skkk19

Konference

Konference kvality 2019

Ing. Monika Becková, Ing. Miroslav Žilka Ph.D., Ing. Zdeněk Šenovský, Ing. Jan Cuřín

Zveme Vás již na třetí ročník úspěšné konference kvality. Tak jako v minulých letech, i letos se konference zaměří na nové normy v oblasti systémů managementu kvality a na zkušenosti s nimi. Letošní ročník tak bude například zahrnovat informace o požadavcích ČSN ISO 45001, kde bude předveden ucelený přehled změn a komentovány zkušenosti z dosavadních způsobů realizace přechodu na požadavky této normy včetně příkladů z praxe.

31.10.2019

9:00 - 16:30

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Konference kvality 2019

Podtitul: Kvalita a management rizik

Odborná garantka a moderátorka: Ing. Monika Becková

Zveme Vás již na třetí ročník úspěšné konference kvality. Tak jako v minulých letech, i letos se konference zaměří na nové normy v oblasti systémů managementu kvality a na zkušenosti s nimi. Letošní ročník tak bude například zahrnovat informace o požadavcích ČSN ISO 45001, kde bude předveden ucelený přehled změn a komentovány zkušenosti z dosavadních způsobů realizace přechodu na požadavky této normy včetně příkladů z praxe.

Dalším neméně důležitým tématem konference bude významná norma ČSN EN ISO 19011:2019, kde budou vysvětleny principy, metody auditování, upřesněna kvalifikace interního auditora dle nových požadavků a ukázány příklady záznamů z provedených interních auditů. Ukážeme vám příklady checklistů pro audit top managementu, kontextu a dalších oblastí QM.

Na konferenci nebudou samozřejmě chybět ani novinky a očekávané změny v normách společně s vlivem změn legislativy na QM.

Ke každému článku normy ISO 9001 přidáme konkrétní příklad managementu rizik z praxe.

Jak přistupovat k posuzování rizik strojních zařízení bude řešit samostatné téma, ve kterém lektor shrne základní požadavky, legislativu pro posuzování rizik a upozorní na nejčastější chyby výrobců, dovozců a distributorů strojních zařízení. Získáte také včas informace o chystaných změnách v právním rámci pro posuzování shody.

Jak řešit bezpečnost informací v systémech managementu kvality, jaké informační systémy lze využít pro jednotlivé procesy v QM a jaká rizika nejčastěji podceňují organizace v této oblasti se dozvíte v tématu věnujícím se bezpečnosti informací a řízení rizik v QM.

Další vstup konference bude věnován nástrojům a metodám k podpoře řízení celoživotního cyklu výrobku. Zde bude předvedena vizualizace technologických procesů (s příkladem – návaznost na mapu procesů v systému managementu kvality).

Konference je určena pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu ve firmě.

Jednotlivá témata Vám představí zkušení lektoři z řad auditorů, manažerů kvality, odborných asistentů z vysokých škol a soudních znalců. Lektoři budou po celou dobu připraveni na dotazy účastníků konference.

Akce se koná s podporou

                                                                 Grade Group s.r.o. - poradenství a certifikace

                                                                                   

Mediální partneři

   

           

Program

Bezpečnost informací a řízení rizik v QM
Ing. Jan Cuřín

 • bezpečnost informací v systémech managementu kvality
 • příklady využití informačních systémů pro jednotlivé procesy v QM
 • management rizik dokumentovaných informací

Norma ČSN EN ISO 19011:2019
Ing. Monika Becková

 • Příklady a techniky auditování vybraných prvků normy ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 s využitím návodu ve směrnici ČSN EN ISO 19011:2019
 • Příklady záznamů z provedených interních auditů
 • Risk management v interním auditu

Přístup k posuzování rizik strojů
Ing. Zdeněk Šenovský

 • Seznam základních požadavků na posuzování rizik strojních zařízení
 • Legislativa pro posuzování rizik
 • Nejčastější chyby výrobců, dovozců a distributorů strojních zařízení a jejich důsledky

Životní cyklus výrobku a jeho význam
Ing. Miroslav Žilka Ph.D.

