On-line seminář

Krátké dodavatelské řetězce a jejich význam pro výrobce potravin

Nabídněte svoji produkci na místním trhu a získejte tak novou prodejní cestu

Prof. Dr. Ing. Milada Šťastná

Jedním z nástrojů využívaných v rámci strategie From Farm to Fork jsou tzv. krátké dodavatelské řetězce. Jaké benefity vám mohou přinést? Projdete jejich environmentální, sociální i ekonomické aspekty. Vedle jejich přínosů a dopadů představíme i jejich specifika v rámci České republiky včetně příkladů správné praxe.

Lektor

Prof. Dr. Ing. Milada Šťastná

Pracuje na Mendelově univerzitě v Brně, kde je vedoucí Ústavu aplikované a krajinné ekologie, šéfredaktorkou vědeckého časopisu EUROPEAN COUNTRYSIDE, dále předsedkyní Tematické pracovní skupiny (TPS) SZIF Krátké dodavatelské řetězce a komunitou podporovaného zemědělství.

Profesně se zaměřuje na problematiku agroekologie, ochrany životního…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

25.11.2022

10:00 - 11:00

On-line

Přihlásit Připomenout

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.