On-line seminář

Kurzové přepočty v účetnictví a daních 2015

RNDr. Ivan Brychta

Téma podrobně mapuje novinky v oblasti kurzových přepočtů, na které se společně s odborníkem na dané téma - RNDr. Ivanem Brychtou - zaměříme především z pohledu účetnictví a daní.

E-learning je určen

nejen odborníků zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe.

Cílem on-line semináře je

podrobné zmapování novinek v oblasti kurzových přepočtů, na které se společně s odborníkem na dané téma - RNDr. Ivanem Brychtou - zaměříme především z pohledu účetnictví a daní.

Obsah on-line semináře

- způsob používání kurzů v účetnictví (aktuální a pevné kurzy, kurzový přepočet ke dni uskutečnění účetního případu a k rozvahovému dni, postup účtování podle Českých účetních standardů)
- kurzový přepočet z pohledu zákona o daních z příjmů (postup podle § 38 zákona a další výklady v pokynech GFŘ)
- použití kurzů v DPH
- aplikace kurzového přepočtu pro účely cestovních náhrad
- další související problematika (nerealizované kurzové zisky v judikátu NSS)

Jak e-learningový seminář probíhá?

  • ve stanovenou dobu se připojíte na webovou stránku on-line semináře (pokyny pro přihlášení do on-line  od nás obdržíte e-mailem)
  • posloucháte přednášku lektora a sledujete powerpointovou prezentaci (můžete si ji stáhnout či vytisknout pro zapisování poznámek)
  • prostřednictvím okna pro "chat" můžete klást otázkypoprosit o zopakování něčeho, čemu jste nerozuměli atd.
  • po semináři budete mít přístupný záznam 

Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na e-learning?

  • přístup na internet
  • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka) nebo telefon (zavoláním na pražské tel. číslo)
  • zajistit si, aby Vás po dobu on-line výuky nikdo nevyrušoval

Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?

  • díky on-line vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
  • díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
  • on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxí v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

22.9.2015

10:00 - 11:30

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.