skvtz4

Konference

Konference VTZ

Zaměřeno na provoz a dokumentaci VTZ

Ing. Martin Röhrich, Robert Křepinský

Další pokračování oblíbené akce, zaměřené tentokrát na zajištění bezpečného provozu VTZ a vedení dokumentace k provozovaným vyhrazeným technickým zařízením. Více než rok od účinnosti prováděcích předpisů k nové úpravě zajištění bezpečnosti VTZ přinesl mnoho poznatků a zkušeností, o které by se s vámi protagonisté konference rádi podělili.

24.10.2023

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
V případě zájmu o prezenční účast nás kontaktujte na info@kursy.cz.

Cílem akce je:

 • poskytnout účastníkům přehledné informace o požadavcích TZ a VTZ na jejich uvádění do provozu z pohledu současných právních a souvisejících předpisů
 • shrnout nejdůležitější požadavky právních a souvisejících předpisů včetně požadavků vybraných norem týkajících se provozu a obsluhy TZ a VTZ
 • poskytnout praktické návody a informace týkající se dokumentace TZ a VTZ ve smyslu požadavků Zák. 250/ 2021 Sb
 • přehledně shrnout požadavky na provozovatele zařízení a jejich povinnosti při provozních a údržbových činnostech
 • poskytnout přehled povinností zaměstnavatelů a provozovatelů TZ a VTZ při zajištění provozu a obsluhy TZ a VTZ oprávněnými osobami

Určeno:

 • managementu firem z oblasti BOZP, HR, údržby a zprávy technických zařízení
 • technickým pracovníkům firem odpovědných za technická zařízení a VTZ, správce budov
 • osobám odborně způsobilé v prevenci rizik,
 • vedoucím a technickým pracovníkům dodavatelských firem zajišťujících opravy, údržbu a rekonstrukce zařízení dodavatelským způsobem

Své dotazy můžete předem vkládat do https://1url.cz/vuNnK 


HLAVNÍ TÉMATA

Zařízení se zvýšenou mírou rizika a vyhrazená technická zařízení

 • základní požadavky na TZ a VTZ z pohledu současně platných předpisů 

Instalace technických zařízení a VTZ

 • přehled požadavků na TZ a VTZ z pohledu současně platných předpisů, CE, stavební dokumentace, průvodní a provozní dokumentace – požadavky a zkušenosti z praxe

Provoz technických zařízení a VTZ

 • souhrn požadavků na zajištění provozu TZ a VTZ z pohledu současně platných předpisů

Oprava, údržba a rekonstrukce VTZ

 • specifikace požadavků a postupů při opravách, zajištění údržby a dalších provozních úkonech
 • na co si dát pozor při výkonu jednotlivých činností a jejich zajištění prostřednictvím vlastních zaměstnanců a dodavatelských firem

Odpovědné osoby/ provozovatelé zařízení

 • zkušenosti provozovatelů TZ a VTZ ve světle nových právních a souvisejících předpisů
 • vlastnictví a pronájem zařízení

Vzdělávání a ověřování znalostí, kvalifikace a odborná způsobilost osob

 • kvalifikace osob pro obsluhu a práci na TZ a VTZ
 • vzdělávání a ověřování znalostí související se zajištěním obsluhy a provozu zařízení
 • kvalifikace a vzdělání zaměstnanců, dodavatelů a ostatních „smluvních“ pracovník

Lektoři

Ing. Martin Röhrich

Předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP

Ćlen odborné pracovní skupiny OKAG - OSH Knowledge Advisory Group při EU OSHA

BioFeedback Trainer, HSEF s.r.o.

Více informací a další semináře lektora

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skvtz4/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

24.10.2023

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.