Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Konference

Konference IFRS v praxi

Roky 2018 i 2019 jsou z pohledu Mezinárodních standardů pro účetní výkaznictví roky velmi výraznými. Dochází k účinnosti hned několika nových standardů: IFRS 9 – Finanční nástroje, IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16 – Leasingy. V rámci těchto nových standardů je nutné vykázat některé položky jiným způsobem a některé položky, které budou vykázány, nebyly do současnosti zobrazeny ve finančních výkazech společnosti vykazujících v souladu s IFRS dokonce vykázány vůbec.

Konference je určená:

Pro ředitele, jednatele, finanční ředitele, analytiky, vedoucí účtáren, kteří se zabývají IFRS.

Cíl konference:

Pomoci účastníkům s praktickými problémy, které implementace nově účinných standardů přináší. Diskutovat dopady těchto standardů na vykazování účetních jednotek i prezentace jejich výsledků např. vůči finančním institucím.

Obsah konference:

IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky

Během konference se účastníci seznámí se základním modelem vykazování výnosů v 5 krocích. Zaměříme se na praktické otázky jako prodej s právem zpětného odkupu, záruky, odpovědný subjekt a zástupce, platby zákazníkům, konsignační ujednání, právo na nákup dalšího zboží a dalším. Nakonec se budeme věnovat novým požadavkům na zveřejnění – například rozčlenění výnosů – ale i dalším novým povinným zveřejněním.

IFRS 16 – Leasingy

Účastníci získají přehled o základních změnách, který nový standard přináší, včetně dopadů na celkovou prezentaci finančních výsledků společnosti a dopadů na zadluženost, EBITDA a na další ukazatele společnosti tak, aby tyto dopady mohli včas a v detailu diskutovat např. s úvěrujícími bankami.

IFRS 9 – Finanční nástroje

Standard IFRS 9 je účinný od 1. 1. 2018 a pokrývá oblasti, které dříve upravoval IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování. Mezi stěžejní oblasti patří i klasifikace portfolií cenných papírů, tvorba opravných položek k pohledávkám a účetnictví derivátů a zajišťovacích operací. Zcela nová je metodika pro tvorbu opravných položek k pohledávkám (tzv. Expected Credit Loss model, ECL). Hlavním cílem metodiky je tvorba „preventivních“ opravných položek ke všem typům pohledávek, o nichž se účtuje metodou efektivní úrokové míry (jde např. o investice do dluhových cenných papírů, pohledávky z poskytnutých půjček a úvěrů, z poskytnutých úvěrových rámců a příslibů, z finančních leasingů podle IFRS 16, z obchodního styku, ze splátkových prodejů či z dlouhodobých smluv s klienty podle IFRS 15). Tyto „preventivní“ opravné položky – na rozdíl od dřívější úpravy – se tvoří počínaje okamžikem vzniku instrumentu (např. již v okamžiku investice do dluhopisu či v okamžiku poskytnutí úvěru). Cílem není vykazovat vyšší opravné položky, avšak vykazovat je dříve, než dojde ke kreditnímu selhání dlužníka. Soustředíme se především na hlavní novinku IFRS 9 – na ECL model.

Časový harmonogram:

8,30 – 9,00                 Registrace účastníků

9,00 – 9,15                 Úvod k IFRS – Ing. Vojáčková

9,15 – 10,30               1. blok – Ing. Milan Zelený

10,30 – 10,45             Coffee break

10,45 – 11,30             1. blok pokračování – Ing. Milan Zelený

11,30 – 12,15             2. blok – Ing. Vojáčková

12,15 – 13,00             Oběd

13,00 – 14,00             2. blok pokračování – Ing. Vojáčková

14,00 – 14,30             3. blok – prof. Černý

14,30 – 14,45             Coffee break

14,45 – 16,15             3. blok pokračování – prof. Černý

16,15 – 17,00             Shrnutí konference, závěrečná diskuze, dotazy – prof. Černý a Ing. Vojáčková

 

Lektoři:

Prof. RNDr. Michal Černý, PhD. – IFRS 9 – Finanční nástroje – 2 hodiny (se závěrečnou diskuzí 2,45 hodiny)

Ing. Milan Zelený – IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky – 2 hodiny

Ing. Helena Vojáčková MBA, FCCA – IFRS 16 – Leasingy – 15 minut obecný úvod, 1,45 hodiny IFRS 16; 45 minut závěrečná diskuze, tj. 2,45 hodiny, bude po celou dobu konference

 

 

Přednášející

Odpovídala za vedení účetnictví a daní ve velké společnosti, která připravuje účetní závěrku podle IFRS a českých účetních předpisů (CAS). V současné době řídí vlastní auditorskou a poradenskou společnost. Před rokem 2004 pracovala v mezinárodní auditorské společnosti, kde se specializovala na audit finančních institucí. Je statutárním auditorem a

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
4.12.20189-17Prahabude upřesněno5990 Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

  • školení Praha - Clarion - oběd
  • školení Praha - Clarion - oběd
  • školení Praha - Clarion - oběd
  • školení Praha - Clarion - občerstvení
  • školení Praha - Clarion - občerstvení
.