On-line videozáznam

Kontroly v oblasti BOZP

záznam z 16.5.2014

délka videa 01:19:26

on-line, roční přístup

490  bez DPH 21 %

Cíl semináře:

Plnění povinností v oblasti BOZP je dozorováno státními orgány (bezpečnost práce Státním úřadem inspekce práce a ochrana zdraví při práci orgánem ochrany veřejného zdraví) a orgány odborových organizací. Na co mají právo a jak mají postupovat při kontrole? Jaké jsou při kontrole povinnosti zaměstnavatele? Informace budou poskytnuty i o novém zákoně o kontrole - Kontrolním řádu. Státní instituce však nejsou jediné, kdo mají kontroly provádět. Kontrolu úrovně BOZP je ze zákona též povinen provádět sám zaměstnavatel. Také by ji měl provádět lékař poskytující zaměstnavateli pracovnělékařské služby a odborně způsobilá osoba k prevenci rizik (dříve technik BOZP). Seminář se bude věnovat i těmto kontrolám.

Obsah semináře:

  • práva státních orgánů a povinnosti zaměstnavatelů
  • Jak postupovat při kontrole?
  • kontrola prováděná zaměstnavatelem

Lektor

Tomáš Neugebauer

v oblasti BOZP pracuje nepřetržitě více než dvacet let. Je interním auditorem systému managementu BOZP, specializuje se na vytváření systémů řízení v oblasti BOZP a na využívání informačních a komunikačních technologií v této oblasti. Je autorem jedenácti publikací a provádí lektorskou činnost. Též je autorem odborného obsahu a systému…

Více informací a další semináře lektora

Na této stránce si můžete přehrát pouze ukázku videa. Přístup k celému videu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.

Proč zvolit tuto formu studia?

  • ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním seminářem zanedbatelná
  • nejste vázáni pevným termínem konání – videoseminář lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
  • video je členěno do kapitol - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás zajímavá není
  • videoseminář umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad - neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Jak videoseminář probíhá?

Videoseminář snadno spustíte prostřednictvím odkazu, který naleznete po platbě v sekci Můj účet. Ve Vašem internetovém prohlížeči se otevře okno přehrávače videosemináře. V levé části vidíte rozepsaný obsah, díky kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.

Co k videosemináři potřebujete?

  • přístup na internet
  • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)