Seminář

Kreativita na pracovišti

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Kreativita je schopnost nalézat řešení, která většina ostatních nevidí. Kurz „Kreativita na pracovišti“ se zabývá hlavními faktory, které podporují kreativitu a inovativní myšlení osob, pracovních týmů i organizací jako celku, i těmi, které jí brání. Ukazuje, jaké způsoby řízení i jaké osobní zvyky stimulují originální myšlení a řešení problémů i jaké nástroje a techniky lze na pracovišti k posílení osobní i skupinové kreativity použít.

Seminář je učen

pro všechny, kteří chtějí posílit svou osobní schopnost vytvářet nové přístupy a řešení. Je určen i pro manažery na všech řídících úrovních, kteří chtějí podpořit kreativitu svých pracovníků, pro  pracovní skupiny usilující o společné inovativní řešení problémů i vedoucí představitele organizací, snažící se podpořit jejich kreativní kulturu.

Cíl semináře

Kreativita čili schopnost nalézat řešení, která většina ostatních nevidí, je základem podnikových inovací. Cílem kurzu je poukázat na hlavní faktory, které kreativitu a inovativní myšlení na pracovišti podporují, i na ty, které jí brání. Jeho součástí je uvedení a ilustrace nástrojů a technik, které lze na pracovišti k posílení osobní i skupinové kreativity použít.

Metodou semináře je interaktivní výklad, nácvik a moderovaná diskuse.

garance kvality

Obsah semináře

  • Co je kreativita?
  • Proč nejsme všichni kreativní?
  • Proč je kreativita v organizaci důležitá
  • Kreativní uvažování a řešení problémů
  • Co je uvažování „out of the box“
  • Příklady kreativity na pracovišti
  • Jak kreativitu zaměstnanců a jejich skupin podpořit
  • Techniky podporující kreativní myšlení: brainstorming, brainwriting, rolestorming,  metoda šesti klobouků, metoda checklistů, reverzní techniky

Časový harmonogram:

08:30 – 09:00 prezence účastníků

09:00 – 10:30  přednáška (1. část)

10:30 – 10:45  přestávka s občerstvením

10:45 – 12:00  přednáška (2. část)

12:00 – 13:00  oběd

13:00 – 14:30  přednáška (3. část)

14:30 - 15:00  přestávka s občerstvením

15:00 - 17:00  přednáška (4. část), diskuze

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se osobním rozvojem. Je VŠ učitelem managementu, lektorem kurzů MBA i autorem řady publikací, mj. úspěšných knížek „Vezměte život do svých rukou“ a „Psychologie pro každý den“.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

28.11.2017

9:00 - 17:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 590,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: out of the box, kreativita školení, kreativita nácvik, rolestorming školení, Jan Urban, reverzní technika atd.