Konference

Spořádaná obec - jaké změny přinesl rok 2018 a výhled na rok 2019. GDPR, registr smluv, veřejné zakázky

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., JUDr. Dušan Srp Ph.D., Ing. Pavel Tesař, Mgr. Pavlína Tillová

Konference je určena zaměstnancům územních samosprávných jednotek. Jejím cílem je poskytnout účastníkům informace z oblasti zadávání veřejných zakázek, registru smluv a GDPR.

Komu je konference určena:

Konference je určena zaměstnancům územních samosprávných jednotek. Jejím cílem je poskytnout účastníkům informace z oblasti zadávání veřejných zakázek, registru smluv a GDPR.

Program

Zadávání veřejných zakázek 

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Registr smluv

Předmětem první části příspěvku bude stručné představení zákona o registru smluv a poslední velké novely, krátké shrnutí povinných subjektů, objasnění, jak jsou některé typy smluvních dokumentů uveřejňovány a seznámení s některými výjimkami z povinnosti uveřejnění. Dále  vysvětlení účinnosti a nebezpečí zrušení smluv uveřejňovaných v registru

V druhé části pak budou posluchači seznámeni s praktickým fungováním Informačního systému registru smluv a jeho publikačními formuláři. Bude vysvětleno co jsou metadata a jakou mají strukturu. Dále, co je elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu. Budou popsány nejčastější chyby zveřejnění a jak se jim vyvarovat. Závěrem si ukážeme novou aplikaci pro anonymizaci smluv, kterou nabízí orgánům veřejné moci Ministerstvo vnitra ČR.

JUDr. Dušan Srp Ph.D.

Ing. Pavel Tesař

Problematika GDPR ve vztahu k obcím a krajům

Hlavní body přednášky

 • Srovnání staré a nové právní úpravy
 • Seznámení s novými právy a povinnostmi podle GDPR
 • Nová práva
 • Nové povinnosti
 • Rizika a jejich řízení v rámci nové právní úpravy
  • Jaká rizika hrozí?
  • Jak je můžeme určit?
  • Jak je můžeme řídit?

Obsah přednášky

 • Srovnání staré a nové právní úpravy a důvody proč muselo dojít k aktualizaci
 • Právo na         
  • na přístup
  • na výmaz
  • aktualizaci
  • přenositelnost
 • Povinnost   
  • přijmout technická a organizační opatření
  • kdykoli prokázat zákonnost zpracování
  • zajištění tzv. práva být zapomenut
  • hlášení incidentů
  • jmenování DPO
 • Rizika spojená s jejich nerespektováním
  • posouzení
  • opatření
  • metody
  • procesy
  • hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření v rámci technických možností obcí

Mgr. Pavlína Tillová

Změna programu vyhrazena.

Přednášejí

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 1998, v roce 2002 ukončil na této fakultě doktorské studium (Ph.D., obor správní právo) a habilitoval se na práci „Veřejné zakázky a PPP projekty“ (2010, obor Finance). Jmenovaný pracoval na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek po dobu 2…

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Dušan Srp Ph.D.

advokát, pracuje jako právník a Data Protection Officer ve skupině Allianz v ČR. 

Profesní životopis

2000                Člen České advokátní komory  

1999                Obhajoba doktorské disertační práce na téma „Srovnání kapitálových obchodních společností v Rakousku a České republice“

Získání titulů Ph.D - Doktor (doktorské studium 1994 – 1999),…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Pavel Tesař

Projektový manažer, business analytik a konzultant v oboru ICT. Zkušenosti sbírá od roku 1992 na různých pozicích v českých i mezinárodních firmách. Od roku 2008 pracuje jako externí konzultant, business analytik a projektový manažer pro Ministerstvo vnitra. Podílel se na vybudování klíčových služeb a systémů českého eGovernmentu, jako jsou Datové…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Pavlína Tillová

lektor, právník, compliance

Lektor se specializací na ochranu osobních údajů (GDPR), opatření proti praní špinavých peněz (AML), ochranu bankovního tajemství a funkce Compliance ve společnosti.

Od poloviny 90. let zastávala různé pozice na českém kapitálovém trhu. V Raiffeisenbank začínala jako licencovaná burzovní makléřka, poté působila na pozici…

Více informací a další semináře lektora

Termín a místo konání

6.3.2019

9:00 - 16:30

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.