Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Konference

Konference kvality 2018

Motto: nové normy a zkušenosti v praxi

Extra příspěvek!
Revize ISO 19011:2018 a změny v interním auditu kvality
Kombinovaný audit integrovaného systému, anebo je to naopak?

Konference je určena 

Pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu kvality ve firmě. 

Cíl konference

Představit nové trendy v oblasti kvality, informovat o novinkách v systémových normách, upozornit na hlavní změny v revizích těchto norem a nastínit jejich propojení s praxí ve výrobních a jiných firmách.

Konferenci podporuje

Předchozí ročník

Zpráva o akci ZDE 

Program konference

9:00-9:05

Zahájení konference

9:05-9:10

Představení programu konference

Ing. Monika Becková

9:10-10:10

Řízení kvality v celém cyklu výrobku

Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

 • Životní cyklus – charakteristika
 • Nástroje pro podporu jednotlivých fází životního cyklu CAD, CAM, PlantSim a další
 • Hodnocení životního cyklu produktů: 
  - Ekonomické
  - Environmentální

10:10-10:40

Zkušenosti s novými požadavky na systémy managementu kvality po dvou letech praxe a po skončení přechodného období

Ing. Monika Becková

 • Přinesla ČSN EN ISO 9001:2016 potíže?
 • Nejčastější neshody s požadavky nové normy při certifikaci
 • Příklady aplikace nových požadavků

10:40-10:55

Přestávka na kávu

10:55-11:55

Novinky a očekávané změny norem a normativních dokumentů v systému kvality

Ing. Monika Becková

 • Přehled nejnovějších norem v QMS s „ochutnávkou“
 • Normy řady ISO 10000
 • Revize ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a změny v oblasti řízení kvality zkušebních a kalibračních laboratoří
 • Revize ISO 19011:2018 a změny v interním auditu kvality
 • Zcela nová ISO 45001:2018 a její vztah k systému kvality
 • a další….

11:55-12:40

Modelování a optimalizace podnikových systémů a procesů

Ing. Pavel Scholz

 • Představení softwarových nástrojů pro oblasti:
  - Diskrétní simulace podnikových systémů a procesů
  - Rozvrhování a optimalizace výroby
  - Simulace ergonomie
  - Simulace robotických buněk
 • Vybrané vývojové trendy v jednotlivých oblastech
 • Příklady využití jednotlivých softwarových nástrojů

12:40-13:30

Přestávka na oběd

13:30-14:15

GDPR – obecné nařízení a souvislosti v systémech kvality

Ing. Monika Becková a Ing. Lubor Homolka (DPO)

 • GDPR – aplikace v běžném podniku a související aspekty v bezpečnosti informací
 • Dokumenty ke GDPR
 • Certifikace v rámci GDPR

14:15-15:00

Nejčastější omyly v oblasti posuzování shody a jejich důsledky v praxi

Ing. Lukáš Turza, Ph. D.

 • Nové právní předpisy v oblasti posuzování shody a CE (NLF)
 • Rizika v legislativě EU a průvodní dokumentaci produktů
 • Omyly a opomenutí výrobců, dovozců, distributorů produktů, a jejich důsledky pro ně (např. pokuty ČOI) – konkrétní příklady pochybení (nedodržení postupu posuzování shody, nesprávný obsah EU prohlášení, chybný postup posouzení…)

15:00-15:15

Přestávka na kávu

15:15-16:00

Integrované systémy řízení

Ing. Monika Becková

 • Co je a co není integrovaný systém řízení
 • Integrace ČSN EN ISO 9001:2016 s dalšími normami systémů managementu
 • Příklady a výhody aplikace podobných požadavků různých norem v integrovaných systémech řízení
 • Mapa procesů v integrovaném systému a příklady řešení
 • Kombinovaný audit integrovaného systému, anebo je to naopak?

16:00 –16:30

Prostor pro dotazy, diskuze, závěr

Přednášející

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího

je absolventem VAAZ Brno, obor inženýrsko-letecká služba strojní, draky a motory letadel. Pracoval ve skupině technických expertíz leteckých nehod. Od roku 1995 pracoval jako vedoucí kontroly (NDT) ve výrobě komponent do jaderného reaktoru a dílů leteckých proudových motorů. V posledních dvaceti letech působil v oblasti systémů managementu jak na

je tajemníkem Ústavu řízení a ekonomiky podniku, Fakulty strojní, ČVUT v Praze, lektorem manažersko-ekonomických předmětů na Fakultě strojní a vědecko-výzkumným pracovníkem.

Kariéru vysokoškolského lektora zahájil souběžně s doktorským studiem v roce 2006 a v současné době se podílí na výuce předmětů Manažerské propočty, Podnikatelství a

je členem Asociace pracovníků pro tlaková zařízení, zástupce ČR v pracovních skupinách v EU:
ADD - aerosolová pracovní skupina, ADCO PED - dozor nad trhem pro tlakové výrobky, WGP - pracovní skupina pro tlak a JTN, TPED - přepravitelná tlaková zařízení pracovní skupina, ADCO TPED - dozor nad trhem přepravitelné tlakové zařízení. Pracoval v Českém

vědecko-výzkumný pracovník a lektor na Ústavu řízení a ekonomiky podniku, Fakulty strojní, ČVUT v Praze. Zaměřuje se primárně na oblast počítačové simulace podnikových systémů a procesů a dále na moderní trendy a nástroje v oblasti výrobních systémů. Podílel se na celé řadě vědecko-výzkumných a vzdělávacích projektů a je autorem článků v tuzemských

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
31.10.20189:00 - 16:30Praha
Grandior Hotel Prague
3591 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Mediální partneři

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Na konferenci se setkáte s pojmy jako:

Konference kvality, konference kvality 2018, management kvality, quality management, QM, QM konference, revize ISO 19011:2018, interní audit kvality, ISO 19011:2018, systémy managementu kvality, nové trendy v oblasti kvality, novinky v systémových normách, řízení kvality, životní cyklus výrobku, řízení kvality v cyklu výrobku, GDPR v systémech kvality, integrované systémy řízení, konference Praha.

 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz