On-line seminář

Legislativa, právo dokumentace

- Krizový plán a Minimální preventivní program ve školách, stále velká neznámá?

Mgr. Lenka Polášková

Přináší Vám koncepce dokumentace rizikových projevů chování ve Vaší škole stále více otázek než odpovědí? Krizový plán a Minimální preventivní program jednoduše a stručně.

On-line seminář je určen pro:

MŠ, ZŠ.

Na on-line semináři se seznámíte s tématy jako:

  • Nejčastější nedostatky v oblasti rizikových projevů chování v mateřských a základních školách, očima ČŠI a pohledem pedagogické praxe.
  • Možnosti a limity dokumentace mateřské a základní školy.
  • Metodická podpora při tvorbě a aktualizaci dokumentace prevence rizikových projevů chování.

  On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

  On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

   

  Lektor

  Mgr. Lenka Polášková  Má více než 15 let pedagogické a lektorské praxe.

  V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí, jako expertní posuzovatelka, přizvaná osoba pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze, nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.

  Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících,…

  Více informací a další semináře lektora

  Termíny a místo konání

  28.1.2021

  16:15 - 17:45

  On-line

  1500

  Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

  Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.