Konference

Konference kvality 2020

Nový přístup k ověřeným metodám

Ing. Monika Becková, Ing. Miroslav Žilka Ph.D., Ing. Jan Cuřín, Mgr. Jiří Jandečka, Ing. Jiří Němec, Mgr. Jiří Pilný

Čtvrtý ročník úspěšné konference kvality bude se zaměřením na metody používané v QMS. Tak jako v minulých letech i letos se konference bude zabývat normami z oblasti systémů managementu kvality a zkušenostmi s nimi. Připravovaná témata korespondují s aktuálními trendy spojenými se systémy řízení ve firmách. Konference je určena pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu ve firmě. Jednotlivá témata Vám představí zkušení lektoři z řad auditorů, manažerů kvality, odborných asistentů z vysokých škol a soudních znalců. Lektoři budou po celou dobu připraveni na dotazy účastníků konference.

22.10.2020

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

4490

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Čtvrtý ročník Konference kvality bude ve znamení nového přístupu k ověřeným metodám a to hlavně v oblasti auditování managementu jakosti, analyzování rizik, řízení projektů atd.  Všechna připravovaná témata korespondují s aktuálními trendy spojenými se systémy řízení ve firmách. Konference je založena na ryze odborných příspěvcích a klade si za cíl ukázat na správné využití požadavků z oblasti kvality tak, aby byly prospěšné pro samotné podniky.

Program

Předseda a moderátor konference: Ing. Monika Becková

Co je nového v oblasti QM v kontextu s koronavirem (10 min)
Tradiční začátek naší Konference kvality bude letos na jinou notu. Tentokrát si shrneme co přinesl letošní rok, a hlavně poslední krizová situace a pokusíme se nastínit výhled do budoucnosti nejen v oblasti norem systémů managementu kvality.
Ing. Monika Becková, CEO, Lead auditor, Grade Group s.r.o.

Kybernetická bezpečnost (40 min)
Systémy řízení již nemusí představovat šanony dokumentů, jejich podpora je stále více zajišťována elektronicky. Jak ale ovlivňuje digitalizace systémy řízení ve firmách? Co znamená kybernetická ne/bezpečnost? A umíme správně vyhodnotit rizika a využít příležitosti s tím spojené? Příklady procesu řízení dokumentovaných informací elektronicky. Aplikace zákona č. 181/2014.
Ing. Jan Cuřín, auditor bezpečnosti informací

Harmonizovaná FMEA (40 min)
Nejnovější revize metodiky pro analýzu možných vad a jejich účinků, používané v systémech řízení pro analýzu možností vzniku neshod, ohodnocení jejich rizikovosti a návrhu preventivních opatření vedoucích ke zlepšování. Úkolem FMEA není pouze vyplnit všechny buňky tabulky, ale je výborným nástrojem pro analýzu rizik, který při vhodném používání může generovat celou řadu užitečných vedlejších produktů. Příklad použití v řízení kvality.
Mgr. Jiří Jandečka, lektor, Verlag Dashöfer nakladatelství spol. s r.o.

PRINCE2, PRINCE2 Agile (40 min)
Procesní metodika pro projektové řízení. Jak ji využít v projektech ke zlepšování řízení kvality? Inspirace pro nový přístup k řízení procesů s jejím využitím. Naučte se řídit členy projektového týmu jako orchestr a dosáhněte tak zlepšování vaší firmy nebo úseku.
Mgr. Jiří Pilný, trenér a lektor, Tayllorcox s.r.o.

Nové přístupy k auditování (nejen) systémů managementu (60 min)
Od auditu, přes audit, k auditu, aneb jak se vyznat v tom, co auditorovi nabízí 21. století? Jak ven z toho, v čem se ani koza nevyzná? Přístup k systému, procesům, výrobkům dle VDA, ISO, IATF, AIAG nebo nastavení interních systémů pro auditování, využití LPA a vrstvených procesních auditů. Co je skutečným cílem auditů? Zdá se, že mnohdy je to pouze vyplňování formulářů. Zkusme se podívat na audit s otevřenýma očima, kdy ustupuje profesní slepota.
Ing. Monika Becková, Lead auditor, Grade Group s.r.o., a Ing. Jiří Němec, QLA a manager IMS v automotive. 