 • Nástroje a metody k podpoře řízení celoživotního cyklu výrobku
 • Vizualizace technologických procesů (příklad – návaznost na mapu procesů v systému managementu kvality)

Norma ČSN ISO 45001:2018
Ing. Monika Becková

 • Zkušenosti z dosavadních způsobů realizace přechodu na požadavky nové normy
 • Příklady z praxe
 • Souhrnný přehled požadavků na systém managementu BOZP se zaměřením na jejich implementaci
 • Na co si dát pozor při certifikaci

Novinky v normách a vliv legislativy na QM
Ing. Monika Becková

 • Novinky v oblasti norem systémů managementu kvality
 • Vybrané změny v oblasti právních předpisů s dopadem na QM
 • ČSN ISO 37001 - Systémy protikorupčního managementu - Požadavky s návodem pro použití a jejich certifikace

Časový harmonogram příspěvků:

9:00-9:05

Zahájení konference
Představení programu konference
Ing. Monika Becková

9:05-10:00

Bezpečnost informací a řízení rizik v QM
Ing. Jan Cuřín

 • Bezpečnost informací v systémech managementu kvality
 • Příklady využití informačních systémů pro jednotlivé procesy v QM
 • Management rizik dokumentovaných informací

10:00-10:45

Novinky v normách a vliv legislativy na QM
Ing. Monika Becková

 • Novinky v oblasti norem systémů managementu kvality
 • Vybrané změny v oblasti právních předpisů s dopadem na QM
 • ČSN ISO 37001 – Systémy protikorupčního managementu – Požadavky s návodem pro použití a jejich certifikace
 • Harmonizovaná FMEA 2019

10:45-11:00

Přestávka na kávu

11:00-12:00

Životní cyklus výrobku a jeho význam
Ing. Miroslav Žilka Ph.D.

 • Nástroje a metody k podpoře řízení celoživotního cyklu výrobku
 • Vizualizace technologických procesů (příklad – návaznost na mapu procesů v systému managementu kvality)

12:00-12:50

Norma ČSN ISO 45001:2018
Ing. Monika Becková

 • Zkušenosti z dosavadních způsobů realizace přechodu na požadavky nové normy
 • Příklady z praxe
 • Souhrnný přehled požadavků na systém managementu BOZP se zaměřením na jejich implementaci
 • Na co si dát pozor při certifikaci

12:50-13:50

Přestávka na oběd

13:50-14:50

Norma ČSN EN ISO 19011:2019
Ing. Monika Becková

 • Příklady a techniky auditování vybraných prvků normy ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 s využitím návodu ve směrnici ČSN EN ISO 19011:2019
 • Příklady záznamů z provedených interních auditů
 • Risk management v interním auditu

14:50-15:05

Přestávka na kávu

15:05-16:10

Přístup k posuzování rizik strojů
Ing. Zdeněk Šenovský

 • Seznam základních požadavků na posuzování rizik strojních zařízení
 • Legislativa pro posuzování rizik
 • Nejčastější chyby výrobců, dovozců a distributorů strojních zařízení a jejich důsledky

16:10 –16:30

Možnost dotazů, diskuze, závěr

 

 

Lektoři

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

je tajemníkem Ústavu řízení a ekonomiky podniku, Fakulty strojní, ČVUT v Praze, lektorem manažersko-ekonomických předmětů na Fakultě strojní a vědecko-výzkumným pracovníkem.

Kariéru vysokoškolského lektora zahájil souběžně s doktorským studiem v roce 2006 a v současné době se podílí na výuce předmětů Manažerské propočty, Podnikatelství a…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Zdeněk Šenovský

V roce 1987 absolvoval VUT Brno, obor Přístrojová technika. Od roku 1996 se zabývá problematikou posuzování shody strojních zařízení, nejprve jako zaměstnanec ZPS Zlín, od roku 2004 jako OSVČ a od roku 2009 jako autorizovaný inspektor pro strojní zařízení TÜV SÜD Czech.

Patří do kolektivu autorů příruček VERLAG DASHÖFER (2004 -2006 Posuzování shody…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Jan Cuřín

je absolventem FEL ČVUT.

Má dlouholetou praxi v IT (ASE –akreditovaný systémový inženýr HP, MCSE – Microsoft specialista), jako vedoucí auditor systémů řízení dle standardů ISO se specializací na informační bezpečnost dle ISO27001 a kvalitu v IT dle ISO20000-1, certifikovaný specialista v oblasti řízení rizik (M_o_R) a konzultant v oblasti…

Více informací a další semináře lektora

Termín a místo konání

31.10.2019

9:00 - 16:30

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.