Seminář

Kreativní uvažování na pracovišti: jak uvažovat mimo zaběhlé rámce

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Kreativita v práci a řízení je vzácnou schopností nalézat nové možnosti a přístupy a vyhledávat nová řešení i příležitosti, a to i tehdy, když je většina ostatních nevidí. Kreativitu jednotlivců i skupin pracovníků však lze posílit. Cílem kurzu je poukázat na hlavní nástroje a okolnosti, které kreativitu a inovativní myšlení na pracovišti podporují, i na ty, které jí brání. Jeho součástí je uvedení a ilustrace metod a technik, které lze na pracovišti k posílení osobní i skupinové kreativity použít. Metodou semináře je interaktivní výklad, nácvik a moderovaná diskuse.

Obsah semináře:

  • Co je kreativita?
  • Proč nejsme všichni kreativní?
  • Proč je kreativita v organizaci důležitá
  • Kreativní uvažování a řešení problémů
  • Co je uvažování „out of the box“
  • Příklady kreativity na pracovišti
  • Jak kreativitu zaměstnanců a jejich skupin podpořit
  • Techniky podporující kreativní myšlení: brainstorming, brainwriting, rolestorming,  metoda šesti klobouků, metoda checklistů, reverzní techniky

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.00 – přednáška (2. část)

12.00 – 13.00– oběd

13.00 – 14.30 – přednáška (3. část)

14.30 – 14.45 – coffee break

14.45 – 17.00 – přednáška (4. část + diskuse)

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

12.11.2020

9:00 - 17:00

Praha nebo on-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.