Jak motivovat zaměstnance ke kvalitě a ke změnám (30 min)
Nakonec nejvíce záleží na tom, jak ke kvalitě dokážeme přesvědčit zaměstnance. Jaké jsou reálné možnosti v dnešní době? Pro inspiraci příklady ze skutečných firem.
Ing. Monika Becková, CEO, Lead auditor, Grade Group s.r.o.

Integrace v systému podnikového řízení (30 min)
Vše je propojené se vším. Tato obecná poučka bezezbytku platí i pro systém podnikového řízení. Naše povědomí o vzájemných vazbách mezi jeho jednotlivými částmi však často končí u pomyslných dveří naší kanceláře. Zkusme se tedy zamyslet nad různými rovinami integrace v podnikovém řízení. Zajištění klíčových integračních vazeb je totiž to jedna z cest k efektivnějšímu naplňování společných podnikových cílů.
Vzájemné vazby mezi jednotlivými informačními systémy podnikového řízení.
Ing. Miroslav Žilka Ph.D., ČVUT v Praze – Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku

Přehled nejčastějších neshod z auditů (20 min)
A na závěr jsme si pro vás připravili přehled konkrétních a reálných příkladů nejčastějších neshod, doporučení a rizik z certifikačních a dozorových auditů napříč obory a normami pro systémy managementu. Můžou se stát i ve vaší firmě?
Ing. Monika Becková, CEO, Lead auditor, akreditovaný certifikační orgán Tayllorcox s.r.o.

 

Lektoři

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

je tajemníkem Ústavu řízení a ekonomiky podniku, Fakulty strojní, ČVUT v Praze, lektorem manažersko-ekonomických předmětů na Fakultě strojní a vědecko-výzkumným pracovníkem.

Kariéru vysokoškolského lektora zahájil souběžně s doktorským studiem v roce 2006 a v současné době se podílí na výuce předmětů Manažerské propočty, Podnikatelství a…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Jan Cuřín

je absolventem FEL ČVUT.

Má dlouholetou praxi v IT (ASE –akreditovaný systémový inženýr HP, MCSE – Microsoft specialista), jako vedoucí auditor systémů řízení dle standardů ISO se specializací na informační bezpečnost dle ISO27001 a kvalitu v IT dle ISO20000-1, certifikovaný specialista v oblasti řízení rizik (M_o_R) a konzultant v oblasti…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Jiří Jandečka

lektor, auditor a poradce v oblasti řízení kvality a optimalizace firemních procesů prostřednictvím nástrojů štíhlé výroby

Je absolventem Univerzity Palackého, obor sociologie - andragogika se specializací na vzdělávání dospělých. Je držitelem certifikací QM+EOQ a IRCA. Od roku 1998 působí na pozicích specialisty kvality, auditora kvality a…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Jiří Němec

absolvent Technické Univerzity v Liberci, obor Projektový management. Již během studia byl fanouškem kvality a systémů managementu, postupně od roku 2010 se jeho kompetence rozšířila o bezpečnost práce, environment, hospodaření s energií až do automotive průmyslu. Mimo jiné úspěšně absolvoval roční kurz Manufacturing Excellence (5S, SMED, TPM,…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Jiří Pilný

bohaté zkušenosti ve své praxi získával na manažerských pozicích ve veřejné správě i soukromém sektoru. V posledních letech se věnoval hlavně projektům ve společnosti Microsoft a několik let řídil projekty ve Statutárním městě Liberec.

Má 15 let praxe se standardy IT Service Managementu, ITIL, řízení projektů či jako Game Leader pro byznys…

Více informací a další semináře lektora
!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skkk20/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

22.10.2020

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

4490

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Mediální partneři