Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Konference

Konference kvality aneb vývoj v oblasti kvality v příštích letech Last Minute sleva 15 %!

Konference je určena: 

Pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu kvality ve firmě. 

Cíl konference:

Představit nové trendy v oblasti kvality, informovat o novinkách v systémových normách, upozornit na hlavní změny v revizích těchto norem a nastínit jejich propojení s praxí ve výrobních a jiných firmách. 

Program konference:

 • Nové požadavky na systémy managementu kvality
 • Analýza rizik v systémech managementu kvality
 • Průmysl a systémy řízení kvality v perspektivě příštích let
 • Od starého k novému v automobilovém průmyslu
 • Interní audit kvality nově
 • A jako bonus – informace o nové IAQG 9100 - Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations

Změny v programu vyhrazeny

Konferenci podporuje

Program

9:00 – 9:05

Zahájení konference

9:05 – 9:10

Představení programu konference
Ing. Monika Becková

9:10 – 9:55

Projektový management
Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.
, ČVUT Praha, Ústav řízení a ekonomiky podniku

9:55 – 10:05

Nové normy v systémech managementu kvality
Ing. Monika Becková
, manažer kvality, auditor, EURO CERT CZ, a.s.

10:05 – 10:15

Aktuální informace z oblasti certifikace systémů managementu
Ing. Monika Becková, manažer kvality, auditor, EURO CERT CZ, a.s. 

10:15 – 11:05

Ing. Monika Becková, manažer kvality, auditor, EURO CERT CZ, a.s.

Nové požadavky na systémy managementu kvality:

 • ČSN EN ISO 9001:2016 – porovnání s předchozí verzí.
 • Kontext organizace a jeho určování.
 • Identifikace a hodnocení rizik a příležitostí, plánování opatření.
 • Podpora systému managementu kvality.
 • Provoz z hlediska požadavků normy ISO 9001 a dalších souvislostí z oblasti právních předpisů.
 • Jak na přechod? 

Analýza rizik v systémech managementu kvality:

 • Vhodné zdroje informací a metody analýzy rizik.
 • Příklady metod analýzy rizik využívaných v systému managementu kvality.
 • Analýza rizik v systému managementu kvality na konkrétním příkladu.
 • Návaznost výstupů z analýzy rizik na plánování, analýzu a zlepšování v systému managementu kvality.
 • Preventivní opatření a jeho význam pro systém managementu kvality ve smyslu nové normy ČSN EN ISO 9001:2016.

11:05 – 11:20

 -- Přestávka na kávu --

11:20 – 12:20

Ing. Lubor Homolka, poradce a auditor systémů managementu kvality a bezpečnosti informací, člen LAA ČR

Průmysl a systémy řízení kvality v perspektivě příštích let – 1. část

 • Řešení a implementace požadavků zákazníků do interních procesů, zákaznický audit.
 • Zajištění a prokázání shody výrobků - řízení měřicích a monitorovacích zařízení.
 • Tvorba plánu nápravných opatření a jejich realizace, 8D report a další.
 • Typy neshod a jejich řešení, analýza kořenových příčin.
 • Reporting v kvalitě.

12:20 – 13:05

-- Přestávka na oběd -- 

13:05 – 14:35

Ing. Jiří Němec, Quality & Environment manager, HEXPOL Compounding Lesina, s.r.o.

Od starého k novému v automobilovém průmyslu:

IATF 16949:2016 / ČSN IATF 16949:2017 - požadavky revidovaného standardu kvality v automobilovém průmyslu
 • Informace o změnách v požadavcích, návaznost na revizi ISO 9001 a IATF 16949
 • Porovnání ISO/TS 16949:2009 a IATF 16949:2016
Bezpečnost produktu v IATF 16949
 • Cesty k implementaci změn, strategie přechodu a certifikace 

14:35 – 14:55

Ing. Monika Becková, manažer kvality, auditor, EURO CERT CZ, a.s. 

Interní audit kvality nově:

 • Příklady a techniky auditování vybraných prvků revidované normy ČSN EN ISO 9001:2016 – správná auditní praxe.
 • Možnosti využití interního auditu v rámci přechodu systému managementu kvality na požadavky revidované normy. 

14:55 – 15:10  

 -- Přestávka na kávu --

15:10 – 16:00

Ing. Miroslav Žilka, Ph.D., ČVUT Praha, Ústav řízení a ekonomiky podniku 

(R)evoluce v údržbě:

 • Odpovědnost za dodržování standardů kvality ve výrobě – řízení infrastruktury a údržba jako podmínka nutná.

16:00 – 16:30

Nové normy v systémech managementu kvality 
Ing. Lubor Homolka, poradce a auditor systémů managementu kvality a bezpečnosti informací, člen LAA ČR

Průmysl a systémy řízení kvality v perspektivě příštích let – 2. část 

Řízení kvality v leteckém průmyslu

 • AS 9100 rev. D:2016 – přehled hlavních změn standardu určeného pro dodavatele v leteckém průmyslu 

16:30 – 16:45

-- Možnost dotazů, diskuze, závěr --

Přednášející

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího

je absolventem VAAZ Brno, obor inženýrsko-letecká služba strojní, draky a motory letadel. Pracoval ve skupině technických expertíz leteckých nehod. Od roku 1995 pracoval jako vedoucí kontroly (NDT) ve výrobě komponent do jaderného reaktoru a dílů leteckých proudových motorů. V posledních dvaceti letech působil v oblasti systémů managementu jak na

absolvent Technické Univerzity v Liberci fakulty textilní a strojní. Od roku 2004 aktivně působí v oblasti systémů managementu kvality v textilním průmyslu, výrobě pryžových a plastových výrobků a v gumárenství, v současné době na pozici Quality a Environment Manager v mezinárodní skupině Hexpol Compounding.

Mimo jiné úspěšně absolvoval roční kurz

je tajemníkem Ústavu řízení a ekonomiky podniku, Fakulty strojní, ČVUT v Praze, lektorem manažersko-ekonomických předmětů na Fakultě strojní a vědecko-výzkumným pracovníkem.

Kariéru vysokoškolského lektora zahájil souběžně s doktorským studiem v roce 2006 a v současné době se podílí na výuce předmětů Manažerské propočty, Podnikatelství a

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
18.10.20179:00 - 16:30Praha
Grandior Hotel Prague
2967 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Mediální partneři

Podklady pro účastníky (nezákazník)

.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:

Konference kvality, školení, manager kvality, vývoj v oblasti kvality, kvalita, seminář kvality, oblast kvality, školení management kvality, systémové normy, novinky v systémových normách, kurz kvality, seminář Praha, management kvality, systémy jakosti, vzdělávací kurzy, systémy managementu kvality, školení Praha, systémy řízení kvality, management kvality školení, kurz Praha, řízení kvality školení, ČSN EN ISO 9001:2016, norma ISO 9001, analýza rizik, QMS, metody analýzy rizik, audit kvality, kurzy a školení, interní audit kvality, auditor kvality,  standardy kvality v automobilovém průmyslu, seminář management kvality atd.

 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz