Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Life-NonStress management - prevence syndromu vyhoření

Seminář reaguje na aktuální potřebu manažerů, podnikatelů, vedoucích pracovníků a dalších stresem ohrožených lidí – statistiky hovoří neúprosně… Posluchači se naučí efektivně řídit své pracovní i osobní aktivity tak, aby dlouhodobě zvládli vysoké pracovní nasazení. Naučí se vytvářet rovnováhu ve svém pracovním i osobním životě, získají dovednosti pro bezstresové zvládání životních rolí a úkolů. Posluchači získají přehled o nástrojích zvyšujících odolnost vůči stresu i o postupech pro zvládnutí již existující stresové situace.

Seminář je určen pro

 • všechny, kdo chtějí nejen přežít, ale také žít
 • manažery na všech úrovních řízení
 • nezávislé podnikatele řešící denně desítky problémů
 • ředitele, vedoucí pracovníky v úřadech a institucích
 • vedoucí pracovních skupin a týmů
 • majitele firem
 • osoby chtějící zvýšit kvalitu svého vlastního života
 • ty, kdož se cítí přetížení, vyčerpaní…
 • ty, kdož chtějí posunout sami sebe

Co Vám seminář přinese

Naučíte se:

 • identifikovat významné a nevýznamné osobnostní charakteristiky v relaci s osobním rozvojem
 • zpracovat optimální postupy pro řešení konkrétních problémů – příklady z praxe
 • naučit se optimálně využívat svůj vlastní potenciál
 • prosazovat rozhodnutí
 • eliminovat/minimalizovat stresovou zátěž v běžném životě
 • přeprogramovat neefektivní stereotypy
 • dosáhnout spokojenosti ve vlastním životě

Obsah semináře

  1. Úvod
  • seznámení s cíli a formou vedení kurzu
  • přehled probíraných témat
  • zpětné vazby od posluchačů – identifikace problémových míst
  • volba a zaznamenání cílů pro individuální rozvoj posluchačů
  1. Co je „burn out“ efekt
  • příčiny
  • příznaky
  • významné stresory
  • co mohu ovlivnit

  Pilíře bezstresovosti života

  • čím je stres vyvolán
  • fyziologické příznaky stresu
  • emocionální příznaky stresu
  • behaviorální příznaky stresu
  • nevhodné postupy boje proti stresu
  • kdy obvykle dochází ke stresu u konkrétních lidí
  • obranné mechanismy

  3. Oblasti prevence vzniku stresu

  • osobní time management
  • komunikace, asertivita
  • životní styl
  • vztahy
  • dosažení rovnováhy

  Eustres

  Distres

  4. Aplikace dle potřeb posluchačů – plán osobního rozvoje

  Postupy pro předcházení stresovým situacím

  • disciplina a plánovitost
  • stanovování reálných cílů
  • řešení náročných úkolů
  • priority

  Životní styl

  • zóny života
  • životospráva
  • zlozvyky
  • kladné kroky, které můžeme podniknout
  • autogenní trénink
  • nácvik a využívání
  • další relaxační techniky
  • příklady z praxe
  • metoda vizualizace cílů

  5. Efektivní postupy pro rychlou aplikaci

  • biostimulační techniky
  • techniky pro rychle zvládnutí stresového prožitku
  • regulace spánku
  • pozitivní přístup
  • umění uvolnit se

  - praktický trénink jednotlivých technik

  Metody práce

  • interaktivní vedení kurzu s důrazem na procvičení všech prezentovaných témat
  • modelové situace
  • tréninky
  • případové studie

  Časový harmonogram semináře

    8.30 –  9.00 – prezence účastníků

    9.00 – 10.30 – seminář (1. část)

  10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

  10.45 – 12.00 – seminář (2. část)

  12.00 – 13.00 – oběd

  13.00 – 14.30 - seminář (3. část)

  14.30 - 14.45 - přestávka s občerstvením

  14.45 - 16.00 – seminář (4. část) + diskuze

  Lektor

  Ing. Petra Palasová, lektor Právo, řízení

  Je absolventkou VŠE v Praze a PF UK v Praze. Od roku 1994 působí jako lektorka, trenérka a konzultantka ve firemním vzdělávání. Mezi jejími klienty jsou společnosti z oblasti financí, bankovnictví, průmyslu, stavebnictví, zdravotnictví, instituce státní a veřejné správy, obchodní i výrobní firmy nejrůznějšího zaměření.

  Specializuje se na témata

  Termíny a přihláška

  DatumČasMěstoMístoCena 
  5.3.20199:00 - 16:00Prahabude upřesněno3990 Závazná přihláška

  Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
  Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
  Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


  Doplňující informace

  Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

  Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

  Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
  Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

  Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

  Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

  O tématu školení

  Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:

  Syndrom vyhoření, prevence syndromu vyhoření, seminář pro manažery, prevence syndromu vyhoření seminář, Life-NonStress management, stres, rovnováha pracovního a osobního života, prevence syndromu vyhoření kurz, vyčerpání, přetíženost, přepracovanost, osobní rozvoj, eliminace stresu, spokojenost, burn out, burn out efekt, boj proti stresu, prevence syndromu vyhoření školení, prevence vzniku stresu, stres prevence, prevence stresu, time management, asertivita, životní styl, rovnováha, eustres, distres, seminář, seminář Praha, školení, školení Praha, kurz, kurz Praha.

  • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
  • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
  • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
  • semináře Praha 6
  • semináře na míru
  • prezence účastníků kurzu
  • formy firemního vzdělávání
  • bonusy ke vzdělávání
  • školení Praha - Amarilis
  • školení Praha - Amarilis - místnost
  • školení Praha - Clarion
  • školení Praha - Clarion - místnost
  • bonusy ke vzdělávání - aktuality
  • školení Praha - Clarion - oběd
  • školení Praha - Clarion - oběd
  • školení Praha - Clarion - oběd
  • školení Praha - Clarion - oběd
  • školení Praha - Clarion - občerstvení
  • školení Praha - Clarion - občerstvení
  • školení Praha - Clarion - občerstvení
  .

  Ochrana osobních údajů a jejich používání

  Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

  Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

  1. Data a jejich využití 

  Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

   

   

   

   

  Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

  Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

  2. Zabezpečení dat 

  Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

  Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

   

  3. Práva subjektů

  Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

  V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz