Seminář

Legislativa v praxi stavebníka, projektanta a zhotovitele stavby

Jaké povinnosti mají klíčoví účastníci stavebního projektu?

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Jako každý z účastníků stavebního projektu máte svou konkrétní roli, ke které se váží některé zásadní povinnosti. Na této akci Vám předáme všechny zásadní znalosti a podklady potřebné pro bezvadné plnění přidělených odpovědností a pravomocí ve stavební praxi.

Akce je určena pro:

  • pracovníky všech oblastí investiční výstavby – stavebníka/zadavatele (investory), projektanta, zhotovitele i pracovníka stavebního úřadu.

Obsah akce:

  • Přehled právních předpisů a konkrétních požadavků na účastníky výstavby.
  • Charakteristika dílčích okruhů právních požadavků a jejich vazba na stavební zákon.
  • Povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby.
  • Vztah mezi veřejným a soukromým právem.
  • Podmínky plnění právních požadavků ve vzájemných vazbách účastníků přípravy a realizace stavby.

Lektor

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Lektorka je absolventem fakulty stavební ČVUT, kde dále i několik let vyučovala. V průběhu celoživotní praxe postupně získala zkušenosti v manažerských a dozorových pozicích přípravy a realizace staveb. V současné době působí jako technický expert, auditor a poradce v řízení kvality ve stavebnictví. Z této činnosti čerpá základní podněty pro její…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

28.3.2022

9:00 - 14:00

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 790,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.