On-line videozáznam

Lhůty pro uplatnění odpočtu - neziskové organizace

Ing. Helena Stuchlíková

záznam z 7.12.2012

délka videa 01:22:08

on-line, roční přístup

490  bez DPH 21 %

Cíl semináře:

Cílem seminář je zodpovědět 2 otázky - kdy je možné si nárokovat odpočet daně následně po období? a kdy bylo plnění přijato a odpočet uplatněn z nějakého důvodu nebyl? Zároveň se obsah věnuje podmínkám, které je nutno dodržet, aby výše již uplatněného odpočtu byla v souladu se zákonem.

Obsah semináře:

 • Obecné podmínky pro uplatnění odpočtu
 • Daňové doklady
 • Pravidla pro vystavování daňových dokladů
 • Daňový doklad – povinné údaje
 • Zjednodušený daňový doklad
 • Zajištění věrohodnosti původu, neporušení obsahu a čitelnosti DD
 • Povinnost uchovávat daňové doklady
 • Obecné podmínky pro uplatnění odpočtu – část II
 • Lhůta pro uplatnění nároku na odpočet daně
 • Uplatnění odpočtu u plnění, která nejsou v režimu přenesené daňové povinnosti
 • Opravný daňový doklad
 • Poznámka k výši uplatněné daně
 • Poznámka k podnikání ve sdružení bez právní subjektivity

Lektor:

Ing. Helena Stuchlíková
Absolvovala na VŠE v Praze – katedře národohospodářské, obor ekonomické informace a kontrola. Od roku 1996 se specializuje na problematiku neziskové sféry v rámci legislativních procesů. Od roku 2002 daňový poradce. Rozšíření specializace o problematiku rozpočtové kázně.

Lektor

Ing. Helena Stuchlíková

Absolvovala na VŠE v Praze – katedře národohospodářské, obor ekonomické informace a kontrola. Od roku 1996 se specializuje na problematiku neziskové sféry v rámci legislativních procesů. Od roku 2002 daňový poradce. Rozšíření specializace o problematiku rozpočtové kázně.

Více informací a další semináře lektora

Na této stránce si můžete přehrát pouze ukázku videa. Přístup k celému videu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.

Proč zvolit tuto formu studia?

 • ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním seminářem zanedbatelná
 • nejste vázáni pevným termínem konání – videoseminář lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
 • video je členěno do kapitol - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás zajímavá není
 • videoseminář umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad - neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Jak videoseminář probíhá?

Videoseminář snadno spustíte prostřednictvím odkazu, který naleznete po platbě v sekci Můj účet. Ve Vašem internetovém prohlížeči se otevře okno přehrávače videosemináře. V levé části vidíte rozepsaný obsah, díky kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.

Co k videosemináři potřebujete?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)