Konference

Konference kvality 2021

Očekávaný vývoj kvality v průmyslu a službách

Ing. Monika Becková, Ing. Jaroslav Schwarz, Ing. Miroslav Žilka Ph.D., Ing. Veronika Soukupová, Petr Prokop

V letošním roce nás čeká mnoho změn, které se dotknout většiny z nás. A to nejen ze stránky běžného života, ale i práce, firem a ekonomiky. Změny se samozřejmě promítají i do oblasti managementu a kvality. Lze očekávat, že budeme muset být odpovědnější a opatrnější. A na změny musíme být připraveni. Vybrali jsme proto témata, která úzce souvisejí se změnami a očekávaným vývojem v oblasti systémů managementu kvality a přinášíme vám tipy, náměty na přemýšlení a možnosti řešení konkrétních oblastí.

21.10.2021

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4490

21.10.2021

9:00 - 16:30

On-line

You Tube stream

Přihlásit Připomenout

4490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Témata konference:

Aktuální situace v automotive (výzvy, hrozby, příležitosti) a nové VDA svazky
Ing. Jaroslav Schwarz

Aktuální trendy v automotive (emisní limity vs. alternativní pohony, konec benzínových/dieselových pohonných jednotek v EU(?), infrastruktura elektro nabíjecích stanic, pokuty za nesplnění emisních limitů, počet komponentů na vozidle, on-line prodej (Volvo) vs. dealerská síť prodejců, konfigurace, hodnocení dodavatelů, přehled nových VDA svazků) a diskuze nad uvedenými tématy.

Vizualizace podnikových procesů: nástroje pro tvorbu procesních map
Ing. Miroslav Žilka Ph.D.

Říká se, že jeden obrázek je za 1000 slov. Sílu tohoto tvrzení potvrzuje vysoká informační hodnota, kterou nám v oblasti procesního řízení přináší procesní mapy. V tomto příspěvku uslyšíte a uvidíte základní pravidla a přístupy, které se při tvorbě procesních map využívají, a především vám představíme vybrané SW nástroje, které nám tvorbu procesních map usnadňují. 

Interim Management (IM) - šance pro lepší management lidských zdrojů
Petr Prokop

IM je dočasné nasazení manažera do organizace, která chystá zásadní změnu nebo potřebuje externí pomoc na zvládnutí výjimečné situace. Původně byl využíván hlavně v krizovém řízení organizací, ale dnes se používá při řadě dalších situací včetně managementu změn. Co všechno se skrývá za pojmem IM, situace, ve kterých je IM přínosem a jeho využití v kvalitě budou obsahem dalšího příspěvku. Uvidíte také případové studie využití IM a zásady spolupráce s agenturou a IM.

Compliance a Anti-bribery management systems
Ing. Veronika Soukupová

NOVINKA: Víte, co všechno si můžeme představit pod pojmem „compliance“? Jaký je jeho smysl? V příspěvku se dozvíte o úplné novince v této oblasti. Představíme vám zcela novou normu pro systémy managementu: ISO 37301:2021 „Compliance management systems — Requirements with guidance for use“, publikovanou v dubnu letošního roku. Dozvíte se také o ISO 37001:2016 „Anti-bribery management system“, požadavky normy na systém managementu a využití obou norem v praxi.

Jak nastavit kritéria pro výběr, hodnocení a monitorování dodavatelů
Ing. Monika Becková

Aktuální trendy v oblasti dodavatelských řetězců z pohledu řízení kvality. Rozdíl mezi nákupem a řízením externích procesů, možnosti řízení a rozvoje dodavatelů, a trendy v oblasti požadavků na dodavatele. Nastavení odpovědností a firemních procesů pro nákup.

Lektoři

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Jaroslav Schwarz

moderátor, mentor a klíčový uživatel FMEA v IQ-RM PRO 6.5 - 0190 (Apis) a IQS (6.5.8.17). Moderátor, mentor a klíčový uživatel Benchmarkingu. Dlouhodobě spolupracuje s technickými univerzitami VŠB Ostrava, UTB Zlín a VUT Brno, při výuce technických předmětů (FMEA, Design of Expoeriments, Quality Function Deployment, Benchmarking,…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

je tajemníkem Ústavu řízení a ekonomiky podniku, Fakulty strojní, ČVUT v Praze, lektorem manažersko-ekonomických předmětů na Fakultě strojní a vědecko-výzkumným pracovníkem.

Kariéru vysokoškolského lektora zahájil souběžně s doktorským studiem v roce 2006 a v současné době se podílí na výuce předmětů Manažerské propočty, Podnikatelství a…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Veronika Soukupová

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, zaměření na management kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). V rámci S-cope.cz spolu s dalšími odborníky zavádí do podnikové praxe a kultivuje řízení firem v oblasti kvality, environmentu, BOZP, compliance aj. Pro CZ i zahraniční subjekty realizuje dodavatelské i interní…

Více informací a další semináře lektora

Petr Prokop

je majitelem a jednatelem poradenské společnosti GiVE Management Consulting GmbH, která vykonává konzultační činnost a zprostředkovává interim managery a experty do kvality, výroby, logistiky, nákupu, projektů a financí. Petr Prokop je konzultant specializující se na strategický růst firem v mezinárodním prostředí a na optimalizaci procesů. V…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skkk21/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

21.10.2021

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4490

21.10.2021

9:00 - 16:30

On-line

You Tube stream

Přihlásit Připomenout

4490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.