skvtz3

Konference

Konference VTZ - zdvihací a elektrická zařízení

7 měsíců účinnosti nové úpravy

Robert Křepinský, Ing. Martin Röhrich, Ing. Milan Moravec, Ing. Pavel Vojík, Ing. Karel Dvořáček

Jak se ustálily výklady prováděcích předpisů k zákonu č. 250/2021 Sb., pro zajištění bezpečnosti vyhrazených elektrických a zdvihacích zařízení?

9.2.2023

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

4 990,- Kč

9.2.2023

9:00 - 16:30

On-line

Adresa bude upřesněna

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Na konferenci se budeme věnovat:

  • nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
    &
  • nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice pro VTZ elektrická
  • nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti pro VTZ zdvihací.

Moderuje: Robert Křepinský, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP


PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:
příspěvky domluveny, pracovní názvy přednášek

Aktuální situace v oblasti právních předpisů k zajištění BOZP
Robert Křepinský, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP

Aktuální stav úpravy VTZ (v návaznosti na červencové vstoupení na konferenci VTZ I) 
Ing. Martin Röhrich, předseda Stálého výboru pro technickou bezpečnost při Radě vlády pro BOZP, člen OKAG - EU-OSHA

Oblast VTZ zdvihacích a NV č. 193/2022 Sb.
Ing. Milan Moravec, OIP Praha

Oblast VTZ elektrických a NV č. 190/2022 Sb. & NV č. 194/2022 Sb.
Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22

Právní předpisy a technické normy v oblasti elektrotechniky
Ing. Pavel Vojík, odborný rada ÚNMZ Praha

Těšíme se na setkání!

Lektoři

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Martin Röhrich

člen odborné pracovní skupiny OKAG - OSH Knowledge Advisory Group při EU OSHA

BioFeedback Trainer, HSEF s.r.o.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Milan Moravec

vedoucí Oddělení inspekce II (VTZ a stavebnictví) OIP Praha

Více informací a další semináře lektora

Ing. Pavel Vojíkodborný rada ÚNMZ Praha

soudní znalec v oboru elektrotechnika se specializací provozování, údržba, montáže a revize vyhrazených elektrických zařízení

revizní technik s osvědčením do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu

tajemník TNK 22 Elektrotechnické předpisy

tajemník TNK 126 Elektrotechnika v dopravě

člen Unie soudních znalců z.s. …

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skvtz3/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

9.2.2023

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

4990

9.2.2023

9:00 - 16:30

On-line

Adresa bude upřesněna

4990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.