On-line seminář

Korekce DPH u majetku a jiných přijatých plnění (příklady)

Ing. Jana Kolářová

Seminář volně navazuje na "Poslední přiznání k DPH za rok 2020". Tentokrát se zaměříme výhradně na příklady pro následující situace. Teorie není součástí prezentace, pouze bude vyložena při vysvětlování příkladů.

Obsah webináře:

  • DPH u vozidel při jejich použití u pronajímatele s osvobozeným i zdanitelným pronájmem, částečné použití soukromě, opravy a běžná údržba vozidel, prodej vozidla
  • DPH u vozidel na operativní / finanční pronájem
  • DPH u nemovitých věcí používaných k pronájmu - přechod ze zdanitelného na osvobozený pronájem a jeho dopady
  • DPH u nemovité věci, technického zhodnocení a opravy nemovité věci při jejím prodeji
  • DPH u nemovitostí pořízených vlastní činností s částečným nárokem na odpočet
  • DPH u drobného majetku a zásob
  • DPH při ztrátě, zničení či odcizení majetku 

Lektor

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn,…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.1.2021

10:00 - 11:30

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.