a postupy společností nastavené? Zkušenosti z praxe, nejčastější chyby a též doporučení, jak k leasingu přistoupit při implementaci IFRS. Představení novelizace IAS 12 účinné od roku 2023 související s odloženou dani vyplývající z leasingu. 

  • Podnikové kombinace pod společným ovládáním

Ján Bobocký, director Audit & Assurance
Juraj Gyen, senior manager Audit & Assurance

Podnikové kombinace pod společným ovládáním jsou vyloučeny z rozsahu IFRS 3, přesto k nim často dochází a jejich zachycení nemá jednoznačný rámec. IASB vydala diskusní materiál představující úvahy a směr, který by se mohla tvorba nových pravidel ubírat. Jaká je současná praxe? Jaké metody zachycení se v praxi používají a kdy takovou kombinaci rozpoznat? Reaguje diskusní materiál na praxi nebo nastavuje nové postupy? 

  • ESEF x XBRL

Tomáš Kachlík, senior manager Audit & Assurance

Účetní závěrka za rok 2020 musela být připravena ve formátu ESEF a konsolidované účetní výkazy bylo nutné označkovat. Nové požadavky byly rozšířeny též agendu na straně auditorů. Účetní závěrka za rok 2022 rozšíří značkování i na informace obsažené v přílohách. Proč se vyžaduje regulace ESEF a jaká je výhoda tzv. tagů a co je tzv. taxonomie? Jaké informace musí být nově označkovány od roku 2022 a jak se procesně připravit na zpracování? Jaká je role auditorů při ověřování tagů? 

  • ESG a IFRS

Helena Červená, project manager Audit & Assurance

V listopadu 2021 byla pod Nadací IFRS ustanovena Rada pro mezinárodní standardy udržitelnost (ISSB), která na konci března 2022 vydala k diskusi návrhy prvních dvou standardů upravující požadavky na zveřejnění informací – obecně k udržitelnosti a k dopadu klimatických změn. Co je ESG a jak se nově tato oblast provazuje s účetním výkaznictvím? Co pro společnosti sestavující účetní závěrky dle IFRS znamená ustanovení ISSB? Jaké požadavky vyplynou z nových standardů a na co a jak bude nutné reagovat přímo v účetních závěrkách? 

  • Pronikání IFRS do české účetní legislativy

Alice Šrámková, účetní expert
Stanislav Kouba, náměstek MF ČR, odpovědný za přípravu nového zákona o účetnictví

IFRS je v ČR relevantním účetním systémem, a nikoliv jen pro ojedinělé účetní jednotky, emitenty. IFRS pro finanční nástroje jsou zakomponováno ve vyhlášce pro banky a finanční instituce, IFRS jsou zohledňovány při tvorbě intepretací Národní účetní rady, IFRS jsou často nápomocné, pokud v českých účetních předpisech chybí jednoznačná úprava. V roce 2022 by měl být dokončen návrh nového zákona o účetnictví, který má v úmyslu rozšířit použití IFRS a současně vhodně zapracovat další koncepce IFRS do české legislativy.

Představení průniku IFRS do nově připravované české legislativy, nového zákona o účetnictví.

Konference bude zakončena cca hodinovým panelem "Události roku 2022 a jejich reflexe v účetních závěrkách".

Lektoři

Libor Vašek

Účetní expert, odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu VŠE. Konzultant a odborný lektor v oblasti IFRS a podnikových konsolidací. Člen kontrolního výboru RVDA, člen Legislativní rady malých a středních podniků při AMSP ČR, autor a spoluautor odborných…

Více informací a další semináře lektora

Tomáš Kachlík

Tomáš Kachlík pracuje jako senior manažer v oddělení auditních a účetně poradenských služeb společnosti Deloitte v České Republice. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, francouzského post-master programu Copernic a studentem ACCA.

Tomáš Kachlík nastoupil do společnosti Deloitte v roce 2018 a specializuje se na poradenství v oblasti IFRS.…

Více informací a další semináře lektora

Ján Bobocký

Ján Bobocký pracuje pro společnost Deloitte od roku 2000, nyní na pozici ředitele auditních a účetně poradenských služeb. Ján má rozsáhlé zkušenosti z auditních služeb poskytovaných klientům a  z realizace specifických projektů zaměřených na podnikové kombinace a restrukturalizace, oblast finančních nástrojů a implementaci IFRS. Jeho specializací…

Více informací a další semináře lektora

Juraj Gyen

Juraj Gyen je senior manažerem v oddělení auditu společnosti Deloitte v České republice. Má více než deset let zkušeností s poskytováním auditních a poradenských služeb klientům v celé řadě odvětví. Vystudoval VŠE v Praze a je studentem ACCA.

Specializuje se na konsolidace a poradenství zaměřené na IFRS. Má hluboké znalosti v oblasti sestavování a…

Více informací a další semináře lektora

Helena Červená

Helena Červená začala pracovat pro Deloitte v prosinci 2021 po předchozí téměř sedmileté zkušenosti v KPMG, kde se věnovala auditním a forenzním službám. V Deloitte je nově na pozici projektové manažerky se zaměřením na oblasti ESG a souvisejících poradenských služeb. Od roku 2022 je GRI Certified Sustainability Professional. V letech 2014 a 2015…

Více informací a další semináře lektora

Alice Šrámková

Daňový poradce, členka Komory daňových poradců a Komory certifikovaných účetních.  Ve své praxi se zaměřuje na poradenskou a lektorskou činnost v oblasti účetnictví (jak českých účetních předpisů, tak IFRS), konsolidované účetní závěrky a daně z příjmů právnických osob.

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skifrs/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

1.11.2022

9:00 - 16:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

9990

1.11.2022

9:00 - 16:00

On-line

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

9990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Partneři

Partnerem této konference je Asociace certifikovaných účetních