skvtz5

Konference

Konference VTZ

Dva roky se zákonem č. 250/2021 Sb., a jeho prováděcími předpisy

Jak dál s úpravou bezpečnosti VTZ?

Ing. Martin Röhrich, Robert Křepinský, Ing. Jiří Kottnauer, Ing. Roman Řezáč, Ing. Milan Moravec

Dva roky od nabytí účinnosti prováděcích předpisů k nové úpravě zajištění bezpečnosti VTZ. Toto období přineslo mnoho poznatků a zkušeností, o které se s vámi protagonisté rádi podělí.

27.8.2024

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

27.8.2024

9:00 - 16:30

On-line

YouTube

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Říká se, že dva roky jsou dobou "hájení" právní úpravy, a že až po uplynutí tohoto období přichází čas na její hodnocení a případné úvahy o jejích úpravách. 

V případě zákona č. 250/2021 Sb., a nařízení vlády k jeho provedení tento čas nastane v létě 2024 (předpisy jsou účinné od 1.7.2022)

O praxi, zkušenostech i dalších plánech s úpravou pomluví:

 • zástupci státní správy,
 • zástupci orgánů a organizací pověřených dozorem nad VTZ,
 • odborných organizací a asociací, které se jednotlivými typy zařízení zabývají.

Moderují: Ing. Martin Röhrich & Robert Křepinský


Předběžný program

Úvodní přehled - rekapitulace dosavadních 2 let s novou úpravou
Ing. Martin Röhrich
předseda stálého výboru pro technickou bezpečnost při Radě vlády pro BOZP 
člen odborné pracovní skupiny OKAG - OSH Knowledge Advisory Group při EU-OSHA

Vyhrazená tlaková zařízení 
Ing. Roman Řezáč
Technická inspekce České republiky

 • stručný přehled toho, co přinesla současná úprava bezpečnosti tlakových zařízení 
 • nedostatky a úskalí, které za dva roky účinnosti odhalila praxe
 • jak se s nimi praxe vypořádává, existuje výhled do budoucna, jak je řešit?

Vyhrazená plynová zařízení 
Ing. Jiří Kottnauer
Inspektor OIP pro Ústecký a Liberecký kraj se specializací na bezpečný provoz plynových zařízení, soudní znalec

 • stručný přehled toho, co přinesla současná úprava bezpečnosti plynových zařízení 
 • nedostatky a úskalí, které za dva roky účinnosti odhalila praxe
 • jak se s nimi praxe vypořádává, existuje výhled do budoucna, jak je řešit?

Vyhrazená zdvihací zařízení 
Ing. Milan Moravec
OIP Praha, vedoucí Oddělení inspekce II (VTZ a stavebnictví) 

 • stručný přehled toho, co přinesla současná úprava bezpečnosti zdvihacích zařízení
 • nedostatky a úskalí, které za dva roky účinnosti odhalila praxe
 • jak se s nimi praxe vypořádává, existuje výhled do budoucna, jak je řešit?

Vyhrazená elektrická zařízení 
přednášející bude doplněn

 • stručný přehled toho, co přinesla současná úprava zajištění bezpečnosti elektrických zařízení
 • nedostatky a úskalí, které za dva roky účinnosti odhalila praxe
 • jak se s nimi praxe vypořádává, existuje výhled do budoucna, jak je řešit?Lektoři

Ing. Martin Röhrich

Předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP

Ćlen odborné pracovní skupiny OKAG - OSH Knowledge Advisory Group při EU OSHA

BioFeedback Trainer, HSEF s.r.o.

Více informací a další semináře lektora

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Jiří Kottnauer

Inspektror OIP pro Ústecký a Liberecký kraj se specializací na bezpečný provoz plynových zařízení, soudní znalec.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Roman Řezáč

vedoucí inspektor TIČR Hradec Králové, člen představenstva ATZ

Více informací a další semináře lektora

Ing. Milan Moravec

vedoucí Oddělení inspekce II (VTZ a stavebnictví) OIP Praha

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skvtz5/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

27.8.2024

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4990

27.8.2024

9:00 - 16:30

On-line

YouTube

Přihlásit Připomenout

4990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.