Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Seminář

Kontrola a postihy zaměstnavatelů - jak se vyvarovat pokut

Seminář je určen pro

personalisty, mzdové účetní, vedoucí zaměstnance, majitele a jednatele firem, firemní právníky a další.

Cíl semináře

Seminář Vás upozorní na to, ZA CO HROZÍ ZAMĚSTNAVATELŮM POKUTY od inspekce práce a dalších státních úřadů

Obsah semináře

 • Působnost inspekce práce v kontrole dodržování pracovněprávních předpisů, včetně předpisů o BOZP u zaměstnavatelů
 • Změny zákona o inspekci práce, týkající se přestupků  (správních deliktů), provedené  novelou ZP 2017 a novelou zákona o zaměstnanosti
 • Použití kontrolního řádu
 • Kdy lze uložit pokutu za přestupek jednotlivým zaměstnancům?
 • Oprávnění inspektorů při vstupu do objektů, povinnosti podniků, možnost uložení pokuty za neposkytnutí součinnosti (manažerům, personalistům, mzdovým účetním, referentům BOZP) a podnikům (změny a zpřísnění)
 • Kontrolní protokol a obrana firem proti jeho závěrům, správní řízení a opravné prostředky
 • Nový zákon o přestupcích od 1. 7. 2017, týkající se i právnických osob a podnikajících fyzických osob
 • Skutkové podstaty přestupků zaměstnavatelů  – za co lze a za co nelze uložit pokutu
 • Výklad ustanovení zákona o zaměstnanosti, za jejichž porušení hrozí pokuta (její možná výše), zejména právní úprava nelegální práce, včetně tzv. švarcsystému a využití práce nelegálně pobývajících cizinců, kontrola dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a prokázání totožnosti zaměstnance (změny a zpřísnění pokut)
 • Výklad ustanovení zákoníku práce a zákona o BOZP, za jejichž porušení hrozí pokuta a možná výše pokut v oblastech
  • Pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Agenturního zaměstnávání (s možností postihu agentur a uživatelů a s možností odebrání licence agenturám, změna)
  • Odměňování (změny)
  • Náhrady mzdy a cestovních náhrad
  • Pracovní doby, včetně jejího rozvržení, dob odpočinku, práce přesčas a v noci (změny)
  • Dovolené
  • BOZP
  • Ochrany majetkových zájmů zaměstnavatele a soukromí zaměstnanců (nově) aj.
 • Kontrolní a sankční působnost orgánů ochrany veřejného zdraví (změna od 1. 12. 2015), rozdělení působnosti mezi nimi a inspekcí práce v oblasti pracovnělékařských služeb
 • Kontroly Úřadu práce k průměrnému výdělku
 • Kontrolní a sankční působnost Úřadu pro ochranu osobních údajů

Časový harmonogram semináře:

  8.30 - 9.00 - prezence účastníků

  9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - polední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

JUDr. Bořivoj Šubrt, lektor Mzdy, personalistika

Předseda AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání pracovních vztahů, nezávislý odborný poradce v oblasti pracovního práva, vztahů mezi sociálními partnery, zvláště kolektivních smluv a podnikové sociální politiky.

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
2.6.20179:00 - 14:00Prahabude upřesněno2970 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: 

inspekce práce, inspekce práce, dodržování pracovněprávních předpisů, předpisy BOZP, nový kontrolní řád, novela zákona o inspekci práce, zákon o zaměstnanosti, přestupky a správní delikty, švarcsystém, ustanovení ZP, dohody o pracích konaných mimo pracovní pomě, agenturní zaměstnávání, odměňování, náhrady mzdy, cestovní náhrady, Úřad práce, Úřad pro ochranu osobních údajů atd.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení