Seminář

Letní seminář k DPH - pro mírně pokročilé

Bonus dárková poukázka do parfumerie FAnn v hodnotě 500 Kč

Ing. Jana Ledvinková

Pojďte si procvičit problematiku DPH a dozvědět se užitečné informace pro Vaší práci!

Seminář je určen:

Především plátcům, kteří denně zákon o DPH aplikují v praxi - účetní, ekonomové, podnikatelé. Seminář je určen pro mírně pokročilé

Cílem semináře:

Provést posluchače zákonem o DPH se zaměřením na problematická ustanovení související se změnami zákona o DPH s účinností od 1.1.2014.

Doporučení:  Účastníci si přinesou zákon o DPH

Obsah semináře:

 1.     Úvod

 • Aktuální stav legislativy národní i evropské
 • Význam Směrnice Rady 2006/2012 / ES , Nařízení Rady 282/2011

 2.     Novely zákona o DPH   rok  2013 a rok 2014 – přehled změn

 • Vliv NOZ a ZOK na zákon o DPH
 • Nástin chystaných změn roku 2015

 3.    

 • Předmět daně § 2
 • Pořízení zboží, které není předmětem daně   § 2a
 • Vymezení základních pojmů (§ 4, § 5)  

-         Místo pobytu,  sídlo osoby povinné k dani

-         Provozovna

-         Osoba neusazená v tuzemsku

-         Osvobozená osoba

-         Dopravní prostředek

-         Úprava přepočtu cizí měny na české koruny

-         § 4 odst. 2 – definice zboží ve vazbě na NOZ

-         Právo stavby

 • Definice obratu přesunuta do § 4a   - Příklady
 • Nové ustanovení § 4b – jednotka, svěřenský fond,
 • Registrační povinnosti   § 6 - § 6i  , - Příklady
 • Zasílání zboží (§ 8 a   § 8a)
 • Místo plnění  u služeb -  Příklady
 • Dodání zboží, poskytnutí služeb ve vazbě na NOZ
 • Pořízení zboží z EU   - Příklady
 • Třístranný obchod (§ 17 – úprava ustanovení)
 • Povinnost přiznat daň  při přijetí služby z EU nebo ze třetí země   ( § 24,  § 24a) PŘÍKLADY
 • Daňové doklady po novele 2013  - § 26-§ 31a, § 31b, DD při dovozu, DD při vývozu (§ 33a)  PŘÍKLADY, VZORY DOKLADŮ
 • Opravný daňový doklad
 • Den  povinnosti přiznat daň nebo plnění ( § 21)
 • Základ daně § 36
 • Základní poštovní služby a dodání poštovních známek (§52)
 • Nové ustanovení § 54a – penzijní činnosti
 • Osvobozené dodání  vybraných nemovitých věcí - prodloužení lhůty na  5 let,  a možnost i po uplynutí této lhůty uplatnit při dodání daň
 • Dodání nemovitých věcí (§ 56  rozdělen na § 56 a § 56a)
 • Osvobození při pořízení zboží z jiného členského stát (§65)
 • Vyrovnání odpočtu daně – úprava § 77 , Zavedení úpravy i na stavby, byty a nebytové prostory, které nejsou dlouhodobým majetkem
 • Změna režimu podle § 79 – nová úprava, § 79a - § 79c
 • Nová úprava v případě úmrtí plátce ve vazbě na novelu daňového řádu
 • Vracení daně § 80-§ 87
 • Zvláštní režimy - § 90
 • Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a – zásadní úpravy)
 • Režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací, možnost žádosti o závazné zatřídění zboží pro použití režimu přenesení daňové povinnosti na GFŘ
 • Úpravy v registračních povinnostech § 94, § 95,§ 96
 • Registrace identifikované osoby -§ 97
 • Zveřejnění údajů z registru plátců a identifikovaných osob (§98)
 • Změny zdaňovacího období
 • Nespolehlivý plátce (nový § 106a) – zveřejnění
 • Zrušení registrace  - nově § 106b - § 106f
 • Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň – úprava § 108 , nový § 108 – ručení oprávněného příjemce a provozovatele daňového skladu
 • Nová úprava § 109 ručení za nezaplacenou daň

Časový harmonogram semináře:

První den - 28.7.2014

  8.30 – 9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.00 – přednáška (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

13.00 – 16.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Druhý den - 29.7.2014

  8.30 – 9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – coffee break

12.30 – 16.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Ing. Jana Ledvinková

Absolvovala Vysokou školu zemědělskou, fakultu ekonomickou v Praze. Následně absolvovala dvouleté postgraduální studium. V roce 1993 složila zkoušky na daňového poradce a poté byla zapsána jako správce konkursní podstaty u krajského soudu v Plzni. V roce 1998 založila společnost TARA Cerhovice s.r.o., s předmětem činnosti vedení účetnictví, daňové…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

28.7. – 29.7.2014

9:00 - 16:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

5990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.