On-line seminář

Kontrola pracoviště zaměstnavatele z pohledu KHS

Bc. Petra Dobešová, LL.M.

Webinář provede požadavky na pracoviště na úseku ochrany zdraví a průběhem kontroly KHS na pracovišti. Zjistíte tak jak na pracovišti vytvořit podmínky pro kontrolu státního zdravétního dozoru, čeho si kontroly nejvíce všímají i jak probíhá komunukace s orgánem státního zdravotního dozoru.

Termíny a místo konání

27.5.2022

9:30

On-line

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.

O tématu školení

Dokument pro pokládání dotazů ke zodpovězení během semináře ZDE

  • krajská hygienická stanice a její věcná příslušnost
  • primární a druhotné právní předpisy v hygieně práce
  • přestupky zaměstnavatele na Úseku ochrany zdraví při práci
    a zajištění PLS
  • státní zdravotní dozor v ČR
  • kontrolní řád v praxi (zahájení kontroly, podklady, průběh, ukončení kontroly)
  • protokol o kontrole, jeho význam a praktický dopad (obsah protokolu, námitky vůči kontrolnímu zjištění, význam kontrolního zjištění a důsledky – příkazy na pokuty/ napomenutí)