Konference

Konference kvality 2018

Ing. Monika Becková, Ing. Lubor Homolka, Ing. Miroslav Žilka Ph.D., Ing. Lukáš Turza Ph.D., Ing. Pavel Scholz

Zveme Vás na druhý ročník Konference kvality. Konference se zaměří na nové trendy v oblasti kvality, provede Vás novinkami v systémových normách, upozorní na hlavní změny v revizích těchto norem. Jednotlivými tématy Vás provedou zkušení lektoři, kteří budou veškeré novinky demonstrovat na četných příkladech z praxe.

31.10.2018

9:00 - 16:30

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Motto: nové normy a zkušenosti v praxi

Extra příspěvek!
Revize ISO 19011:2018 a změny v interním auditu kvality
Kombinovaný audit integrovaného systému, anebo je to naopak?

Konference je určena 

Pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu kvality ve firmě. 

Cíl konference

Představit nové trendy v oblasti kvality, informovat o novinkách v systémových normách, upozornit na hlavní změny v revizích těchto norem a nastínit jejich propojení s praxí ve výrobních a jiných firmách.

Konferenci podporuje

Předchozí ročník

Zpráva o akci ZDE 

Program konference

9:00-9:05

Zahájení konference

9:05-9:10

Představení programu konference

Ing. Monika Becková

9:10-10:10

Řízení kvality v celém cyklu výrobku

Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

 • Životní cyklus – charakteristika
 • Nástroje pro podporu jednotlivých fází životního cyklu CAD, CAM, PlantSim a další
 • Hodnocení životního cyklu produktů: 
  - Ekonomické
  - Environmentální

10:10-10:40

Zkušenosti s novými požadavky na systémy managementu kvality po dvou letech praxe a po skončení přechodného období

Ing. Monika Becková

 • Přinesla ČSN EN ISO 9001:2016 potíže?
 • Nejčastější neshody s požadavky nové normy při certifikaci
 • Příklady aplikace nových požadavků

10:40-10:55

Přestávka na kávu

10:55-11:55

Novinky a očekávané změny norem a normativních dokumentů v systému kvality

Ing. Monika Becková

 • Přehled nejnovějších norem v QMS s „ochutnávkou“
 • Normy řady ISO 10000
 • Revize ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a změny v oblasti řízení kvality zkušebních a kalibračních laboratoří
 • Revize ISO 19011:2018 a změny v interním auditu kvality
 • Zcela nová ISO 45001:2018 a její vztah k systému kvality
 • a další….

11:55-12:40

Modelování a optimalizace podnikových systémů a procesů

Ing. Pavel Scholz

 • Představení softwarových nástrojů pro oblasti:
  - Diskrétní simulace podnikových systémů a procesů
  - Rozvrhování a optimalizace výroby
  - Simulace ergonomie
  - Simulace robotických buněk
 • Vybrané vývojové trendy v jednotlivých oblastech
 • Příklady využití jednotlivých softwarových nástrojů

12:40-13:30

Přestávka na oběd

13:30-14:15

GDPR – obecné nařízení a souvislosti v systémech kvality

Ing. Monika Becková a Ing. Lubor Homolka (DPO)

 • GDPR – aplikace v běžném podniku a související aspekty v bezpečnosti informací
 • Dokumenty ke GDPR
 • Certifikace v rámci GDPR

14:15-15:00

Nejčastější omyly v oblasti posuzování shody a jejich důsledky v praxi

Ing. Lukáš Turza, Ph. D.

 • Nové právní předpisy v oblasti posuzování shody a CE (NLF)
 • Rizika v legislativě EU a průvodní dokumentaci produktů
 • Omyly a opomenutí výrobců, dovozců, distributorů produktů, a jejich důsledky pro ně (např. pokuty ČOI) – konkrétní příklady pochybení (nedodržení postupu posuzování shody, nesprávný obsah EU prohlášení, chybný postup posouzení…)

15:00-15:15

Přestávka na kávu

15:15-16:00

Integrované systémy řízení

Ing. Monika Becková

 • Co je a co není integrovaný systém řízení
 • Integrace ČSN EN ISO 9001:2016 s dalšími normami systémů managementu
 • Příklady a výhody aplikace podobných požadavků různých norem v integrovaných systémech řízení
 • Mapa procesů v integrovaném systému a příklady řešení
 • Kombinovaný audit integrovaného systému, anebo je to naopak?

16:00 –16:30

Prostor pro dotazy, diskuze, závěr

Lektoři

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Lubor Homolka

je absolventem VAAZ Brno, obor inženýrsko-letecká služba strojní, draky a motory letadel. Pracoval ve skupině technických expertíz leteckých nehod. Od roku 1995 pracoval jako vedoucí kontroly (NDT) ve výrobě komponent do jaderného reaktoru a dílů leteckých proudových motorů. V posledních dvaceti letech působil v oblasti systémů managementu jak na…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

je tajemníkem Ústavu řízení a ekonomiky podniku, Fakulty strojní, ČVUT v Praze, lektorem manažersko-ekonomických předmětů na Fakultě strojní a vědecko-výzkumným pracovníkem.

Kariéru vysokoškolského lektora zahájil souběžně s doktorským studiem v roce 2006 a v současné době se podílí na výuce předmětů Manažerské propočty, Podnikatelství a…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Lukáš Turza, Ph.D.

je členem Asociace pracovníků pro tlaková zařízení, zástupce ČR v pracovních skupinách v EU: ADD - aerosolová pracovní skupina, ADCO PED - dozor nad trhem pro tlakové výrobky, WGP - pracovní skupina pro tlak a JTN, TPED - přepravitelná tlaková zařízení pracovní skupina, ADCO TPED - dozor nad trhem přepravitelné tlakové zařízení. Pracoval v Českém…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Pavel Scholz

vědecko-výzkumný pracovník a lektor na Ústavu řízení a ekonomiky podniku, Fakulty strojní, ČVUT v Praze. Zaměřuje se primárně na oblast počítačové simulace podnikových systémů a procesů a dále na moderní trendy a nástroje v oblasti výrobních systémů. Podílel se na celé řadě vědecko-výzkumných a vzdělávacích projektů a je autorem článků v tuzemských…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skkk18/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Last Minute sleva 10 %!

Běžná cena: 3990 Kč + 21 % DPH

Akční cena: 3591 Kč + 21 % DPH

Termín a místo konání

31.10.2018

9:00 - 16:30

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Mediální partneři

O tématu školení

Na konferenci se setkáte s pojmy jako:

Konference kvality, konference kvality 2018, management kvality, quality management, QM, QM konference, revize ISO 19011:2018, interní audit kvality, ISO 19011:2018, systémy managementu kvality, nové trendy v oblasti kvality, novinky v systémových normách, řízení kvality, životní cyklus výrobku, řízení kvality v cyklu výrobku, GDPR v systémech kvality, integrované systémy řízení, konference Praha.