Seminář

Kontrola a postihy zaměstnavatelů - jak se vyvarovat pokut Bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Seminář je určen pro

personalisty, mzdové účetní, vedoucí zaměstnance, majitele a jednatele firem, firemní právníky a další.

Cíl semináře

Seminář Vás upozorní na to, ZA CO HROZÍ ZAMĚSTNAVATELŮM POKUTY od inspekce práce a dalších státních úřadů

Obsah semináře

 • Působnost inspekce práce v kontrole dodržování pracovněprávních předpisů, včetně předpisů o BOZP u zaměstnavatelů
 • Změny od roku 2014 v důsledku nového kontrolního řádu a novel zákona o inspekci práce a zákona o zaměstnanosti
 • Lze uložit pokutu za přestupek jednotlivým zaměstnancům?
 • Oprávnění inspektorů při vstupu do objektů, povinnosti podniků, možnost uložení pokuty za neposkytnutí součinnosti (manažerům, personalistům, mzdovým účetním, referentům BOZP) a podnikům (změny a zpřísnění)
 • Kontrolní protokol a obrana firem proti jeho závěrům (změny), správní řízení a opravné prostředky
 • Skutkové podstaty přestupků a správních deliktůza co lze a za co nelze uložit pokutu
 • Výklad ustanovení zákona o zaměstnanosti, za jejichž porušení hrozí pokuta a její možná výše, zejména právní úprava nelegální práce, včetně tzv. švarcsystému a využití práce nelegálně pobývajících cizinců, kontrola dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a zaměstnance (změny a zpřísnění pokut)
 • Výklad ustanovení ZP a zákona o BOZP, za jejichž porušení hrozí pokuta a možná výše pokut v oblastech:
  • Pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (změna od r. 2015)
  • Agenturního zaměstnávání (s možností postihu agentur a uživatelů a s možností odebrání licence agenturám)
  • Odměňování
  • Náhrady mzdy a cestovních náhrad
  • Pracovní doby, včetně jejího rozvržení, dob odpočinku, práce přesčas a v noci
  • Dovolené
  • BOZP aj.
 • Kontrolní a sankční působnost orgánů ochrany veřejného zdraví, rozdělení působnosti mezi nimi a inspekcí práce v oblasti pracovnělékařských služeb
 • Kontroly Úřadu práce k průměrnému výdělku
 • Kontrolní a sankční působnost Úřadu pro ochranu osobních údajů

Časový harmonogram semináře:

  8.30 - 9.00 - prezence účastníků

  9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - polední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

JUDr. Bořivoj Šubrt, lektor Mzdy, personalistika

Předseda AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání pracovních vztahů, nezávislý odborný poradce v oblasti pracovního práva, vztahů mezi sociálními partnery, zvláště kolektivních smluv a podnikové sociální politiky.

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny.
O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.