Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Konference

Konference kvality 2018

Motto: nové normy a zkušenosti v praxi

Konference je určena 

Pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu kvality ve firmě. 

Cíl konference

Představit nové trendy v oblasti kvality, informovat o novinkách v systémových normách, upozornit na hlavní změny v revizích těchto norem a nastínit jejich propojení s praxí ve výrobních a jiných firmách.

Konferenci podporuje

Předchozí ročník

Zpráva o akci ZDE 

Program konference

Řízení kvality v životním cyklu výrobku

Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

 • Jak vyvíjet produkty s respektováním přání zákazníků
 • Nástroje a metody k podpoře řízení celoživotního cyklu výrobku
 • Vizualizace technologických procesů (příklad – návaznost na mapu procesů v systému managementu kvality)

Zkušenosti s novými požadavky na systémy managementu kvality po dvou letech praxe a po skončení přechodného období

Ing. Monika Becková

 • Přinesla ČSN EN ISO 9001:2016 potíže?

Příklady aplikace nových požadavků

Novinky a očekávané změny norem a normativních dokumentů v systému kvality

Ing. Monika Becková

 • normy řady ISO 10000
 • revize ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a změny v oblasti řízení kvality zkušebních a kalibračních laboratoří
 • revize ISO 19011:2018 a změny v interním auditu kvality
 • zcela nová ISO 45001:2018 a její vztah k systému kvality

Musíme se stále zlepšovat, aneb kvalita ve zlepšování v praxi

Mgr. Jiří Jandečka

 • Metoda 5S - praktické použití (Tipy a triky pro správné zavedení, čeho se vyvarovat, příklad z praxe)
 • Zavádění systému KAIZEN (Tipy a triky pro správné zavedení, čeho se vyvarovat, příklad z praxe)
 • Nové metody zlepšování v praxi

GDPR – obecné nařízení a souvislosti v systémech kvality

Ing. Lubor Homolka

 • GDPR – aplikace v běžném podniku a související aspekty v bezpečnosti informací
 • Dokumenty ke GDPR
 • Certifikace v rámci GDPR

Nejčastější omyly v oblasti posuzování shody a jejich důsledky v praxi

Ing. Lukáš Turza, Ph. D.

 • Nové právní předpisy v oblasti posuzování shody (rámcově) a CE (NLF)
 • Rizika v legislativě EU a průvodní dokumentaci produktů
 • Omyly a opomenutí výrobců, dovozců, distributorů produktů, a jejich důsledky pro ně (např. pokuty ČOI) – nejlépe na konkrétním příkladu takového pochybení (nedodržení postupu PS, nesprávný obsah EU prohlášení, chybný postup posouzení apod.)

Integrované systémy řízení

Ing. Monika Becková

 • Integrace ČSN EN ISO 9001:2016 s dalšími normami systémů managementu
 • Příklady a výhody aplikace podobných požadavků různých norem v integrovaných systémech řízení
 • Mapa procesů v integrovaném systému

Přednášející

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího

je absolventem VAAZ Brno, obor inženýrsko-letecká služba strojní, draky a motory letadel. Pracoval ve skupině technických expertíz leteckých nehod. Od roku 1995 pracoval jako vedoucí kontroly (NDT) ve výrobě komponent do jaderného reaktoru a dílů leteckých proudových motorů. V posledních dvaceti letech působil v oblasti systémů managementu jak na

Mgr. Jiří Jandečka, lektor BOZP, Ekologie

lektor, auditor a poradce v oblasti řízení kvality a optimalizace firemních procesů prostřednictvím nástrojů štíhlé výroby

Je absolventem Univerzity Palackého, obor sociologie - andragogika se specializací na vzdělávání dospělých. Je držitelem certifikací QM+EOQ a IRCA. Od roku 1998 působí na pozicích specialisty kvality, auditora kvality a

je tajemníkem Ústavu řízení a ekonomiky podniku, Fakulty strojní, ČVUT v Praze, lektorem manažersko-ekonomických předmětů na Fakultě strojní a vědecko-výzkumným pracovníkem.

Kariéru vysokoškolského lektora zahájil souběžně s doktorským studiem v roce 2006 a v současné době se podílí na výuce předmětů Manažerské propočty, Podnikatelství a

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
31.10.20189:00 - 16:30Prahabude upřesněno3990 Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Mediální partneři

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení