Seminář

Legislativní a daňové novinky v návaznosti na NOZ

Bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Mgr. Veronika Bakešová

Seznámíte se s nejvýznamnějšími změnami a novinkami, ke kterým došlo 1. 1. 2014 v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK)

Seminář je určen:

Vzhledem k tomu, že seminář je koncipován na obecné úrovni a je přehledem zejména nejpodstatnějších změn, je určen především účetním, podnikatelům a všem těm, kteří  potřebují nebo chtějí být informováni o novinkách v daňové a účetní oblasti.

Cíl semináře:

 je seznámit účastníky s nejvýznamnějšími změnami a novinkami, ke kterým došlo 1. 1. 2014 v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK),  a zároveň informovat  účastníky o nejzásadnějších  změnách v daňové a účetní oblasti pro rok 2014.

Obsah semináře:

  • nové termíny, pojmy používané v NOZ  a ZOK (dluh, pacht, zápůjčka, výprosa, závdavek, obchodní korporace, společnost místo sdružení bez právní subjektivity.....)
  • uzavírání a druhy smluv dle NOZ (smlouva nájemní, pachtovní, distanční, adhezní....)
  • změny v oblasti daní - implementace daně dědické a darovací do daně z příjmu, daň z nabytí nemovitých věcí atd.
  • vybrané změny týkající se fyzických i právnických osob (změny limitů pro srážkovou daň a autorské honoráře, příjmy z příležitostných činností, motivační příspěvek ...)
  • typy právnických osob dle NOZ (korporace, fundace, ústavy), veřejný rejstřík
  • nahrazení neziskových subjektů veřejně prospěšným poplatníkem a změny z toho plynoucí
  • zákon o DPH - elektronické podání daňového přiznání k DPH, ručení za DPH, povinná registrace k DPH
  • ostatní vybrané změny - elektronická komunikace s ČSSZ, minimální mzda, zálohy na ZP a SP u OSVČ, náhrada za pracovní neschopnost, solidární zvýšení daně z příjmů ....

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka
10.45 – 12.00 – seminář (2. část)
12.00 – 13.00 – oběd
13.00 – 15.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

Mgr. Veronika Bakešová

samostatná účetní, odborný referent rozpočtu a financování Univerzity Hradec Králové, lektorská činnost v oblasti účetnictví

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

14.4.2014

9:00 - 15:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2 970,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.