Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Konference

Konference Pracovněprávní problematika - aktuálně - ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners Sleva 20 %

Konference je určená:

pracovníkům personálního oddělení společností, interním právníkům a dalším osobám zajímajícím se o personalistiku 

Cíl semináře:

Hlavním cílem konference je seznámit s aktualitami v pracovním právu, pokud jde o legislativu, soudní rozhodnutí a seznámení s aktuálními tématy:

  1. seznámení se s novelou zákoníku práce účinnou od 1.10.2015 i s chystanými novinkami v pracovněprávní problematice od 1.1.2016; 
  2. představení základních principů zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU a cizinců z tzv. třetích států; 
  3. představení aktuálních soudních rozhodnutí týkajících se propouštění zaměstnanců; 
  4. seznámení s právní úpravou exekuce a insolvence zaměstnance.

Obsah a časový harmonogram:

8:30 - 9:00  Prezence účastníků

9:00 - 9:05 Uvítání posluchačů a úvod konference

9:05 - 10:30 Novinky v pracovněprávní legislativě v roce 2015 a výhled do roku 2016 (Jaroslav Škubal)

10:30 - 10:45 Přestávka 

10:45 - 12:15 Zaměstnávání cizinců (Matěj Daněk)

12:15 - 13:15 Oběd

13:15 - 14:45 Aktuální soudní rozhodnutí týkající se propouštění zaměstnanců (Tereza Erényi)

14:45 - 15:00 Přestávka

15:00 - 16:30 Exekuce a insolvence zaměstnanců (Daniel Vejsada)

Partnerem konference advokátní kancelář PRK Partners!

 

Přednášející

JUDr. Jaroslav Škubal, lektor Mzdy, personalistika

V roce 2004 se stal advokátem České advokátní komory a od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát rovněž na Slovensku. Od roku 2004 spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners (dříve Procházka / Randl / Kubr), kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní

Mgr. Matěj Daněk, lektor Mzdy, personalistika

Mgr. Matěj Daněk se v rámci své praxe specializuje na pracovní právo a právo zaměstnanosti. Vedle praktických otázek pracovního práva se zaměřuje na pracovněprávní aspekty právních auditů, aplikaci antidiskriminačních předpisů, zpracování osobních údajů zaměstnanců a mnoha dalších oblastí pracovního práva a práva zaměstnanosti. Prakticky se také

JUDr. Tereza Erenyi LL.M., lektor Mzdy, personalistika

Tereza Erényi získala titul Mgr. v roce 2004 na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, dále pak  titul JUDr. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce  2007 a titul LL.M. na Právnické fakultě Technische Universität Dresden v roce  2007. Od roku 2004 působí v advokátní kanceláři PRK Partners s.r.o, kde se věnuje pracovnímu

Mgr. Daniel Vejsada, lektor Mzdy, personalistika

Získal titul Mgr. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012 a ve stejném roce také nastoupil do pražské kanceláře PRK Partners s.r.o., kde působí v současné době jako advokát v pracovněprávním oddělení. Dříve působil také jako funkcionář odborové organizace a jako zástupce v evropské radě zaměstnanců, kde se zaměřoval na praktické

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
5.11.20159:00 - 16:30Prahabude upřesněno2632 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Názory účastníků

Ing. Petra Sýkorová, Puls investiční, s.r.o

Zajímavý seminář na aktuální témata, výborní přednášející, informace "k věci"!

Lucie Němečková, Tržický v.o.s.

Velmi pěkně, srozumitelně a příjemně provedeno!

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na konferenci budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: novela zákoníku práce, ZP 2015, zaměstnávání cizinců, zaměstnávání občanů EU, propouštění zaměstnanců, exekuce zaměstnance, insolvence zaměstnance, pracovněprávní problematika, personalistika školení, personalisté školení, pracovní právo atd.

  • školení Praha - Clarion - oběd
  • školení Praha - Clarion - oběd
  • školení Praha - Clarion - oběd
  • školení Praha - Clarion - občerstvení
  • školení Praha - Clarion - občerstvení
.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz